ประกาศรายชื่อนิสิตที่ยื่นคำร้องขอยกเว้นการเรียน วิชา SWU121-122 (Exemption)

posted Sep 14, 2017, 1:03 AM by Languagecentre SWU   [ updated Sep 14, 2017, 1:09 AM ]

นิสิตสามารถตรวจสอบรายชื่อของผู้ที่ผ่านการอนุมัติการยื่นขอยกเว้นการเรียน วิชา SWU121-122 (Exemption) ปีการศึกษา 2560   ตามเอกสารคะแนนที่แนบการขอยื่นยกเว้นการเรียน SWU121-122 

!!ประกาศรายชื่อนิสิตที่สอบผ่านและมีสิทธิ์ยื่นผลคะแนน SWU – SET เพื่อยกเว้นการเรียนรายวิชา SWU 121 และ SWU 122 ปีการศึกษา 2560!!

posted Aug 23, 2017, 12:28 AM by Languagecentre SWU   [ updated Aug 30, 2017, 1:15 AM ]นิสิตที่สอบผ่านเกินเกณฑ์ "78 คะแนน" และมีสิทธิ์ยื่นผลคะแนน SWU-SET เพื่อยกเว้นการเรียนรายวิชา SWU121 และ SWU 122 ปีการศึกษา 2560 สามารถดุูรายชื่อ

**เฉพาะนิสิตคนที่ผ่านสามารถมารับใบรายงานผลการสอบแบบเป็นทางการได้ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม เป็นต้นไป***

ผลสอบของผู้ที่เข้าสอบทุกคนส่งให้ทางอีเมล์ของทุกคน

ส่วนใบประกาศสำหรับผู้เข้าสอบทุกคนสามารถมารับได้ตั้งแต่วันที่ 4 กย. 2560 เป็นต้นไป

กรณีนิสิตมีปัญหาหรือข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 02-2603934

ขอบคุณค่ะ

ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
!!!SWU-SET Exemption (รอบพิเศษ) 26 สค. 2560!!!

posted Aug 22, 2017, 1:14 AM by Languagecentre SWU   [ updated Aug 22, 2017, 1:17 AM ]ขอให้นิสิตตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบและสถานที่สอบได้จากเอกสารแนบด้านล่าง

ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประกาศวันสอบและที่นั่งสอบ SWU-SET (Exemption) 6 รอบ พร้อมระเบียบการเข้าห้องสอบ

posted Aug 16, 2017, 9:02 PM by Languagecentre SWUขอให้นิสิตตรวจสอบ รายชื่อ ที่นั่งสอบ และ สถานที่สอบ "SWU-SET (EXEMPTION)" ตามเอกสารแนบท้ายนี้เพื่อความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง

NOTE: ขอให้นิสิตอ่านข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบอย่างเคร่งครัด

***ทางศูนย์ภาษาฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการสอบ SWU-SET ของผู้เข้าสอบถ้าพบเห็นว่าผู้เข้าสอบทำผิดหรือฝ่าฝืนระเบียบข้อปฏิบัติการเข้าห้องสอบข้อใดข้อหนึ่ง***

รับสมัครสอบ SWU-SET สำหรับบุคคลภายนอก!!!!

posted Aug 10, 2017, 1:14 AM by Languagecentre SWU

บุคคลภายนอกสามารถสมัครสอบ SWU-SET ได้โดยการ Scan QR code ด้านล่าง!!!

ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


เปิดรับสมัครคอร์สอบรมภาษาอังกฤษประจำปี 2560: SWUIC Business English Program 2017

posted Aug 2, 2017, 5:20 AM by Languagecentre SWUSWUIC Business English provides opportunities for adults in business to improve their English. This means you will be in small classes with professionals from a wide range of occupations in a wide range of businesses. Classes are active, engaging and fun. Most of all, upon completion, you will feel that your English is better and that your time has been well spent.

Enrollment

Make sure you fulfill the participant requirements, which are:

  •         Bachelor’s degree OR at least two years’ work experience
  •         English test score

Next, select, the session and course you would like to take.

Third, make payment.

English Test Scores

If you have a recent score from a recognized test, you do not need to take a placement test. Your level is that closest to your test score determined by the table below.

Level

TOEIC

TOEFL

IELTS

CU-TEP

4-6

450

380

4

30

7

550

440

5

40

8

650

500

6

50

9

750

560

7

70

10-12

850

720

8

90

 

If you do not have an English test score, SWUIC provides a placement test to assess your current English capability to ensure you are placed in an appropriate class.

The test fee is 300 baht, but this is refunded when you enroll in a course.

The test takes approximately 45 minutes and can be taken during office hours (8.30-16.30, Mon-Fri) at SWUIC Language Centre, 4th Floor, The Learning Tower (behind the Central Library), no appointment necessary. Out of office hours, the test can still be taken by appointment. Please contact Khun Ubolrat on 02-260-3934 or at swuic.buseng@gmail.com for an appointment.

Schedule

Session

Duration

Length

Price (baht)

Participants

1/2017

22 Apr – 8 Jul 2017

30 hours (10 x 3 hrs)

9,800

8-12

2/2017

15 Jul – 23 Sep 2017

30 hours (10 x 3 hrs)

9,800

8-12

3/2017

30 Sep – 23 Dec 2017

30 hours (10 x 3 hrs)

9,800

8-12

1/2018

20 Jan – 24 Mar 2018

30 hours (10 x 3 hrs)

9,800

8-12


Courses

  • Speaking-Listening-Reading (SLR): You will improve your communication skills. Units focus on key business trends, people skills and everyday business scenarios. You will be able to develop your listening, reading, pronunciation, conversation and vocabulary, and have fun doing it.
  • Combined Skills (CS): You will learn about the terms and issues in a range of business areas from product development to customer service, from recruitment to global trade, and everything in between. Units are designed to build you vocabulary, grammar, speaking and writing skills.
  • Grammar and Writing (GW): You will focus on developing your knowledge of grammar and ability to use it accurately in writing. These courses present authentic business material that make them much more relevant for those in business than general grammar and writing courses.
  • Special Skills (SS): You will develop your English in a specific skill, whether this is report writing, making presentations, conducting meetings, or another management function. Each course gives extensive coaching and practice in the target skill.

