Hướng dẫn cài đặt modem ADSL Huawei MT880


Modem ADSL Huawei MT880 có hai phiên bản và cách cấu hình cho từng loại cũng khác nhau.

Phiên bản thứ nhất: Huawei MT880 Version: V100R002B025 cách cấu hình modem là chọn vào "cây bút chì" trong giao diện Wan Settings của modem. Đối với loại modem này thì mặc định của nhà sản xuất không kích hoạt DHCP Server nên lần đầu tiên bạn phải gán IP tĩnh cho máy tính thì mới vào cấu hình modem được.

Phiên bản thứ hai: Huawei MT880 Version: V100R002B020 cách cấu hình modem là chọn vào "VPC-1" trong giao diện Wan Settings của modem. Đối với loại modem này thì mặc định của nhà sản xuất có kích hoạt DHCP Server nên bạn chỉ cần gán IP động cho máy tính là có thể vào cấu hình cho modem.

 

Phần1. Cài đặt modem Huawei MT880 phiên bản thứ nhất

1.1. Lắp đặt thiết bị (xem hình 1)

 • Lắp đường dây ADSL vào modem

 • Nếu có dùng chung với máy điện thoại thì lắp điện thoại qua Filter hoặc Splitter

 • Nối modem từ cổng mạng RJ45 vào card mạng của máy tính

 • Nếu có nhiều máy tính dùng chung 1 đường dây ADSL thì các máy tính phải nối vào Hub/Switch

Lưu ý:

 • Khi lắp đặt đường dây ADSL nếu có dùng chung máy điện thoại thì các máy điện thoại phải mắc qua Filter hoặc Splitter. Không mắc điện thoại song song mà không lắp Filter hoặc Splitter (nếu mắc máy điện thoại song song không qua Filter hoặc Splitter sẽ gây nhiễu làm mất đồng bộ hoặc đồng bộ không ổn định) .

 • Không lắp chống sét thoại trước khi mắc vào modem ADSL (nếu có mắc chống sét thoại trước modem ADSL sẽ xãy ra tình trạng không đồng bộ hoặc đồng bộ không ổn định). Nếu muốn lắp chống sét cho đường dây ADSL chúng ta phải trang bị thiết bị chống sét chuyên dụng cho đường dây ASDL.

Hình 1

 

1.2. Kiểm tra tín hiệu đèn trên modem

Hình 2

 

Sau khi lắp đặt thiết bị xong chúng ta quan sát đèn Link ASDL của modem (xem hình 2) nếu sáng xanh (không nhấp nháy) tức là modem đã đồng bộ. Ngược lại nếu đèn Link ADSL tắt hoặc nhấp nháy tức là modem chưa đồng bộ, chúng ta kiểm tra lại sơ đồ đấu nối. Sau khi modem đồng bộ chúng ta tiến hành cài đặt modem với các bước tiếp theo.

 

1.3. Gán IP tĩnh cho máy tính

Đối với Modem Huawei MT880 phiên bản thứ nhất thì mặc định của nhà sản xuất thì Modem không kích hoạt bật DHCP Server nên để đăng nhập cấu hình modem chúng ta phải gán IP tĩnh cho máy tính.

Để gán IP tĩnh cho máy tính chúng ta làm theo các bước sau:

 

A. Đối với máy tính dùng hệ điều hành Windows 2000 hoặc Windows XP

 • Chọn Start à Settings à Control Panel à Network Connections

 • Nhấp chuột phải (right click) vào biểu tượng Local Area Network chọn Properties

 • Tại tab General chọn dòng Internet Protocol (TCP/IP) chọn Properties

 • Gán IP tĩnh, chọn vào Use the following IP address và nhập địa chỉ IP (xem hình 3)

Hình 3

 

