Kapsejlads‎ > ‎

Klassemesterskab 2006

Beretning set fra "La Luna"

 

16/8-2006:

Beretning om Larsen 28 Klassemesterskab 2006

-Oplevet fra “La Luna”

4 Larsen 28’ere til start

Torsdag morgen d. 27/7-2006 mødte 4 Larsen 28’ere til start udfor Vallensbæk Havn sammen med 17 International 806’ere og 24 L23’ere.

Stævnet var et officielt DS-DM for L23’ere og Int. 806’ere, men for Larsen 28’ere kunne det blot kaldes et klassemesterskab. For at opnå status af et officielt DS-DM skal klassen mønstre mindst 15 godkendte klassebåde to år i træk.

Vallensbæk Sejlklubs sejladskomite havde allernådigst accepteret at starte os på trods af, at man havde betinget sig, at Dansk Larsen Klub skulle mønstre mindst 5 Larsen 28’ere.

Banen var en bagbords op/ned bane med forskudt slagmærke og valgfri gate ved bundmærke. Banen skulle gennemsejles tre gange pr. sejlads. Stævneledelsen havde planlagt 9 sejladser over tre dage, men idet vi i Dansk Larsen Klub havde planlagt træf for alle Larsen både om lørdagen, valgte vi at afslutte vort klassemesterskab for Larsen 28 efter to dage og 6 sejladser.

1. Sejlads (første dag)

Vejret var fint med sol og en jævn vind fra nord-vest. Begejstringen og forventningerne var store til dette første Larsen klassemesterskab i 6 år. Vallensbæk Sejlklub havde valgt at starte 806’ere først, dernæst Larsen 28’ere og til sidst L23’ere.

Vi følte, at vi om bord på ”La Luna” havde forberedt os godt, og nogle af os havde oven i købet læst sejladsbestemmelserne. Heri blev der under startprocedure henvist til DS regel 26, som vi ikke lige kunne identificere os med. Vi savnede umiddelbart en melding om, hvor langt tid der ville blive imellem starterne.

Under morgenmaden diskuterede vi emnet med nogle 806 sejlere og blev enige om, at det var som vanligt med 5 minutters forskydning. Vi checkede således ikke detaljerne under regel 26, hvilket vi fortrød så inderligt senere.

Starten gik for 806’ere, og vi begyndte at tælle ned til vores start.5 minutter senere kom vi over startlinien i luv ende med fin fart og ”McLarsen” og ”Natasha” bag os. Vi undrede os over hvorfor ”Mumtaz” ikke kom med, men koncentrerede os om 1. opkryds. Sejladsen gik over al forventning, og vi lænsede i mål som første Larsen 28.

Startfejl

Imidlertid viste det sig snart, at ”Mumtaz”, der var startet 4 minutter senere end os andre, var eneste båd, der havde startet korrekt. Regel 26 viste sig nemlig at beskrive en ny startdetalje, der giver dommerne større frihed til at starte individuelle starter. Et orange flag sættes, til oplysning om, at nu vil varselssignal samt flag for pågældende startnummer (vores 5 minutter) komme indenfor fire minutter.

Øv, øv og øv…. ”Nå, så ka’ de lære det !!!”, sagde de nok med tilfredshed i stemmerne om bord på ”Mumtaz”. Men deeeeet kunne vi ikke, for i anden start sejlede ”McLarsen” over startlinien et minut for tidligt, og i tredje start var det ”Natasha”, der kom et antal minutter for tidligt over.

- Det er da humor, at vi i Larsen løbet end ikke med tre sejladser formår at sejle rundt på banen alle fire både samtidig på førstedagen !! Nå, al begyndelse er svær, - tænker man med et smil om læben, - for en turpræget klasse, der ikke har sejlet klasseløb i 6 år.

2. Sejlads

Vi fik en fantastisk skudstart til luv med ”Mumtaz” på vor læ side og ”Natasha” lidt bag os. Imidlertid havde dommerne igen hejst ”det finske flag” til markering af tyvstart. Vi havde desværre ikke bemærket, at ”McLarsen” var startet et minut tidligere, så vi konkluderede, at det måtte være os, der (uretmæssigt) var dømt for tidligt ovre. Hurtigt faldt vi af og gik tilbage over startlinien. Med 1-2 ærgerlige minutters forsinkelse halsede vi efter de andre både.

