Portada

Internet ens fa més dispersos o ens ajuda a aprendre?
Ens fa més superficials o ens obre la ment?Nivell: 1r de Batxillerat
Matèries/àrees implicades: Filosofia i català
Centre: IES Júlia Minguell (Badalona)
Autora: Guida Al·lès
Durada: 3 sessions
Data de creació: Abril 2011

Situació didàctica creada per al PROJECTE DIÀLEG INTERÀREES
dirigit per la professora Joana Ferrer.

Il·lustració de la portada: Aletvina Khabibova.

 

Subpàgines (2): Avaluació Tasca