Thai MEDLIT For Social Change

posted Jun 12, 2017, 4:13 AM by Languagecentre SWUวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยมหาวิทยาลัยเวียนนา ประเทศออสเตรีย (นำโดย Professor Dr. Thomas A. Bauer) ได้รับเงินอุดหนุนการวิจัยจากโครงการ ERASMUS+ แห่งสหภาพยุโรปเพื่อทำการศึกษาวิจัย เรื่อง "การรู้เท่าทันสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม" (Thai Medlit for Social Change) โดยมีกำหนดระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2560

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมเว็บไซต์ของโครงการวิจัย MEDLIT ได้ที่ thaimedlit.wordpress.com

เปิดรับสมัครคอร์สอบรมภาษาอังกฤษประจำปี 2560: SWUIC Business English Program 2017

posted May 11, 2017, 7:40 PM by Languagecentre SWU   [ updated May 11, 2017, 8:16 PM ]


SWUIC Business English provides opportunities for adults in business to improve their English. This means you will be in small classes with professionals from a wide range of occupations in a wide range of businesses. Classes are active, engaging and fun. Most of all, upon completion, you will feel that your English is better and that your time has been well spent.

Enrollment

Make sure you fulfill the participant requirements, which are:

  •         Bachelor’s degree OR at least two years’ work experience
  •         English test score

Next, select, the session and course you would like to take.

Third, make payment.

English Test Scores

If you have a recent score from a recognized test, you do not need to take a placement test. Your level is that closest to your test score determined by the table below.

Level

TOEIC

TOEFL

IELTS

CU-TEP

4-6

450

380

4

30

7

550

440

5

40

8

650

500

6

50

9

750

560

7

70

10-12

850

720

8

90

 

If you do not have an English test score, SWUIC provides a placement test to assess your current English capability to ensure you are placed in an appropriate class.

The test fee is 300 baht, but this is refunded when you enroll in a course.

The test takes approximately 45 minutes and can be taken during office hours (8.30-16.30, Mon-Fri) at SWUIC Language Centre, 4th Floor, The Learning Tower (behind the Central Library), no appointment necessary. Out of office hours, the test can still be taken by appointment. Please contact Khun Ubolrat on 02-260-3934 or at swuic.buseng@gmail.com for an appointment.

Schedule

Session

Duration

Length

Price (baht)

Participants

1/2017

22 Apr – 8 Jul 2017

30 hours (10 x 3 hrs)

9,800

8-12

2/2017

15 Jul – 23 Sep 2017

30 hours (10 x 3 hrs)

9,800

8-12

3/2017

30 Sep – 23 Dec 2017

30 hours (10 x 3 hrs)

9,800

8-12

1/2018

20 Jan – 24 Mar 2018

30 hours (10 x 3 hrs)

9,800

8-12


Courses

  • Speaking-Listening-Reading (SLR): You will improve your communication skills. Units focus on key business trends, people skills and everyday business scenarios. You will be able to develop your listening, reading, pronunciation, conversation and vocabulary, and have fun doing it.
  • Combined Skills (CS): You will learn about the terms and issues in a range of business areas from product development to customer service, from recruitment to global trade, and everything in between. Units are designed to build you vocabulary, grammar, speaking and writing skills.
  • Grammar and Writing (GW): You will focus on developing your knowledge of grammar and ability to use it accurately in writing. These courses present authentic business material that make them much more relevant for those in business than general grammar and writing courses.
  • Special Skills (SS): You will develop your English in a specific skill, whether this is report writing, making presentations, conducting meetings, or another management function. Each course gives extensive coaching and practice in the target skill.

For 2017, the courses offered focus on Speaking-Listening-Reading and Grammar and Writing. More courses may be added according to demand. Combined Skills and selected Special Skills courses will be offered in 2018.

