Lapse heaolu hindamine

Uudised ja teated: 22.05-24.05.2018 toimus sotsiaalkaitse suunas 3-päevane programm "Pere kaasamine lapse abivajaduse hindamisprotsessis". Programmi põhiesinejaks oli professor Michael LaSala (Rutgers School of Social Work, USA), kes lisaks akadeemilisele tööle on praktiseeriv pereterapeut. Esimene päev oli suunatud lastekaitsetöötajatele ja sotsiaalpedagoogidele, põhifookuses pere kaasamise kontekst, märksõnadena siinkohal võib välja tuua pere kui ekspert, mitteteadja positsioonilt lähtumist, perede tugevuste ja motivatsiooni leidmine, heade küsimuste küsimine−küsimused, mis viivad soovitud eesmärgini ning lahenduste leidmiseni. Teisel päeval, lastekaitsetöötajate konsultatsioonis, arutleti mitmete juhtumite üle, mh tõstatusid teemad nagu vanemate hirmud lapse eraldamise kohta perest, lapsehoolduse üle vaidlevad vanemad. Intensiivseminaris üliõpilastega ehk kolmandal päeval käsitles Michael C. LaSala lahenduskeskse lähenemise tehnikaid. Näitena võib siinkohal tuua erandid. Erandid on need mineviku kogemused kliendi elus kui probleem oleks ehk pidanud ilmnema, kuid ei ilmnenud või ilmnes vähemal määral. Programm viidi ellu tänu Balti-Ameerika Vabaduse Fondi (BAFF) rahastusele. Rohkem infot BAFF-i stipendiumide ja lektorite toetuste kohta leiate, külastades kodulehte www.balticamericanfreedomfoundation.org.Liisa rõõmustab. Päris oma tuba. Sünnipäevakink. Kui ta päris väike oli, elas selles toas vanaema. Kui vanaema tädi Friida juurde kolis, hoidis ema selles toas kangastelgi ja vaibakudumise kaltse. Siis käib toast üle võlur – isa. Nüüd on Liisal uhke tuba. Liisa toa aknast paistab Põhjatalu otsasein Britta ja Anna toa aknaga. Midagi rohkemat ei oska Liisa tahtagi! No kui, siis veel üht kavalat mõtet, kuidas Britta ja Annaga kirju vahetada.

Raamatu Bullerby lapsed” autor Astrid Lindgren on öelnud, et kui ta on toonud rõõmu kas või ühte kurba lapsepõlve, siis ta võib öelda, et on midagi oma elus saavutanud.


Käesolev veebileht on loodud lastekaitsetöötajatele ja teistele lastega töötavatele spetsialistidele, kes puutuvad oma töös kokku lapse heaolu hindamisega. Lapse heaolu hindamine on viimastel aastatel olnud üheks oluliseks arutelu teemaks nii rahvusvaheliselt kui ka meie enda väikeses Eesti riigis. Küsimusi on tõstatatud nii heaolu hindamise põhimõtete, hindamisvaldkondade kui ka hindamisinstrumentide kohta (sh rahvusvahelised parimad praktikad). Nendel teemadel on ilmunud mitmeid artikleid, millele siin veebilehel viidatakse. Lisaks antud teemaga seonduva informatsiooni kajastamisele on üheks ideeks ka meie enda parimate praktikate jagamine. 
Vasakul menüüreal on mitu alateemat: (1) lapse heaolu hindamise alane kirjandus (eesti ja inglise keelne), (2) hindamismeetodid ja (3) parimate praktikate jagamine. Veebilehte täiendatakse pidevalt, vastavalt uue informatsiooni ilmumisele, sh vaata uudiseid ja teateid südmuste  kohta. Mõtted ja ideed teemade täiustamiseks on alati oodatud.

Head lugemist ja mõtete vahetamist!

Karmen Toros, Tallinna Ülikooli Sotsiaaltöö Instituudi lektor
Kati Valma, Tallinna Nõmme LOV SHO lastekaitse peaspetsialist
MTÜ Lastekaitse Liit