หน้าหลัก

สภ.หลังสวน มีการแบ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจออกเป็น 5 สายงานหลักดังนี้

1.งานป้องกันปราบปราม ทำหน้าที่เป็นสายตรวจโดยใช้รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ (ปกติสวมหมวกกันน๊อคสีทอง)
                        ขับขี่ตรวจตรารอบพื้นที่ ตลอด 24 ช.ม. โดยแบ่งผลัด, ตรวจค้นผู้ต้องสงสัย, เข้าระงับเหตุ, ไปที่เกิดเหตุเมื่อได้รับแจ้ง,
                         ควบคุมและตรวจสถานที่เกิดเหตุ, คอยเฝ้าและป้องกันปราบปรามตามจุดเสี่ยง, ควบคุมผู้ต้องขัง, เป็นต้น

2.งานสืบสวน      เวลาทำงานปกติจะแต่งนอกเครื่องแบบตลอด มีหน้าที่สืบค้นหาตัวคนร้ายด้วยเทคโนโลยี
                         สืบประวัติ, แฝงตัวในชุมชน, สืบหาพยานในพื้นที่, ล่อซื้อ, ออกติดตามสืบจับคนร้ายจนถึงการปะทะกับคนร้าย เป็นต้น

3.งานสอบสวน    แม่นยำเรื่องกฎหมายสูง, รับแจ้งความร้องทุกข์จากประชาชน, สอบปากคำเรื่องราวจากพยานหรือคนร้าย,ทำสำนวนคดีเพื่อส่งอัยการ
                          เตรียมฟ้องผู้ต้องหา, คุ้มครองพยาน เป็นต้น

4.งานจราจร        เจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัดสายงานจราจร จะดูแลงานจราจรเป็นหลัก เช่น ระบบสัญญาณไฟจราจร,ควบคุมผู้ใช้รถและเดินบนท้องถนน,
                          จั บกุมออกใบสั่งผู้ทำผิดกฎจราจร, ตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อตรวจค้นจับกุมผู้ร้าย เป็นต้น  ปกติสวมหมวกกันน๊อคสีขาว

5.งานอำนวยการหรือธุรการ  ปกติจะประจำที่โรงพัก ทำหน้าที่ธุรการทุกด้าน เช่น ด้านเอกสาร ระบบคอมพิวเตอร์ งานสารบรรณ เป็นต้น

นอกจากนี้สภ.หลังสวน ยังได้จัดเป็นงานย่อยภายในอีก ดังนี้
1.งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์  มีหน้าที่สนับสนุนการฝึกอบรมเมื่อหน่วยงานต่างๆร้องขอ,เข้าถึงชุมชนในพื้นที่(นิสัยใจคอ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น)
                         ปฏิบัติงานเน้นการป้องกันปัญหาต่างๆ เช่นยาเสพติด ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม อาชญากรรม เป็นต้น "ไม่เน้นการจับกุม"

2.ชุดปราบปรามยาเสพติด
   (ชุด ปส.) ซึ่งเป็นการรวมตัวกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีต่างๆ เพื่อทำหน้าที่เกี่ยวกับยาเสพติดโดยเฉพาะ

3.ครูตำรวจแดร์(D.A.R.E)
เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร D.A.R.E. ทำหน้าที่เหมือนกับครูทุกประการ เพียงแต่เนื้อหาหลักสูตรนั้น
                         จะเป็นเรื่องของการสอนให้นักเรียนมีทักษะในการตัดสินใจในการหลีกเลี่ยงยาเสพติดและความรุนแรงต่างๆ ปัจจุบันสภ.หลังสวน
                         มีครูตำรวจแดร์ที่ผ่านการฝึกอบรม 8 นาย เข้าทำการสอนในโรงเรียนต่างๆในเขตพื้นที่รับผิดชอบ สลับผลัดเปลี่ยนกันไป

4.ชุดควบคุมฝูงชน(ชุดคฝ.) มีหน้าที่จัดการควบคุมดูแล กรณีเกิดจราจล ม็อบ หรือความขัดแย้งอื่นๆที่มีประชาชนขัดแย้งกันเป็นกลุ่มใหญ่

5.ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ทำหน้าที่เป็นแนวหน้าในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อมีภัยธรรมชาติ เช่นน้ำท่วม ไฟไหม้ ตึกถล่ม คลื่นยักษ์
                        โดยจะเข้าปฏิบัติในพื้นที่เกิดภัยธรรมชาติในพื้นที่รับผิดชอบทันที  และเมื่อได้รับการร้องขอจากหน่วยงานอื่นๆนอกพื้นที่ด้วย

6.ชุดแม่นปืน      มีความเชี่ยวชาญในเรื่องอาวุธปืนสูง จะปฏิบัติการเป็นครั้งคราวเมื่อผู้บังคับบัญชาสั่งการโดยเฉพาะเท่านั้น
                        เนื่องจากต้องปฏิบัติงานตามที่กฏหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะ ทำหน้าที่เมื่่อมีเหตุคนร้ายจับตัวประกัน หรือมีอาวุธร้ายแรงเช่นระเบิด เป็นต้น
                        ซึ่งในเวลาปกติ จะปฏิบัติหน้าที่ทั่วไปของตำรวจในสายงานหลักใน 5 สายงาน (รายละเอียดเจ้าหน้าที่ชุดแม่นปืน จะเป็นความลับไม่สามารถเปิดเผยได้)
Comments