Velkommen til LASI-Danmark 2016

LASI-Danmark 2016 er en del af det globale initiativ Learning Analytics Summer Institutes, LASI. Vi inviterer hermed læringsprofessionelle, forskere , undervisere, læringsfirmaer, ph.d. studerende og andre med interesse for Learning Analytics til at deltage i vort lokale LASI-seminar, LASI-Danmark 2016.

Seminaret vil bestå af præsentationer fra feltet samt deltagerdiskussioner formiddag og eftermiddag med omdrejningspunkt i de spørgsmål der rejses i præsentationerne. Vi sigter mod et inspirerende seminar med en uformel tone og med mulighed for deltagerne for at netværke med andre LA-interesserede.

Fokus er i år på en generel introduktion til Learning Analytics samt lærings- og uddannelsesdata og hvad de kan anvendes til, hvad de bliver anvendt til og lidt om hvordan - i et dansk perspektiv. Der sigtes generelt på at give deltagerne et overbliksbillede over omfang og muligheder, og hvordan man via data og dataanalyser bedre kan forstå, udvikle og optimere den lærendes læringsudbytte og læringsomgivelser.

Der er i dag mulighed for data-logning både på nationalt niveau, internt på uddannelsesinstitutioner samt eksternt på læringsomgivelser på internettet og også via de gadgets den lærende personligt anvender fra ”the quantified self” - segmentet. Dette åbner for muligheder for ny opgavetyper, ny målemetoder, nyt læringsudbytte samt ikke mindst etiske overvejelser omkring brug af data og datasikkerhed. LASI-Danmark 2016 giver et kig ind i disse temaer.

Bemærk:

  • Du kan tilmelde dig via linket i menuen - der er begrænset deltagerantal, først til mølle princippet er gældende.
  • Det er gratis at deltage i LASI-Danmark 2016.
  • Seminaret foregår hovedsageligt på dansk i år.