Session 1 Courses

Level

Type

Course

Day

Time

4-6

GW

Basic Business Grammar, Translation and Email Writing

Sat

09.00-12.00

4-6

SLR

Office Essentials **NEW COURSE**

Sat

13.00-16.00

7

SLR

Expressing Yourself

Sat

09.00-12.00

7-8

GW

Intermediate Business Grammar,

Translation and Email Writing

Sat

13.00-16.00

8

SLR

Business Dealings

Sat

09.00-12.00

9-12

GW

Effective Business Correspondence:

Advanced

Sat

09.00-12.00

9

SLR

Advancing Your Career

Sat

13.00-16.00

10-12

SLR

Professional Impressions

Sat

13.00-16.00

-

CS

Preparation for English proficiency test    

Sat

09.00-12.00

 

Session 2 Courses

Level

Type

Course

Day

Time

4-6

GW

Writing Business Emails

Sat

09.00-12.00

4-6

SLR

Office Activities **NEW COURSE**

Sat

13.00-16.00

7

SLR

Building Confidence

Sat

09.00-12.00

7-8

GW

Effective Business Correspondence:

Events and Projects

Sat

13.00-16.00

7

GW

Intermediate Business Grammar,

Translation and Email Writing

Sat

13.00-16.00

8

SLR

Communicating for Success

Sat

09.00-12.00

9

SLR

Dynamic Relationships

Sat

13.00-16.00

9-10

GW

Advanced Business Grammar,

Translation and Email Writing

Sat

09.00-12.00

10-12

SLR

Corporate Initiatives

Sat

13.00-16.00

-

CS

Preparation for English proficiency test    

Sat

09.00-12.00

 

Session 3 Courses

Level

Type

Course

Day

Time

4-6

SLR

Office Essentials **NEW COURSE**

Sat

09.00-12.00

4-6

GW

Basic Business Grammar, Translation and Email Writing

Sat

13.00-16.00

7

SLR

Travel Talk

Sat

09.00-12.00

7-8

GW

Grammar in a Business Context 1

Sat

13.00-16.00

8

SLR

Information Transfer

Sat

09.00-12.00

9

SLR

Executive Level Communications

Sat

13.00-16.00

9-10

GW

Advanced Business Grammar,

Translation and Email Writing

Sat

09.00-12.00

10-12

SLR

Executive Vision

Sat

13.00-16.00

-

CS

Preparation for English proficiency test    

Sat

09.00-12.00


Payment

Payment may be made in cash when you take the placement test. A temporary receipt will be issued and an official receipt two working days later.

Payment may be made by bank transfer to the SCB savings account of the International College for Sustainability Studies following (a/c name: International College for Sustainability Studies (in Thai), a/c number: 407-537361-0). Please send a photo or screenshot of your payment to either swuic.buseng@gmail.com or in a personal Facebook message to SWUIC Business English.

For any issue regarding payment, please contact Khun Ubolrat on 02-260-3934.

Transport

From BTS Asoke or MRT Sukhumvit, either walk up Soi 23 (15 minutes) or take a motorcycle taxi from the rear of Interchange.

From MRT Phetchaburi, either walk along Asoke and down the first soi on the left, opposite Sukhumvit Living Town (10 minutes) or take a motorcycle taxi from the station exit.

By car, either head south down Asoke and turn left into the underground car park opposite the Kiatnakin Bank, or drive up Soi 23 and into the underground car park just inside the gate. Parking is 50 baht for all day or 20 baht with a stamp.

All classes are held in the International College for Sustainability Studies, Prasanmitr Campus, which is past the Central Library on the right. 


รายชื่อนิสิตเข้าสอบ SWU-SET 5 วันที่ 22 เมษายน 2560

posted Apr 18, 2017, 12:06 AM by Languagecentre SWU   [ updated Apr 18, 2017, 12:09 AM ]ประกาศรายชื่อสอบ SWU-SET ครั้งที่ 5 วันที่ 22 เมษายน 2560


ขอให้นิสิตผู้เข้าสอบ SWU-SET ครั้งที่ 4 ให้ตรวจสอบสถานที่สอบ เวลาสอบ และให้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในการเข้าสอบอย่างเคร่งครัด ตามไฟล์ที่แนบมาให้

ข้อสอบ SWU-SET แบ่งเป็น 5 ส่วน ส่วนละ 20 ข้อ: Listening, Vocabulary, Usage & Functional Language, Structure, Reading และใช้เวลาในการทำข้อสอบเป็นระยะเวลา 3 ชม.