B. Đối với máy tính dùng hệ điều hành Windows Vista

 • Chọn Start à Settings à Control Panel à Network and Sharing Center

 • Nhấp chuột vào View Status của Network Adapter

 • Tại tab General chọn Properties

 • Tại tab Networking chọn dòng Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) chọn Properties

 • Gán IP tĩnh, chọn vào Use the following IP address và nhập địa chỉ IP (xem hình 4)

Hình 4

 

Lưu ý:

 • Địa chỉ IP của máy tính phải cùng địa chỉ mạng của modem ADSL trong trường hợp này địa chỉ IP của modem là: 192.168.1.1 thì địa chỉ IP của máy tính chúng ta có thể gàn từ: 192.168.1.2 đến 192.168.1.254.

 • Default gateway là địa chỉ IP của modem trong trường hợp này là: 192.168.1.1

 • DNS Server : 203.162.4.190 và 203.162.4.191

1.4. Đăng nhập cấu hình modem

Để cài đặt modem ADSL việc đầu tiên là chúng ta phải gán IP của máy tính cho cùng lớp mạng với địa chỉ IP của modem sau đó chúng ta đăng nhập vào modem để cấu hình modem.

 

Đối với modem Huawei MT880 để đăng nhập vào modem chúng ta mở trình duyệt Internet Explorer và gõ vào địa chỉ IP của modem: http://192.168.1.1 rồi nhấn Enter.

Khi đó sẽ xuất hiện hộp thoại yêu cầu nhập Username và Password đăng nhập modem.

Username chúng ta nhập: admin

Password là: admin (xem hình 5)


Hình 5

 

1.5. Cài đặt kết nối Internet trong modem

Sau khi đăng nhập modem thì việc kế tiếp là cài đặt kết nối Internet cho modem. Để cài đặt kết nối Internet cho modem Huawei MT880 phiên bản thứ nhất chúng ta làm theo các bước sau:

 • Chọn Basic của menu bên trái sau đó chọn vảo WAN Setting

 • Quan sát dòng thứ 2 nơi có VPI/VCI8/35 chúng ta nhấp chuột vào "cây bút chì" để hiệu chỉnh kết nối (xem hình 6)

Hình 6

 

Sau khi vào hiệu chỉnh kết nối sẽ xuất hiện màn hình WAN Setting chúng ta phải nhập vào các thông số sau:

 • Operation mode: chọn Enable

 • VPI=8, VCI=35

 • Mode: chọn PPPoE

 • Encapsulation: chọn LLC

 • Default Route: chọn Enable

 • Service name: là tên của ISP chúng ta có thể nhập tùy ý, ví dụ: "MegaVNN"

 • Username: chúng ta phải nhập chính xác username mà mình được cấp bởi Công ty Điện Thoại, đây là username truy cập Internet, tương ứng với đường dây ADSL mà ta đã đăng ký.

 • Password: nhập password kèm theo username truy cập Internet

 • Chọn vào nút Submit

 • Chọn vào nút Save All để lưu cấu hình của modem (xem hình 7)

Hình 7

 

1.6. Kiểm tra kết nối Internet

Sau khi cài đặt xong modem chúng ta kiểm tra xem modem đã kết nối Internet hay chưa, đây là bước quan trọng để xác định rõ quá trình chúng ta cài đặt có đúng hay sai. Nếu chúng ta cài đặt đúng thì modem sẽ kết nối Internet và ngược lại nếu modem không kết nối Internet thì có thể quá trình cài đặt bị sai sót, chúng ta phải kiểm tra lại các bước cài đặt kết nối trước đó cho đến khi nào modem kết nối thì chúng ta mới sử dụng được dịch vụ.

