Hem


Organ för de fria sällskapen Länkarna, på nätet sedan 2007-06-15

Ledare

På gång i sällskapen

Riksträffar

Riksträffshistorik

Kontakt

Länksällskap

De sju punkterna

 

 

 

 

 

 

 Senast uppdaterad:

2009-10-13 Kl. 22:09

Webmaster

  

LÄNKNYTT är den fria Länkrörelsens medlemstidning, som även användes för informationsspridning ute i samhället, t.ex. på arbetsplatser, vårdcentraler, sjukhus, skolor m.m.

Pappersupplagan utkommer 6 gånger per år och en helårsprenumeration kostar 125 kronor. För kontakt med prenumerationsavdelningen, klicka på "Kontakt" i vänstra menyn.

Det som publiceras på denna hemsida är endast ett litet urval av de artiklar som finns i den tryckta upplagan, samt ibland aktuella inlägg.

Sidan är ännu under uppbyggnad och kommer att byggas ut med fler underkategorier framöver. 

 

De fria sällskapen Länkarna i Sverige utgörs av ett antal lokala sällskap, alla med den huvudsakliga uppgiften att hjälpa alkoholister och andra missbrukare att tillfriskna från missbruket och därmed uppnå en bättre livskvalitet.

Verksamheten bygger på vårt sjupunktsprogram och på individens egna vilja i kombination med den erfarenhet och kamratstöd som finns i sällskapen.

Grundläggande för att lyckas är den egna insikten om att man faktiskt är missbrukare och att man har en ärlig vilja att förändra sitt liv i positiv riktning.

Välkommen åter, och till dig som ännu inte tagit steget till Länkarna; välkommen i gemenskapen. Det finns med ganska stor säkerhet ett Länksällskap nära dig!