Dansk Larsen Klub‎ > ‎Nyheder‎ > ‎

Generalforsamling 2021

indsendt 12. mar. 2021 22.55 af Jeppe Havelund

Kære Larsen sejlere

Det er tid til generalforsamling. Heller ikke i år kan vi mødes fysisk pga. corona (suk!), så det bliver en virtuel/digital generalforsamling, og det kan også fungere fint.

Den virtuelle generalforsamling finder sted onsdag den 14. april 2021 kl. 19.00. I får senere et link, som I skal bruge for at komme ind i mødet.

  1. Vi starter med en bordrunde om reparationer, nyskabelser, oplevelser med båden, etc. – erfaringsudveksling er rigtigt vigtig i en klub som vores.
  2. Derefter  kommer selve generalforsamlingen, som har følgende dagsorden, som nok kan afvikles forholdsvist hurtigt:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Årsregnskab.

4. Fastsættelse af kontingent for aktive og passive medlemmer -bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af formand (Vibeke genopstiller ikke som formand).

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant – alle er på valg, da vi ikke havde generalforsamling sidste år.

8. Valg af revisor, samt revisorsuppleant.

9. Vedtægter og klassebestemmelser.

10. Eventuelt.

 Forslag, som I gerne vil have behandlet på generalforsamlingen, jf. punkt 5 skal være bestyrelsen i hænde senest den 30. marts 2021. 

Send mig en mail, hvis du/I vil deltage. 

På bestyrelsens vegne

Vibeke Andersen

Comments