Tiếng Anh lớp 12: Ôn thi (Bài 2)

Dạy học trên TH
Hỗ trợ ôn thi TN THPT, ĐH, CĐ
Tiếng Anh lớp 12: Ôn thi (Bài 2) Mẫu câu tiếng Anh( English sentence patterns)
Giảng viên: Nguyễn Chi Mai, M.A
Thời lượng: 26:42 phút
Dung lượng: 83.1 MB
  DOWNLOAD
Comments