1. ให้นิสิตใช้ รหัสนิสิต เป็นหลักในการค้นหาห้องสอบและการเข้าห้องสอบ

2. นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ที่สอบภายหลัง (เก็บตก) ให้เข้าสอบที่ห้อง 1001 อาคาร 35 ประสานมิตรเท่านั้น

3. นิสิตที่ไม่ปรากฎชื่อและห้องสอบให้ไปสอบที่ห้อง 1001 อาคาร 35 ประสานมิตร

4. นิสิตที่องครักษ์ที่ไม่ปรากฎชื่อและห้องสอบให้ไปสอบที่ห้อง 201 อาคารเรียนรวม องครักษ์


ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ

ด่วน!!! ประกาศย้ายห้องสอบ SWU-SET 4 นิสิตคณะสังคมศาสตร์ชั้นปีที่ 2

posted Mar 28, 2017, 1:41 AM by Languagecentre SWU   [ updated Mar 28, 2017, 1:44 AM ]ประกาศย้ายห้องสอบนิสิตคณะสังคมศาสตร์ชั้นปีที่ 2 เลขที่นั่งสอบ 728 -827 จากเดิมห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องเป็น

ห้อง 19-403 ชั้น 4 คณะวิทยาศาสตร์

SWU 122/2016: Course Syllabus

posted Jan 8, 2017, 7:50 AM by Languagecentre SWU   [ updated Jan 8, 2017, 7:53 AM ]

ประมวลรายวิชา SWU122/2016: English for Effective Communication II

Language Centre
Srinakharinwirot University

SWU 124/2016 Course Syllabus

posted Jan 8, 2017, 7:36 AM by Languagecentre SWU   [ updated Jan 8, 2017, 7:52 AM ]


ประมวลรายวิชา SWU 124: English for International Communication II

Language and Academic Services Centre
Srinakharinwirot University

รับสมัครสอบวัดระดับสมิทธิภาพภาษาอังกฤษ SWU-SET

posted Dec 11, 2016, 6:25 AM by Languagecentre SWU   [ updated Dec 11, 2016, 6:31 AM ]สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่

ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มศว

Course Syllabus SWU 123: English for International Communication (Unlock 3: Listening and Speaking)

posted Aug 9, 2016, 6:15 PM by Languagecentre SWU


Dear SWU 123 Students,

Welcome to our brand new semester. Please find attached the course syllabus, group presentation assignment and rubrics used thereof.
For individual speaking test, more details will be explained in the class. 

Best wishes,
Language and Academic Services Centre SWU

Course Syllabus SWU 121: English for Effective Communication (Unlock 2: Listening and Speaking)

posted Aug 9, 2016, 6:02 PM by Languagecentre SWU


Dear SWU 121 Students,

Welcome to our brand new semester. Please find attached our course syllabus and rubrics used for groupwork project.

Best wishes,
Language Centre

ประกวดเรียงความและคำขวัญภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2558

posted Mar 5, 2016, 12:53 AM by Languagecentre SWU   [ updated Mar 5, 2016, 1:06 AM ]ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน จัดการประกวดเรียงความและคำขวัญภาษาอังกฤษประจำปี 2558 

ผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นิสิตที่สนใจเข้าร่วมการประกวดสามารถอ่านรายละเอียดและเกณฑ์การให้คะแนนในการส่งเรียงความและ/หรือคำขวัญภาษาอังกฤษได้ตามไฟล์ที่แนบมาด้านล่าง

ผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศจากการประกวดจะได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติในสาขาวิชา "English for Effective Communication" และ English for International Communication" ประจำปีการศึกษา 2558

ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ 
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

1-10 of 35