Cây Giống - Hạt Giống - Lá Sương Sâm Tươi/khô

Với trên 10 năm kinh nghiệm trồng Sương Sâm: Chúng tôi tự tin cung cấp Hạt Giống, Cây Giống và tư vấn phương pháp trồng đảm bảo khả năng thành công cao.

Chỉ với 1000mm đất nếu trồng Dây sương sâm thu nhập hàng tháng Trung bình không dưới 15tr đồng.

Ngoài ra chúng tôi cung cấp sĩ va lẻ Lá Sương Sâm Tươi, Lá Sương Sâm Khô.

Vui lòng liên hệ:

Ông Hai Sương Sâm: 0169 379 0999

Comments