For 2017, the courses offered focus on Speaking-Listening-Reading and Grammar and Writing. More courses may be added according to demand. Combined Skills and selected Special Skills courses will be offered in 2018.

Session 1 Courses

Level

Type

Course

Day

Time

4-6

GW

Basic Business Grammar, Translation and Email Writing

Sat

09.00-12.00

4-6

SLR

Office Essentials **NEW COURSE**

Sat

13.00-16.00

7

SLR

Expressing Yourself

Sat

09.00-12.00

7-8

GW

Intermediate Business Grammar,

Translation and Email Writing

Sat

13.00-16.00

8

SLR

Business Dealings

Sat

09.00-12.00

9-12

GW

Effective Business Correspondence:

Advanced

Sat

09.00-12.00

9

SLR

Advancing Your Career

Sat

13.00-16.00

10-12

SLR

Professional Impressions

Sat

13.00-16.00

-

CS

Preparation for English proficiency test    

Sat

09.00-12.00

 

Session 2 Courses

Level

Type

Course

Day

Time

4-6

GW

Writing Business Emails

Sat

09.00-12.00

4-6

SLR

Office Activities **NEW COURSE**

Sat

13.00-16.00

7

SLR

Building Confidence

Sat

09.00-12.00

7-8

GW

Effective Business Correspondence:

Events and Projects

Sat

13.00-16.00

7

GW

Intermediate Business Grammar,

Translation and Email Writing

Sat

13.00-16.00

8

SLR

Communicating for Success

Sat

09.00-12.00

9

SLR

Dynamic Relationships

Sat

13.00-16.00

9-10

GW

Advanced Business Grammar,

Translation and Email Writing

Sat

09.00-12.00

10-12

SLR

Corporate Initiatives

Sat

13.00-16.00

-

CS

Preparation for English proficiency test    

Sat

09.00-12.00

 

Session 3 Courses

Level

Type

Course

Day

Time

4-6

SLR

Office Essentials **NEW COURSE**

Sat

09.00-12.00

4-6

GW

Basic Business Grammar, Translation and Email Writing

Sat

13.00-16.00

7

SLR

Travel Talk

Sat

09.00-12.00

7-8

GW

Grammar in a Business Context 1

Sat

13.00-16.00

8

SLR

Information Transfer

Sat

09.00-12.00

9

SLR

Executive Level Communications

Sat

13.00-16.00

9-10

GW

Advanced Business Grammar,

Translation and Email Writing

Sat

09.00-12.00

10-12

SLR

Executive Vision

Sat

13.00-16.00

-

CS

Preparation for English proficiency test    

Sat

09.00-12.00


Payment

Payment may be made in cash when you take the placement test. A temporary receipt will be issued and an official receipt two working days later.

Payment may be made by bank transfer to the SCB savings account of the International College for Sustainability Studies following (a/c name: International College for Sustainability Studies (in Thai), a/c number: 407-537361-0). Please send a photo or screenshot of your payment to either swuic.buseng@gmail.com or in a personal Facebook message to SWUIC Business English.

For any issue regarding payment, please contact Khun Ubolrat on 02-260-3934.

Transport

From BTS Asoke or MRT Sukhumvit, either walk up Soi 23 (15 minutes) or take a motorcycle taxi from the rear of Interchange.

From MRT Phetchaburi, either walk along Asoke and down the first soi on the left, opposite Sukhumvit Living Town (10 minutes) or take a motorcycle taxi from the station exit.

By car, either head south down Asoke and turn left into the underground car park opposite the Kiatnakin Bank, or drive up Soi 23 and into the underground car park just inside the gate. Parking is 50 baht for all day or 20 baht with a stamp.

All classes are held in the International College for Sustainability Studies, Prasanmitr Campus, which is past the Central Library on the right. 


Course Syllabus: SWU 121 ภาคการศึกษา 1/2017

posted Aug 2, 2017, 1:42 AM by Languagecentre SWU   [ updated Aug 2, 2017, 1:53 AM ]ทางศูนย์ภาษาฯ ขอแจ้งประกาศประมวลรายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1 (มศว 121) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 นิสิตสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบได้ตามแนบ

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามอาจารย์ประจำรายวิชาในคาบเรียนที่นิสิตลงทะเบียนตลอดภาคการศึกษา

ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Thai MEDLIT For Social Change

posted Jun 12, 2017, 4:13 AM by Languagecentre SWU   [ updated Aug 2, 2017, 5:23 AM ]

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยมหาวิทยาลัยเวียนนา ประเทศออสเตรีย (นำโดย Professor Dr. Thomas A. Bauer) ได้รับเงินอุดหนุนการวิจัยจากโครงการ ERASMUS+ แห่งสหภาพยุโรปเพื่อทำการศึกษาวิจัย เรื่อง "การรู้เท่าทันสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม" (Thai Medlit for Social Change) โดยมีกำหนดระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2560

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมเว็บไซต์ของโครงการวิจัย MEDLIT ได้ที่ thaimedlit.wordpress.com

1-10 of 30