Az önképzőkör célkitűzései


Az önképzőkör legfőbb célja, hogy a diákok természettudományok iránti érdeklődése megerősítést kapjon. Találkozhassanak a tudományban aktívan dolgozó kutatókkal, tanulhassanak tőlük, fejlesszék a látókörüket. Ezért az önképzőkör a tanár és kutató patrónus segítségével rendszeresen hívja meg a magyar tudományos élet jeles, tapasztalt vagy éppen a pályája kezdetén lévő ifjú kutatóit. Szeretnénk továbbá, ha a gimnázium tanárai is aktívan bekapcsolódnának a munkába egy-egy előadással, érdekes feladattal, kísérlettel.
Kiemelt célunk, hogy az önképzőkör tagjai maguk is aktívan vegyenek részt egy-egy témakör feldolgozásában, tartsanak előadásokat egymás számára, vitatkozzanak, érveljenek.
Mindezt oldott légkörben, egymást bátorítva, segítve,  közösséget alkotva szeretnénk elérni. Itt nem a verseny a legfontosabb, azonban értékeljük a szorgalmat és a teljesítményt.