З ДОСВІДУ РОБОТИ

Життя впевнено доводить, що гарне самопочуття дитини в групі продовженого дня (ГПД), бажання відвідувати її безпосередньо залежить від змісту й форм життєдіяльності в позаурочний час, характеру спілкування й відносин, які складаються в їх процесі.
Виховний простір ГПД - це,
по-перше, саме середовище, в якому опиняються молодші школярі після уроків,
по-друге, це спеціально організований спосіб життя дітей у даному середовищі: їхня діяльність, відносини, події, які з ними відбуваються. 
Головне завдання педагога - це створення атмосфери взаєморозуміння, взаємовиручки, поваги і любові, що є основою комфорту, затишку, спокою, самореалізації особистості кожної дитини.
Група продовженого дня є однією із форм виховання дітей і допомагає організувати найсприятливіші умови для їхнього відпочинку, навчання і виховання, поєднання навчально-виховної роботи на уроках і в позаурочний час. Вона забезпе­чує, враховуючи вікові особливості, їхній розумовий, мораль­ний, естетичний, фізичний, духовний розвиток, створює умови для організації продуктивної праці, відкриває можливості все­бічного виявлення і розвитку індивідуальних, здібностей, запи­тів та інтересів дітей.


Успішна робота продовженого дня залежить не тільки від того, наскільки цілеспрямовано спланована робота й на­скільки правильно організований у ній режим. Від раціонально­го, з точки зору педагогічної і гігієнічної побудови, режиму за­лежить підвищення успішності, збереження достатньої праце­здатності і попередження втомлюваності учнів. Дотримання упродовж тривалого часу правильного режиму сприяє зміц­ненню здоров'я, створює життєрадісний настрій і підвищує працездатність школярів. 
Неухильне дотримання режиму ви­ховує в учнів такі цінні якості як дисциплінованість, акуратність, організованість.
Процесу чергування в режимі дня праці і відпочинку в свою чергу сприяє збереженню в дітей найвищої працездатності.


Спеціальність вихователя продовженого дня складна, різноманітна за своїми вимогам до його особи і має специфічні педагогічні функції. 
Група продовженого дня - об'єднання учнів під керівництвом педагога-вихователя, організуючого з ними щодня заняття в позаурочний час відповідно до встановленого режимом роботи відповіднодо статуту таплану роботи закладу. Виконання загальних виховних та освітніх програм - головна мета роботи групи продовженого дня. 
У плані роботи ГПД на тиждень прописані основні режимні моменти та заходи, мета і завдання їх організації на кожен день. 


Основними напрямами планування є: 
збереження здоров'я та формування здорового способу життя; 
забезпечення вихованості учнів. 

Педагог-вихователь планує і організовує життєдіяльність учнів (вихованців, дітей) і здійснює їх виховання. Використовує різноманітні прийоми, методи і засоби навчання. Разом з медичними працівниками забезпечує збереження і зміцнення здоров'я вихованців, проводить заходи, які б їх психофізичному розвитку, відповідає за їхнє життя і здоров'я. Організовує виконання режиму дня, виконання ними домашніх завдань, надає їм допомогу у навчанні, організації дозвілля та в отриманні додаткової освіти, залучаючи їх до художньої та науково-технічної творчості, гурткової роботи та до інших занять за інтересами. Організує з урахуванням віку вихованців роботу з самообслуговування, дотримання ними вимог з охорони праці, техніки безпеки, участь у суспільно-корисній праці.