Writing Practice‎ > ‎

Thư Tín Thương Mại

Home        Speaking        Listening        Reading        Writing        Links
  1. Cấu trúc thư tín thương mại
  2. Thư hỏi hàng
  3. Trả lời thư hỏi hàng
  4. Thư giới thiệu
  5. Chào hàng
  6. Đặt hàng
  7. Khiếu nại

    Chào các bạn,

    Ngày nay, việc sử dụng thư từ, thư điện tử, fax... ngày càng phổ biến. Đặc biệt trong buôn bán quốc tế, khi chi phí giao dịch bằng các phương tiện khác còn đắt đỏ, thì việc dùng thư điện tử là một phương thức giao dịch tiết kiệm và quả.
    Hiện nay đã và đang có rất nhiều người sử dụng thư điện tử, thư tay trong giao dịch với đối tác. Và mỗi người đều có một phong cách diễn đạt riêng để làm sao cho đối tác của mình hiểu được nội dung mà mình truyền đạt. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể viết, trình bày một cách dễ dàng, cho người đọc dễ hiểu, hình thức dễ nhìn. Chính vì thế mà đã có một số cuốn sách được xuất bản để hướng dẫn chúng ta cách viết thư tín một cách hiệu quả nhất. Đây là hai cuốn sách mà tôi thấy rất hữu ích cho chúng ta tham khảo:
  1. Thư tín thương mại của tác giả A Ashley(A Handbook of Commercial Correspondence-A. Ashley)
  2. Ngôn ngữ thư tín thương mại tiếng Anh của thầy Nguyễn Trọng Đàn(The Language of Business Correspondence in English- Nguyen Trong Dan)
    Dựa trên hai cuốn sách này, tôi muốn tóm tắt lại một số bài học cần thiết nhất được sử dụng hàng ngày. Và tôi cũng đưa ra một số mẫu thư tín thực tiễn để các bạn tham khảo. Đây là những bài học mà tôi muốn tổng hợp lại  đáp ứng nhu cầu học tập, là nguồn tài liệu tham khảo cho các bạn học sinh, sinh viên các trường FTU, HANU, NEU, VCU... và và các doanh nhân Việt Nam.

    Hy vọng những bài tổng hợp này phần nào

Trân trọng

Vũ Đức HoànComments