Home‎ > ‎

REIKI en RECONNECTIVE HEALING


Wat is Reiki

Reiki, het woord, bestaat uit twee Japanse karakters : Rei en Ki.
Het betekent universele levensenergie.
Door een Reiki-opleiding te volgen wordt je kanaal naar deze Universele Energiebron opengemaakt.
In de EERSTEGRAADS cursus geeft de reikimaster de reikistudent vier inwijdingen. Een begrip dat in onze cultuur nauwelijks bekend is.Een proces waar ik steeds zelf met verwondering naar kijk. De master leert een aantal fysieke bewegingen, die de niet-fysieke ervaring van “thuiskomen” teweegbrengen, en op dat moment vindt er een verschuiving plaats in hoe de cursist de wereld waarneemt.
Het effect is dat je blijvend meer energie ontvangt. Deze energie stroomt door jezelf heen. Door ergens je handen op te leggen kan je deze energie weer extra laten stromen naar jezelf, naar een andere persoon, naar planten en dieren. Dit wordt een Reiki (zelf) behandeling genoemd.
De Reiki-energie kan nooit kwaad doen, werkt nooit negatief.
Door deze toename van levensenergie leer je jezelf beter kennen, kom je in aanraking met je eigen creativiteit, met je eigen Zijn, met je eigen Doel. De zelf-heler wordt in jou wakker gemaakt – op alle gebieden.
Reiki werkt altijd, ook als je er niet in gelooft, ook als je het niet begrijpt. Het gaat eigenlijk boven het begripsniveau uit.
Het is er gewoon, steeds weer in je leven en ondersteunt je. Het is heel eenvoudig om te doen. In één weekend heb je het. Het is eenvoudig, maar het opent ook de deur naar een ander bewustzijn.
Je dient er alleen aan toe te zijn en het zelf te willen.


REIKI TWEEDE GRAAD

In de tweedegraads-cursus richt je je meer naar anderen toe. Als je een tweedegraads-cursus doet heb je reeds een hele weg afgelegd aan “werken aan je eigen groeiproces”.

In deze cursus worden je mantra’s en symbolen aangereikt waardoor je reiki kan gebruiken over tijd en ruimte heen. Dit klinkt misschien wel fantastisch maar het werkt echt.

We leven in een zee van mogelijkheden. Reiki is één van die mogelijkheden, één van die oude energieën die we ons kunnen eigen maken en kunnen gebruiken.Je leert samen te werken mét de stroom van jouw leven en niet ertegen.

Je dient minstens enkele maanden effectief met de eerstegraads-reiki gewerkt te hebben vooraleer je een tweedegraadscursus mag doen.

Door de reiki-symbolen te gebruiken wordt de energieoverdracht vele malen sterker.

Doordat je reeds veel met de eerste graad op je eigen trillingsfrequentie gewerkt hebt kan je ook deze sterke energie aan – om doorheen je lichaam te stromen.

Ik pas de reikisymbolen verschillende keren per dag toe : om een reikibehandeling te versterken voor mezelf of voor anderen, om specifiek op mentale processen te werken, om een situatie in het verleden te helen, om hulp te vragen aan De Bron voor een situatie in de toekomst, om mijn huis te zuiveren, kamer te zuiveren, stenen te zuiveren, om mezelf voldoende kracht te geven bij een zware fysieke inspanning, om hulp te vragen voor de kinderen bij examens, om een situatie op het werk die moeilijk dreigt te zijn vooraf van de nodige energie te voorzien, enz…

De toepassingen zijn ontelbaar.

Je doet de tweegraadscursus wanneer je voelt dat je er aan toe bent.

Je voelt dit – met een innerlijk weten – dat verlangen en vreugde oproept.

Dan ben je er klaar voor.REIKI DERDE GRAAD / MASTERGRAAD

De derde graad wordt opgesplitst in 3A en 3B.
3A is de meestergraad voor de eigen ontwikkeling. Bij deze graad krijg je een inwijding en verdere tools aangereikt om nog dieper in contact te komen met je eigen zieleniveau. Het is de graad om nog meer meesterschap te nemen over je eigen leven, om nog meer naar je eigen essentie te gaan. Je leert technieken die de trillingsfrequentie van energie verhogen door middel van het gebruik van het meestersymbool (DKM).De derde graad oefent een sterke invloed uit op je zelfbewustwording, verantwoordelijkheid voor je eigen leven en het kosmisch bewustzijn.
Als je de roeping voelt om zelf reikileraar te worden volg je ook de 3B-graad.
Je voelt het – heel diep in je hart – dat je deze energie mee wil uitdragen – verspreiden.
Je wil andere mensen hun kanaal open maken en begeleiden. Hiermee neem je ook een verantwoordelijkheid op jou – een verantwoordelijkheid enerzijds naar het verspreiden van de Usui-traditie op de juiste manier en anderzijds een verantwoordelijkheid naar de mensen toe die je inwijdt.
Vooraleer je reikileraar wordt moet je zelf reeds enkele jaren met reiki gewerkt hebben – aan je eigen processen – en bij anderen.
Je dient de reikisymbolen van de tweede graad goed geïntegreerd te hebben. Reiki moet, m.a.w. je hele wezen doorstromen, je hele Zijn vullen.
Het is niet omdat je de tweede graad doet je ook de derde graad doet. Dit is een roeping van dienstbaarheid.
Hierbij krijgt de aspirant-reikimaster het mastersymbool waarbij er een grotere werking komt van alle processen op spiritueel niveau.
De leerling reikimaster krijgt ook een volledige opleiding – begeleiding om zelf leraar te worden en de nodige kennis aangereikt om zelf inwijdingen te kunnen doen en processen te kunnen begeleiden.
Het is belangrijk voor jezelf om bepaalde processen zelf doorlopen te hebben.
Het is ook belangrijk dat je je richt tot de reikimaster die bij jou past – in wie je vertrouwen hebt.
De relatie reikimaster/aspirant-reikimaster is er een van het hoogste zielenniveau en dient met veel integriteit, aandacht en liefde beleefd te worden.
IO
Reikimaster in het Usui systeem
sinds november 2005

------------------------------------------------------------

Comments