รายชื่อนิสิตเข้าสอบ SWU-SET 5 วันที่ 22 เมษายน 2560

posted Apr 18, 2017, 12:06 AM by Languagecentre SWU   [ updated Apr 18, 2017, 12:09 AM ]ประกาศรายชื่อสอบ SWU-SET ครั้งที่ 5 วันที่ 22 เมษายน 2560


ขอให้นิสิตผู้เข้าสอบ SWU-SET ครั้งที่ 4 ให้ตรวจสอบสถานที่สอบ เวลาสอบ และให้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในการเข้าสอบอย่างเคร่งครัด ตามไฟล์ที่แนบมาให้

ข้อสอบ SWU-SET แบ่งเป็น 5 ส่วน ส่วนละ 20 ข้อ: Listening, Vocabulary, Usage & Functional Language, Structure, Reading และใช้เวลาในการทำข้อสอบเป็นระยะเวลา 3 ชม.


1. ให้นิสิตใช้ รหัสนิสิต เป็นหลักในการค้นหาห้องสอบและการเข้าห้องสอบ

2. นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ที่สอบภายหลัง (เก็บตก) ให้เข้าสอบที่ห้อง 1001 อาคาร 35 ประสานมิตรเท่านั้น

3. นิสิตที่ไม่ปรากฎชื่อและห้องสอบให้ไปสอบที่ห้อง 1001 อาคาร 35 ประสานมิตร

4. นิสิตที่องครักษ์ที่ไม่ปรากฎชื่อและห้องสอบให้ไปสอบที่ห้อง 201 อาคารเรียนรวม องครักษ์


ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ

ด่วน!!! ประกาศย้ายห้องสอบ SWU-SET 4 นิสิตคณะสังคมศาสตร์ชั้นปีที่ 2

posted Mar 28, 2017, 1:41 AM by Languagecentre SWU   [ updated Mar 28, 2017, 1:44 AM ]ประกาศย้ายห้องสอบนิสิตคณะสังคมศาสตร์ชั้นปีที่ 2 เลขที่นั่งสอบ 728 -827 จากเดิมห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องเป็น

ห้อง 19-403 ชั้น 4 คณะวิทยาศาสตร์

SWU 122/2016: Course Syllabus

posted Jan 8, 2017, 7:50 AM by Languagecentre SWU   [ updated Jan 8, 2017, 7:53 AM ]

ประมวลรายวิชา SWU122/2016: English for Effective Communication II

Language Centre
Srinakharinwirot University

SWU 124/2016 Course Syllabus

posted Jan 8, 2017, 7:36 AM by Languagecentre SWU   [ updated Jan 8, 2017, 7:52 AM ]


ประมวลรายวิชา SWU 124: English for International Communication II

Language and Academic Services Centre
Srinakharinwirot University

รับสมัครสอบวัดระดับสมิทธิภาพภาษาอังกฤษ SWU-SET

posted Dec 11, 2016, 6:25 AM by Languagecentre SWU   [ updated Dec 11, 2016, 6:31 AM ]สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่

ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มศว

Course Syllabus SWU 123: English for International Communication (Unlock 3: Listening and Speaking)

posted Aug 9, 2016, 6:15 PM by Languagecentre SWU


Dear SWU 123 Students,

Welcome to our brand new semester. Please find attached the course syllabus, group presentation assignment and rubrics used thereof.
For individual speaking test, more details will be explained in the class. 

Best wishes,
Language and Academic Services Centre SWU

Course Syllabus SWU 121: English for Effective Communication (Unlock 2: Listening and Speaking)

posted Aug 9, 2016, 6:02 PM by Languagecentre SWU


Dear SWU 121 Students,

Welcome to our brand new semester. Please find attached our course syllabus and rubrics used for groupwork project.

Best wishes,
Language Centre

ประกวดเรียงความและคำขวัญภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2558

posted Mar 5, 2016, 12:53 AM by Languagecentre SWU   [ updated Mar 5, 2016, 1:06 AM ]ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน จัดการประกวดเรียงความและคำขวัญภาษาอังกฤษประจำปี 2558 

ผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นิสิตที่สนใจเข้าร่วมการประกวดสามารถอ่านรายละเอียดและเกณฑ์การให้คะแนนในการส่งเรียงความและ/หรือคำขวัญภาษาอังกฤษได้ตามไฟล์ที่แนบมาด้านล่าง

ผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศจากการประกวดจะได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติในสาขาวิชา "English for Effective Communication" และ English for International Communication" ประจำปีการศึกษา 2558

ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ 
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

(Files Updated!) Course Syllabus SWU 124: English for International Communication 2

posted Jan 10, 2016, 7:08 AM by Languagecentre SWU   [ updated Jan 31, 2016, 5:57 AM ]

นิสิตสามารถ download ประมวลรายวิชา SWU 124: English for International Communication 2 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ศูนย์ภาษา มศว

(Files Updated!) Course Syllabus SWU 122: English for Effective Communication 2

posted Jan 10, 2016, 7:04 AM by Languagecentre SWU   [ updated Jan 31, 2016, 5:57 AM ]


นิสิตสามารถ download ประมวลรายวิชา SWU122: English for Effective Communication 2 และ Rubrics for One-Class-One-Magazine (OCOM) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ศูนย์ภาษา มศว

1-10 of 33