Để kiểm tra kết nối Internet modem Huawei MT880 chúng ta làm theo các bước sau:

 • Chọn Status của menu bên trái sau đó chọn vảo Service Information

 • Quan sát dòng thứ 2 nơi có VPI/VCI8/35 của WAN Interface nếu thấy có địa chỉ WAN IP tức là modem đã kết nối Internet. Ngược lại nếu không thấy WAN IP tức là modem chưa kết nối Internet (xem hình 8)

Hình 8

 

Lưu ý: đối với modem Huawei MT880 để kiểm tra kết nối Internet ngoài việc xem thông số WAN IP chúng ta còn có thể quan sát đèn Link ADSL của modem để nhận biết modem đã kết nối Internet hay chưa:

 • Nếu đèn Link ADSL sáng xanh tức modem chỉ đồng bộ mà chưa kết nối Internet

 • Nếu đèn Link ADSL sáng cam tức modem đồng bộ và đã kết nối Internet

 

 

Phần 2. Cài đặt modem Huawei MT880 phiên bản thứ hai

Đối với modem Huawei MT880 thì hai phiên bản modem về hình thức trông giống nhau chỉ khác nhau ở chỗ trong giao diện cấu hình WAN Setting. Đối với phiên bản thứ nhật thì chúng ta cài đặt kết nối là hiệu chỉnh bằng cách nhấp vào "cây bút chì" còn đối với phiên bản thứ hai thì chúng ta chọn vào "PVC-1" trong WAN Setting.

 

Các thao tác lắp đặt và quan sát đèn tín hiệu đồng bộ cũng giống nhau tuy nhiên đối với modem Huawei MT880 phiên bản thứ hai thì mặc định có kích hoạt DHCP Server nên chúng ta không cần gán IP tĩnh cho máy tính, chỉ cần gán IP động là có thể đăng nhập vào cấu hình modem.

 

2.1. Gán IP cho máy tính (đối với loại modem này mặc nhiên có kích hoạt DHCP Server nên bạn có thể gán IP động)

Đối với các hệ điều hành Microsoft Windows mặc định thì sau khi cài đặt xong hệ điều hành, Network Adapter đều gán IP động. Có nghĩa là chúng ta không cần phải thực hiện thao tác gán IP cho máy tính mà cũng có thể đăng nhập vào cấu hình modem được ngay. Tuy nhiên, đển kiểm tra xem Network Adapter đã chọn gán IP động hay chưa chúng ta làm theo các bước sau:

 • Chọn Start à Settings à Control Panel à Network Connections

 • Nhấp chuột phải (right click) vào biểu tượng Local Area Network chọn Properties

 • Tại tab General chọn dòng Internet Protocol (TCP/IP) chọn Properties

 • Gán IP động, chọn Obtain an IP address automatically (xem hình 9)

Hình 9

 

2.2. Đăng nhập cấu hình modem

Mở trình duyệt Internet Explorer và gõ vào địa chỉ IP của modem: http://192.168.1.1 rồi nhấn Enter.

Khi đó sẽ xuất hiện hộp thoại yêu cầu nhập Username và Password đăng nhập modem.

Username là: admin

Password là: admin (xem hình 10)

 

Hình 10

 

2.3. Cài đặt kết nối Internet cho modem

Để cài đặt modem chúng ta tiến hành thực hiện các bước sau:

 • Chọn Basic của menu bên trái sau đó chọn vảo WAN Setting

 • Chọn PVC 1

 • VPI=8, VCI=35

 • Active: chọn Yes

 • Mode: chọn Routing

 • Encapsulation: chọn PPPoE

 • Multiplex: chọn LLC

 • Service name: nhập tên ISP tùy ý, ví dụ: MegaVNN

 • Username: nhập username truy cập mà chúng ta đăng ký với Công ty Điện Thoại

 • Password: nhập password truy cập

 • Chọn vào nút Submit (xem hình 11)

Hình 11

2.4. Lưu cấu hình modem

 • Chọn Tools của menu bên trái sau đó chọn vảo Reboot

 • Chọn Current Settings

 • Nhấp vào nút Restart (xem hình 12)

Hình 12

 

2.5. Kiểm tra kết nối Internet (xem hình 8)

Comments