NyhederReferat fra bestyrelsesmøde

indsendt 24. maj 2021 12.20 af Jeppe Havelund

12/5 blev der afholdt et bestyrelsesmøde i Larsen-klubben.

Referatet herfra er at finde under menupunktet Klubben/Bestyrelsesmøder.

Links

indsendt 12. maj 2021 13.23 af Foreningen Dansk Larsen Klub

Vi har været inde og lave lidt "greenkeeping" i siden Links. Der er blevet fjernet nogle døde links og rettet et par fejl. Vi vil rigtigt gerne have forslag til flere links som vi Larsen-sejlere kan have glæde af. Derfor er der en formular til forslag som en underside. Brug den gerne; vi kigger en gang imellem forslagene igennem.

Racing-ror

indsendt 6. maj 2021 03.30 af Jeppe Havelund

På den virtuelle generalforsamling hørte vi blandt andet om Shamus "Racing-ror".

Nu kan man også læse om det - under Forbedringer og vedligehold.

Referat fra Generalforsamlingen 2021

indsendt 24. apr. 2021 14.25 af Jeppe Havelund

Referat fra den virtuelle Generalforsamling er d.d. lagt i vores arkiv.

Følge dette link og find år 2021 : Generalforsamlinger

Regnskab for 2020

indsendt 12. mar. 2021 23.09 af Jeppe Havelund

Regnskabet for sejladsåret 2020 er lagt under Klubben/Generalforsamlinger i en underfolder som hedder 00. 2021 (fordi det skal godkendes på generalforsamlingen 2021).

Generalforsamling 2021

indsendt 12. mar. 2021 22.55 af Jeppe Havelund

Kære Larsen sejlere

Det er tid til generalforsamling. Heller ikke i år kan vi mødes fysisk pga. corona (suk!), så det bliver en virtuel/digital generalforsamling, og det kan også fungere fint.

Den virtuelle generalforsamling finder sted onsdag den 14. april 2021 kl. 19.00. I får senere et link, som I skal bruge for at komme ind i mødet.

  1. Vi starter med en bordrunde om reparationer, nyskabelser, oplevelser med båden, etc. – erfaringsudveksling er rigtigt vigtig i en klub som vores.
  2. Derefter  kommer selve generalforsamlingen, som har følgende dagsorden, som nok kan afvikles forholdsvist hurtigt:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Årsregnskab.

4. Fastsættelse af kontingent for aktive og passive medlemmer -bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af formand (Vibeke genopstiller ikke som formand).

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant – alle er på valg, da vi ikke havde generalforsamling sidste år.

8. Valg af revisor, samt revisorsuppleant.

9. Vedtægter og klassebestemmelser.

10. Eventuelt.

 Forslag, som I gerne vil have behandlet på generalforsamlingen, jf. punkt 5 skal være bestyrelsen i hænde senest den 30. marts 2021. 

Send mig en mail, hvis du/I vil deltage. 

På bestyrelsens vegne

Vibeke Andersen

Billig AIS

indsendt 12. maj 2020 13.29 af Jeppe Havelund

Under Tips/Forbedringer og Vedligehold, er der lagt et skriv om en (for?) billig AIS løsning.

Sidste nyt fra bestyrelsen

indsendt 29. jan. 2020 11.37 af Foreningen Dansk Larsen Klub

Bestyrelsen har her til aften, den 29/1, afholdt bestyrelsesmøde.

Hovedtemaet var generalforsamlingen som vil blive afholdt 28. marts i Vedbæk Sejlklubs lokaler.

Vi lægger som altid ud med lidt frokost med tid til lidt snak om, hvor dejlige vore både er. Måske får vi en gæst udefra; måske vil en eller flere indefra underholde - det er vi i gang med at finplanlægge.

Vi glæder os til at se så mange som muligt,

Bestyrelsen.


Referat fra bestyrelsesmøde

indsendt 4. nov. 2019 06.01 af Foreningen Dansk Larsen Klub   [ opdateret 4. nov. 2019 06.05 ]

Referat fra nyligt afholdt bestyrelsesmøde er at finde under Klubben/Bestyrelsesmøder under "0. 2019".

Mvh
Bestyrelsen

Invitation til sommertræf

indsendt 25. jun. 2019 06.38 af Foreningen Dansk Larsen Klub

Som vedhæftet fil, finder du her invitation til sommertræf i Dansk Larsen Klub, 2019.

Mvh
Bestyrelsen

1-10 of 161