Tiếng Anh lớp 12: Ôn thi (Bài 7)

Dạy học trên TH
Hỗ trợ ôn thi TN THPT, ĐH, CĐ
Tiếng Anh lớp 12: Ôn thi (Bài 7) Tính từ và trạng từ (Adjective and Adverb)
Giảng viên: Nguyễn Chi Mai, M.A
Thời lượng: 29:50 phút
Dung lượng: 88.2 MB
  DOWNLOAD
Comments