Miksi?


Talvisodassa ja jatkosodassa menetti henkensä noin 90 000 sotilasta. Monet heistä olivat perheellisiä, sotaleskien määrä oli 30 000 ja 55 000 lasta jäi sotaorvoksi.

Valtakunnallisena


tavoitteena on ponnistelut sotaorpotunnuksen saamiseksi ja tunnuksen sisällön määrittämiseksi sekä kuntoutusmahdollisuuksien avaaminen.

Mitä?


Lapin sotaorvot ry toimii Suomen sotien 1939-1945 sotaorpojen hyväksi sekä vaalii sodassa kaatuneiden ja sodan olosuhteissa henkensä menettäneiden muistoa.

"Yksi kaikkien, kaikki yhden puolesta."


Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää sodissa kaatuneitten, sodan aiheuttaman haavoittumisen tai sairastumisen sekä sodan aiheuttamien olosuhteiden johdosta kuolleitten vainajien lasten eli sotaorpojen luottamusta tulevaisuuteen, tukea heitä henkisesti, muistuttaa yhteiskuntaa ja päättäjiä antamastamme uhrista vapaalle isänmaalle sekä osallistua sodissa kaatuneiden muiston vaalimiseen.