พิมพ์ให่ญทะลุซุ้ม

พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ให่ญ เกศทะลุซุ้ม พระสมบูรณ์ พิมพ์สี่เหลี่ยมชิ้นฟัก เห็นเส้นบังคับพิมพ์สามด้าน เนื้อกระยาสาทหรือขนมถั่วตัด หลังแอ่น ( มีลอ่งนิ้วกด เก่าเก็บครับ )ไม่มีซอ่ม มีเม็ดพระธาตุลอยทั่วองค์หลายเม็ด เนื้อปูนดิบ พระไม่เคยใช้ เก่าเก็บ

 
  
 
 
     
 
 
 
 
Comments