Lånesta Gård

               
                 
 
Tarvitsetko tiloja juhliin?
Ota yhteys talonvuokraajaamme 076-2296237
 
 Behöver du hyra lokal?
Kontakta oss på 076-2296237

     Helg                2000kr
          Fredag             1000kr     
                                                Lördag             1200kr                                                Söndag              800kr
  Söndagkväll         500kr
                Månd- torsd        200kr timme   
 
Comments