Uitrusting‎ > ‎

VendelHet vendel gebed.

Het vendelgebed beeldt de strijd uit tussen goede en kwaad, tussen St. Joris en de Draak.
Het gebed kent 3 ronden:

1. De mens heeft aanmoediging nodig.
2. Strijd tegen het kwaad.
3. Bidden tot God naar de zegepraal.

1e Ronde: de mens heeft aanmoediging nodig.
1.1. Ronddraaien boven het hoofd.
Vendeldraaier, stoere knaap, hou je kloek en sterk in de strijd, die komen gaat.
Strijdt voor recht en vrijheid, doch hou je vlag onbesmet !.

1.2. Opgooien boven het hoofd.
Hou je eer hoog en wees edelmoedig tegenover je vijanden.
Bedoezel je vlag niet door verkeerde daden !.

1.3. Rondgooien in de hals.
Weer je echter geducht, al kost het ook je kop !. Laat zien dat je nog christelijke
idealen hebt, waarvoor het waard is de kop te wagen, als het niet anders kan !.

1.4. Draaien om de lendenen.
Geef je forse mannenkracht, die door de stevigheid van je lendenen wordt
uitgedrukt !. Laat de vlag om je lendenen draaien ten teken, dat de krijgsman
zijn lendenen omgordt om te strijden voor recht en vrijheid.

1.5. Om de knieën.
Hou je lenden lenig, opdat ge steeds kunt knielen om Gods zegen over je strijd af
te smeken !. Dan zult ge altijd voor een rechtvaardige zaak durven strijden.

1.6. Om de enkels.
Laat de vlag steeds draaien, maar hou ze in alle omstandigheden schoon en rein,
al draait ze laag boven de grond, want het vaandel is ook symbool van
onkreukbaarheid en zuiverheid.

1.7. Om één been.
Laat de vijand proberen wat hij wil, doe je eed gestand en verdedig je tot het
uiterste, want ook op één been kan de strijder z'n man staan, zolang hij wil strijden.

2e Ronde: Strijd tegen het kwaad.
2.8. Achter de rug doorhalen.
Het ogenblik van strijd is gekomen, zoals in elk mensenleven eenmaal de vijand komt.
De vijand zal mij van achteren aanvallen, maar met machtige slagen zal ik
hem afweren !.

2.9. Onder de knieën door op één knie.
De vijand probeert mij op de knieën te krijgen !. Hij wil mij en de vlag vernederen.
Zou ik, kleinsgelovige de vlag niet kunnen beschermen ?.

2.10. Achter de rug doorgooien en onder de knie doorgooien.
Hoe zwaar is 's vijands druk !. Hoe moet ik vechten en diep terneer buigen om zijn
slagen te ontgaan, maar de vlag afgeven of laten vernederen, dat nooit.

2.11. Op de voet.
Bijna liet ik de vlag vallen, maar mijn voet kan ze nog grijpen !. Hoe weinig
scheelde het, of ik had eerloos de vlag laten vallen, mede door mijn eigen schuld !.

2.12. Onder de knie.
Maar laat de vijand maar strijden !. Ik tart hem !. Mijn jonge lichaam is gehard;
mijn kracht is groot !. Ik zal hem dit tonen, want ook zonder mijn handen weet ik
mijn vlag te verdedigen !.

2.13. Overspringen.
De vijand probeert mij de vlag af te nemen, nu hij mij niet kan overwinnen.
Maar dat zal niet gaan: Ik zal zijn tussen de vlag en hem, tussen het goede en het
kwade en de vlag zal blijven draaien.

3e Ronde: Bidden tot God naar de zegepraal.
3.14. Over het hoofd gooien van rechts naar links.
Nooit zal,ik wijken , hoe het ook mag gaan. Ik zal blijven strijden, zolang ik zal
bestaan !.De vlag verzaken zal ik nooit. Zij is mijn eer en mijn trots !. Moge God
mijn getuige zijn.

3.15. In de elleboog over het hoofd van arm tot arm.
Laat de vijand dan nooit af ?. Moet de sterke op de duur niet vallen, als hij alléén
Staat ?. Wie kan mij helpen ?.

3.16. Op alle twee de armen over het hoofd gooien.
Mijn vlag mijn eer, hoe moet ik vechten om U te verdedigen ?.
Wat zal het einde zijn ?. Mijn krachten raken uitgeput en de vijand laat niet af.

3.17. In de hals leggen.
St. Joris, Heilige patroon, wees Gij mijn voorspraak bij God. Ik hef mijn moede hoofd
naar U op.U wil ik verheerlijken, want hoog zijd gij verheven.

3.18. Op twee Knieën.
Mijn God, de vijand heeft me op de Knieën gekregen, maar overwonnen heeft hij mij nog niet !.
Nòg is de vlag in mijn handen, smetteloos en rein !. Maar als gij mijn leven redden wilt,
help me dan !.

3.19. Opspringen en in de mond.
God en St Joris, door uw hulp heb ik overwonnen !.Wat kan een mens zonder de hulp van God en
zijn heiligen doen ?. Hij zou altijd verliezen, als de Hemel hem niet bijstond.
De strijd is gestreden, 't werk gedaan, de zege is ons !.

3.20. Acrobatiek.
Hoe blij ik ben, hoe dankbaar !. Mijn vreugde kent geen grenzen. God zij gedankt !.

* De Tamboers roffelen tot de vlag is opgerold.

Comments