Recent site activity

Dec 3, 2017, 11:19 PM Languagecentre SWU edited Home
Dec 3, 2017, 11:18 PM Languagecentre SWU edited Home
Dec 3, 2017, 11:16 PM Languagecentre SWU edited Home
Dec 3, 2017, 11:15 PM Languagecentre SWU edited Home
Dec 3, 2017, 11:14 PM Languagecentre SWU edited Home
Dec 3, 2017, 11:13 PM Languagecentre SWU edited Activities
Dec 3, 2017, 11:12 PM Languagecentre SWU edited Untitled
Dec 3, 2017, 11:11 PM Languagecentre SWU edited Untitled
Dec 3, 2017, 11:11 PM Languagecentre SWU edited Untitled
Dec 3, 2017, 11:10 PM Languagecentre SWU edited โครงการพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานวิชาภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย (SWU-SET)
Dec 3, 2017, 11:09 PM Languagecentre SWU edited Untitled
Dec 3, 2017, 11:07 PM Languagecentre SWU created Untitled
Dec 3, 2017, 11:05 PM Languagecentre SWU edited Untitled
Nov 27, 2017, 10:28 PM Languagecentre SWU edited เปิดรับสมัครคอร์สอบรมภาษาอังกฤษประจำปี 2560: SWUIC Business English Program 2017
Nov 27, 2017, 10:27 PM Languagecentre SWU edited Course Syllabus: SWU 121 ภาคการศึกษา 1/2017
Nov 27, 2017, 10:22 PM Languagecentre SWU deleted Untitled Post
Nov 27, 2017, 10:21 PM Languagecentre SWU created Untitled Post
Nov 27, 2017, 10:19 PM Languagecentre SWU deleted โครงการศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเมจิ ประเทศญี่ปุ่น
Nov 27, 2017, 10:19 PM Languagecentre SWU deleted โครงการบริการวิชาการอบรมภาษาอังกฤษแก่ข้าราชการตำรวจ
Nov 27, 2017, 10:18 PM Languagecentre SWU deleted วันสถาปนาวิทยาลัยนานาชาติ 3 กันยายน 2558 (11th Anniversary SWUIC)
Nov 27, 2017, 10:04 PM Languagecentre SWU edited รายละเอียดการสอบ SWU SET รอบวันที่ 2 ธันวาคม 60
Nov 27, 2017, 10:03 PM Languagecentre SWU attached รายละเอียดการสอบ SWU-SET รอบวันที่ 2 ธันวาคม 2560_Page_2.jpg to รายละเอียดการสอบ SWU SET รอบวันที่ 2 ธันวาคม 60
Nov 27, 2017, 10:03 PM Languagecentre SWU attached รายละเอียดการสอบ SWU-SET รอบวันที่ 2 ธันวาคม 2560_Page_1.jpg to รายละเอียดการสอบ SWU SET รอบวันที่ 2 ธันวาคม 60
Nov 27, 2017, 10:03 PM Languagecentre SWU created รายละเอียดการสอบ SWU SET รอบวันที่ 2 ธันวาคม 60
Nov 27, 2017, 9:56 PM Languagecentre SWU edited ประกาศการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560

older | newer