Heldigvis var der tre opkryds og tre lænsere til at indhente det tabte, og vi nåede da også at sejle forbi ”Natasha”. ”McLarsen” indså deres fejl og opgav efter første opkryds, og vi fik således en andenplads efter ”Mumtaz”.

3. Sejlads

Vi lavede endnu en god start, og denne gang kom vi for første gang af sted sammen med ”Mumtaz”. Det blev en spændende dyst, hvor vi skiftedes til at føre. ”McLarsen” kom af og til godt op, men formåede ikke at avancere til en andenplads på noget tidspunkt. ”Natasha” var som tidligere nævnt startet flere minutter for tidligt denne gang, men på trods af at de gik først over målstregen, vidste vi, at de måtte være ”disket”.

På sidste lænseben ned mod mållinien havde vi et par tætte luffedueller med ”Mumtaz”, som satte protestflag efter en påstået spilerberøring. Vi ignorerede dog det røde protestflag, idet vi ikke var enige om påstanden. Ca. 30 meter før målstregen var vi en halv bådlængde foran ”Mumtaz”. De var nærmest dommerbåden og fik til slut et lille ekstra pust. Dog mente vi at være ca. 1 m foran ”Mumtaz” over målstregen. Jeg spurgte resolut liniebåden om hvem, der kom først, og begejstringen var stor, da svaret lød: # 16.

Vi sejlede glade ind til Vallensbæk Havn til en velfortjent molepils. På opslagstavlen kunne vi dog til vores store skuffelse konstatere, at dommerne alligevel havde taget ”Mumtaz” ind som første båd. – Og så hjalp det ikke, at vi vandt protestsagen.

4. Sejlads (anden dag)

Vallensbæk Sejlklubs sejladskomite havde valgt at sadle lidt om og startede os denne dag som tredje start efter 806’erne og L23’erne. Det betød at vi fik lidt mere turbulens og karambolage med især L23’erne, til gengæld blev sejladserne gennemført lidt hurtigere.

Heldigvis havde alle Larsen 28’ere nu lært startproceduren, og på trods af at dommerne signallerede ”den blå Japaner” (talstander 2) i tredje start, kom alle Larsen 28’ere af sted sammen.

Det lykkedes os at luffe både ”Mumtaz” og ”McLarsen” til luv for dommerbåden kort før start, og vi kom af sted som første båd med ”Natasha” i læ og de to andre bag os. Ved krydsmærket rundede vi som første båd med ”Mumtaz” på en anden plads. Uheldigvis fik jeg lidt ”gummiarm” på lænseren i den svage vind, der blev skåret lidt rigeligt og bommet en gang for meget. Ved bundmærket var ”Mumtaz” gået forbi, og de øgede flot deres forspring resten af sejladsen. Vi sejlede igen over mållinien på en andenplads med ”McLarsen” og ”Natasha” efter os i nævnte rækkefølge.

5. Sejlads

”Mumtaz” var nu næsten umulig at nå med 4 førstepladser. Det krævede, at de kom sidst i de sidste to sejladser, og at vi vandt dem begge. Dommerne havde lagt en (på tidspunktet for vores start) noget skæv startlinie med betydelig læ fordel. Vi besluttede at lave en bagbord start og sejlede derfor ned i modsatte ende af startlinien. ”Mumtaz” var dog ikke sådan at overliste, så de kom også derned….”kuskende” på styrbord halse. Starten gik, og vi var tvunget til at vige agten om ”Mumtaz ”, men vi gik foran de to andre.

Indenfor det næste minut kom der, desværre for os, en kraftig vinddrejning til bagbord, hvor vores tre konkurrenter befandt sig. Det betød nu, at vi var håbløst bagud og at ”Mumtaz” igen var i front. Vi fik succes med at sejle ”Natasha” og ”McLarsen” ind, og for fjerde gang kunne vi sejle over mållinien på en andenplads.

6. Sejlads

Her fik jeg ikke timet starten optimalt, men ”Natasha” kom godt af sted med ”McLarsen” lige efter. Til læ kom ”Mumtaz” lidt langsomt fra start, mens vi vendte fri, over mod styrbord side af banen.

