News‎ > ‎

ด่วน!!! ประกาศย้ายห้องสอบ SWU-SET 4 นิสิตคณะสังคมศาสตร์ชั้นปีที่ 2

posted Mar 28, 2017, 1:41 AM by Languagecentre SWU   [ updated Mar 28, 2017, 1:44 AM ]


ประกาศย้ายห้องสอบนิสิตคณะสังคมศาสตร์ชั้นปีที่ 2 เลขที่นั่งสอบ 728 -827 จากเดิมห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องเป็น

ห้อง 19-403 ชั้น 4 คณะวิทยาศาสตร์
Ĉ
Languagecentre SWU,
Mar 28, 2017, 1:41 AM
Comments