"สถานีตำรวจภูธรลำดวน พิทักษ์รับใช้ประชาชน"พันตำรวจเอก ยุทธนา ไตรทิพย์

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรลำดวน จังหวัดบุรีรัมย์
https://drive.google.com/file/d/0B1cwYxUGD6CReERyejktWTlfckk/view?usp=sharing

กิจกรรม ของ สภ.ลำดวน

กิจกรรมจิตอาสา

บริเวณหน้า อบต.ลำดวน

ครูตำรวจแดร์

โรงเรียนบ้านลำดวน

ทำบุญตักบาตร ณ

ที่ว่าการอำเภอกระสัง

เยี่ยมข้าราชการตำรวจ ที่ประสบอุบัติเหตุ

สื่อสังคมออนไลน์ สถานีตำรวจภูธรลำดวน


https://www.facebook.com/lumduanpolice