HỌC TIẾNG ANH ONLINE

Search this site

  Những bài hát tiếng Anh hay

  Trang Video nhạc giao hưởng, phim phụ đề tiếng Anh và Truyền hình tiếng Anh

  Trang đọc báo tiếng Anh

  Hài Hước Chút Nhé?

  Các trang web học tiếng Anh hữu ích

  DỊCH VỤ DỊCH THUẬT ANH - VIỆT, VIỆT ANH

  Khu vực bán các loại tài liệu học tập

  HỌC PHẦN NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CĂN BẢN

  Có phải bạn chưa tự tin hoàn toàn vào kỹ năng Ngữ pháp Anh Văn của bạn? Và mỗi khi nói hoặc viết một câu tiếng Anh bạn cảm thấy lo lắng rằng bạn viết câu đó đúng hay sai? Đặc biệt trong thời đại @ hiện nay, nói tiếng Anh không những cần phải đúng mà còn dễ thương và dễ nghe nữa? Bạn có nghĩ là mình sẽ bị lạc hậu không? Đừng lo, đến với chương trình học ngữ pháp tiếng Anh căn bản tại LAMVU&FRIENDS ONLINE ENGLISH CLASS bạn sẽ nhanh chóng lấy lại tự tin và cảm giác thật thoải mái và tự tin khi nói tiếng Anh. Đừng chần chừ, hãy học ngay hôm nay.


  HỌC PHẦN NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CĂN BẢN I

   Bài

   Tựa đề tiếng Anh

   Tựa đề tiếng Việt

   1 Introduction to English sentence building
  Giới thiệu cách viết câu tiếng Anh
   2 Present simple and continuous tense
   Thì hiện tại đơn và thì tiếp diễn
   3 Present tense and
  be going to for future
   Thì hiện tại và cấu trúc Be going to cho các cách nói tương lai
   4 Modal verbs can, may, must Động từ khiếm khuyết Can, May, Must
   5 Past simple and continuous tense Thì quá khứ đơn và thì tiếp diễn
   6 Present perfect simple and continuous tense Thì hiện tại hoàn thành đơn và thì tiếp diễn
   7 Past perfect simple and continuous tense
   Thì quá khứ hoàn thành đơn và thì tiếp diễn
   8 Future simple and continuous tense Thì tương lai đơn và thì tiếp diễn
   9 Future perfect simple and continuous tense Thì tương lai hoàn thành đơn và thì tiếp diễn
   10 Irregular verbs Động từ bất qui tắc

  HỌC PHẦN NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CĂN BẢN II


   

  Bài

   

  Tựa đề tiếng Anh

   

  Tựa đề tiếng Việt

   1 Passive voiceCâu bị động
   2 Imperative  Câu mệnh lệnh
   3 Conditional Câu điều kiện
   4 Infinitive and gerund Động từ nguyên mẫu và động từ thêm - ing
   5 If Clauses
   Mệnh đề Nếu
   6 Time clauses Mệnh đề thời gian
   7Relative Clauses
   Mệnh đề quan hệ
   8 Direct and indirect object Tân ngữ trực tiếp và dán tiếp
   9 Indirect question Câu hỏi không trực tiếp
   10 Reported (indirect) speech
   Câu gián tiếp ( tường thuật )
     

  Comments