”Natasha” havde endelig fået ”gang i kassen” og var tilsyneladende fast besluttet på at få en sidste oprejsning fra de mange fjerdepladser. De lignede da også en vinder i lang tid og rundede sidste krydsmærke mod mållinien som første båd. Lige efter kom ”McLarsen” og os som tredje. ”Mumtaz” var nogle bådlængder yderligere bagud.

”Natasha” satte spiler og fortsatte ud mod styrbord side af banen, men vinden lå på det tidspunkt i modsatte side, så ”McLarsen” bommede med os lige i ”hælene”. Nu var vi pludselig tættest på vinden, idet vi skar ud til luv for ”McLarsen”; samtidig fik vi sat spileren hurtigere og kunne sejle hen over dem. Vi kunne se, at ”Natasha” havde bommet over mod os, men de havde allerede tabt deres forspring i den lettere luft derovre.

I en fantastisk (for os) afslutning på stævnet kunne vi sejle over mållinien på en velfortjent førsteplads med ”Natasha”, ”McLarsen” og ”Mumtaz” efter os i nævnte rækkefølge.

Resultat

Med den obligatoriske ”fratrækker” (ved over 4 sejladser) kunne ”Mumtaz” kåres som en flot vinder med 5 førstepladser. Tillykke til Ulf Skovgaard og besætning. Vi i ”La Luna” blev nummer to med 4 anden pladser og en første, og ”McLarsen” og ”Natasha” blev således henholdsvis nummer tre og fire. Uddybende Resultatliste kan ses længere nede på denne side.

Molepils og lodtrækning om sponsorpræmier

Efter endt sejlads fredag eftermiddag var det tid til en velfortjent molepils på vegne af Dansk Larsen Klub.

Her hyldede vi ”Mumtaz” for det flotte resultat, som udløste den eftertragtede præmie: en spilerstage fra John Mast, som dog først blev udleveret ved Vallensbæk Sejlklubs offi cielle præmieoverrækkelse for alle tre klasser lørdag aften.

På ”Larsen molen” trak vi lod om 4 sponsorpræmier, der blev fordelt som følger:

  • ”La Luna” vandt et gavekort på dkr. 500,- fra Tempo Bådudstyr
  • ”McLarsen” vandt en 12V halogen spot, en Trimbog fra John Mast og en kogebog ”Mad om bord” fra Claus V. Bådudstyr.
  • ”Mumtaz” vandt en maritim kikkert 7 x 50 fra Claus V. Bådudstyr.
  • ”Natasha” vandt to stk. fendere fra Claus V. Bådudstyr.

Vi nød vejret og det kølige øl på molen, og glædede os over, at Dansk Larsen Klub igen er blevet aktiv.

Aktiviteter i 2007

Der er god opbakning i klubben, og vi er i skrivende stund oppe på 53 medlemmer.

Imidlertid skal vi nok sigte på at lave fremtidige årlige Larsen Træf samt Klassemesterskaber på et andet tidspunkt, idet mange har tilkendegivet, at de i år var på ferie i slutningen af uge 30.

Til Larsen 28 klassemesterskabet lykkedes det os kun at stille med 4 både, trods en meget tidlig information omkring datoen for arrangementet - det må vi kunne gøre bedre næste år.

Til Larsen Træf blev klubben repræsenteret af 5 Larsen 28’ere og 1 Larsen 25…. - 4 ud af 6 både var Bestyrelsens! Det må bestemt være en ambition at få flere af medlemmernes både, og ikke mindst nogle 34’ere med til træf.

Alle deltagere i weekenden i uge 30 i Vallensbæk Havn, såvel kapsejlere som træfdeltagere var enige om, at arrangementet var en stor succes, som vi skal indføres som en årlig fast tradition.

Forslag til tid og sted for arrangementet i 2007 er meget velkomne !

Læs også beretningen for vores Larsen Træf under ”Arrangementer” her på hjemmesiden.

Vi skylder afslutningsvis at takke sponsorerne for de flotte sponsorpræmier. Derudover takker vi Vallensbæk Sejlklub for den store velvillighed og fleksibilitet, de viste overfor Dansk Larsen Klubs lidt alternative deltagelse i et velgennemført stævne. Endelig skal Steen og Anne fra Vallensbæk have tak for hjælpen med gasteformidling samt tildelingen af ”Larsen Molen”.

//Michael Jeppesen