Dansk Larsen Klub‎ > ‎Nyheder‎ > ‎

Endelig dagsorden

indsendt 23. feb. 2017 12.56 af Foreningen Dansk Larsen Klub
I forbindelse med generalforsamlingen, var fristen for at stille forslag 18/2.

Denne dato er nu overskredet - vel og godt. Bestyrelsen har ikke stillet nogen forslag - og det har medlemmerne heller ikke.

Den endelige dagsorden ser derfor ud som den allerede præsenterede, med den fodnote, at der ikke vil ske noget under punkt 5:

Dagsorden for Generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Årsregnskab

4. Fastsættelse af kontingent for aktive og passive medlemmer

5. Indkomne forslag

6. Valg af formand

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. (Ole Steen Lintrup og Jesper Larsen er på

valg).

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.

9. Eventuelt

Comments