Business English of Australian Network

Home        Speaking        Listening        Reading        Writing        Links

Business English- Tiếng Anh thương mại- Sources: Australianetwork.com

>>Hướng dẫn download các bài học

The Business of English is a video presentation broadcast regularly on Australia Network and available here online.

This 15-part series for intermediate to advanced English language learners looks at the language used in everyday business situations such as meetings, presentations and negotiations. Every week we will post a new episode online so you can watch and listen in your own time.

Business English- Tiếng Anh thương mại
Chương trình tiếng Anh thương mại của Australianetwork gồm 15 bài cho người học có trình độ từ trung cấp đến cao cấp.

Qua 15 bài này các bạn sẽ học được cách sử dụng ngôn ngữ trong các tình huống kinh doanh hàng ngày, như hội họp, trình bày và đàm phán. Và tìm được cho mình những lời khuyên hữu ích trong kinh doanh. 

Các bạn có thể học từng bài hoặc download các đoạn video và transcripts về tự học theo các link bên.

English-EPISODE 1- Pleased to Meet You

EPISODE 2-Why don’t you join us?

EPISODE 3 – Getting Acquainted

EPISODE4 – Any Other Business

EPISODE 5 – Hear Hear!

Episode 6 – What are the Options?

Episode 7 – A Report on Progress

Episode 8 – Graphs and Trends

Episode 9 – A Customer Survey

Episode 10 – Wrapping it up

Episode 11 – Can I Help You?

Episode 12 – Negotiating part 1

Episode 13 – We Might Have A Deal!

Episode 14 – A Formal Speech

Episode 15 – Until Next Time

Best wish
Vũ Đức Hoàn