Tiếng Anh lớp 12: Ôn thi (Bài 3)

Dạy học trên TH
Hỗ trợ ôn thi TN THPT, ĐH, CĐ
Tiếng Anh lớp 12: Ôn thi (Bài 3) Mẫu câu tiếng Anh: Các nhóm động từ ngoại (English sentence patterns: Vt Group)
Giảng viên: Nguyễn Chi Mai, M.A
Thời lượng: 29:02 phút
Dung lượng: 92.4 MB
  DOWNLOAD
Comments