Home


Welkom

op de website

van de E.H.B.O. vereniging van

Landsmeer

Onze vereniging bestaat al sinds 1953


Wij zijn een kleine maar gezellige dorps vereniging met ongeveer 20 leden.

We verzorgen herhalingslessen voor de gevorderde E.H.B.O-er op de woensdagavonden in het clubgebouw van de Speeltuinvereniging Jonge Kracht te Landsmeer.

Ook trachten we om elk jaar een basiscursus EHBO en een cursus EHBO aan Kinderen te realiseren.
(dit alleen bij voldoende aanmelding hiervoor)
Sinds dit seizoen zijn wij aangesloten bij de Hartstichting en verzorgen wij ook reanimatie cursussen.
(maximaal 6 deelnemers per cursus)

Wij zijn lid van de Kamer van Koophandel.
onder nummer: 54310067


Doel van de vereniging:
De Vereniging stelt zich ten doel het verlenen van eerste hulp bij ongelukken te bevorderen.
Zij tracht dit doel te bereiken door:
- Het geven van cursussen waarin zowel theoretisch als praktisch onderricht wordt gegeven in het verlenen van eerste hulp bij ongevallen.
- Het geven van herhalingslessen waarin het genoten onderricht zowel praktisch als theoretisch aan bod komen. Om hiermee de verlenging van het diploma Eerste Hulp mogelijk te maken.

Het doel van de EHBO is het leven van een slachtoffer te redden of het letsel zoveel mogelijk te beperken

 

Na de basiscursus hebben de cursisten voldoende kennis en vaardigheden om adequate eerste hulp te verlenen in noodsituaties.


Een ongeluk zit in een klein hoekje…….       

Het grootse deel van de ongelukken gebeurt gewoon thuis, op het werk of op het sportveld. Denk maar aan een verbrande vinger, een schaafplek en een verstuikte enkel. Iedereen kan helpen, als hij maar weet wat hij moet doen.
Weet wat je moet doen als iemand zich verslikt, een hartaanval krijgt of van de trap is gevallen.
Ruim 300.000 mensen in Nederland hebben al het diploma EHBO. U kunt één van hen zijn!        

YouTube-video                       
  

 Klik hier om naar de site van EHBO-koffer te gaan
          ga naar de site van ehbo-koffer