Cursus informatie

Iedereen vanaf 18 jaar kan bij ons een cursus volgen die opleidt tot een internationaal erkend diploma.
In  10 lessen leert u op verantwoorde wijze eerste hulp te verlenen.
Onze lessen worden verzorgd door een erkende docent Eerste hulp.
De lessen worden op de 11e avond afgesloten met een examen van het Oranje Kruis.

Cursisten die bij ons een nieuwe cursus / herhalingscursus of EHAK volgen zijn automatisch lid van onze vereniging. Dit houdt in dat u een jaarlijkse contributie bijdrage zal moeten betalen.

Ons cursusjaar loopt net als een schooljaar:
Het seizoen begint in september en loopt door tot juni. Hierbij houden wij rekening met de schoolvakanties.

Kosten:
Opstart/Basis cursus:                   € 215,00    inclusief materiaal, cursusboekje en examen.
Herhalingscursus:                        €  60,00    inclusief lidmaatschap van onze vereniging.
EHBO aan kinderen (EHAK):       €  65,00     inclusief certificaat.
Herhaling EHAK                           €  35,00     inclusief certificaat
Reanimatie cursus                        €  35,00    inclusief bewijs van deelname maximaal 6 deelnemers
in samenwerking met de hartstichting
Stop de bloeding  cursus              €  35,00    inclusief bewijs van deelname

Rekeningnummer:
ING:     NL72INGB0004327543
t.n.v.:    EHBO vereniging Landsmeer
o.v.v.:   contributie/cursusgeld: herhalingslessen/opstart/basiscursus/EHBO aan kinderen (EHak) /                            reanimatie / stop de bloeding en uw naam.

Geldig houden van uw diploma:
Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor het tijdig en volledig volgen van de herhalingslessen.
Het gevolg van het niet of onvolledig volgen van de lessen, is dat uw diploma bij het Oranje Kruis wordt uitgeschreven. Dat kan alleen hersteld worden na het opnieuw (met goed gevolg) afleggen van een competentie test en/of het examen "Eerste Hulpverlening"
Het diploma is twee jaar geldig en wordt telkens voor twee jaar verlengd, mits u minstens per seizoen (september t/m juni) 5 vervolglessen EHBO van twee uur heeft gevolgd. Waarvan de reanimatie lessen verplicht zijn.

Opzeggen van het lidmaatschap van de vereniging:
Als u uw lidmaatschap bij onze vereniging op wilt zeggen dient u dit schriftelijk of per e-mail te doen aan het einde van het lopende seizoen, en uiterlijk op 30 juni.
Indien er twee weken voor aanvang van het nieuwe seizoen geen opzegging ontvangen is, wordt het lidmaatschap met één jaar verlengd. De contributie van het lopende seizoen moet dan nog worden betaald.
Mondelinge opzeggingen worden niet geaccepteerd!

Vergoeding:
Een (groot) deel van de cursuskosten zijn bij veel ziektekostenverzekeraars te declareren, dit is polis afhankelijk. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar.
Ook op de volgende link kunt u informatie vinden: