Nieuws

  Activiteiten van het St. Lambertus Gilde voor het jaar 2018

 • Maandag 8 Januari nieuwjaarsreceptiein onze schuilhut, aanvang 19:00 uur.
 • Woensdag 7 Maart algemene ledenvergadering in onze schuilhut. Aanvang 20:00 uur.
 • Zondag 27 Mei afsluiting van de Meimaand. Verzamelen bij ons gildehuis “Hof van Holland”. 0m 14:30 uur. Na afloop wordt er een borrel geschonken in de pastorij.
 • Zondag 3 Juni Kring gildedag Evoluon Eindhoven Alle Gildebroeders en zusters worden een ½ uur voor aanvang van de optocht verwacht op het feestterrein in Eindhoven Eenieder draagt zelf zorg voor zijn vervoer.
 • Zaterdag 9 Juni Konings schieten op ons schietterrein aan de Blaartemseweg te Zeelst, met aansluitend een (beperkte) koffietafel. Samenkomst om 09:30 uur.
 • Daarna gaan we de Koning afhalen, waarna we gaan rondtrekken via: “De kleine man”;  “Hof v. Holland.”.
 • Maandag 11 Juni zomerkampioen schieten op ons schietterrein aan de Blaartemseweg te Zeelst. Aanvang 19:00 uur.
 • Woensdag 15 Augustus lichtprocessie van Meerveldhoven. Verzamelen bij ons gildehuis “Hof van Holland”. 0m 19:30 uur.
 • Op Zaterdag 25 Augustus gemeenteschild schieten bij het O. L. Vrouwe Gilde Zeelst; Aanvang vanaf 14:00 uur. 
 • Maandag 17 September de heilige mis ter ere van onze patroon heilige St. Lambertus. Verzamelen bij ons gildehuis “Hof van Holland”. 0m  18.30 uur.
 • Op Zaterdag 22 September houden we onze jaarlijkse teeravond. Met daarbij de uitreiking van het “Theo Gijsbers wisselschild”. Details volgen later.
 • Zaterdag 13 Oktober Hoofdlieden dag ’s-Hertogenbosch; zijn er gildebroedres of zusters die hier aan deel willen 

Subpagina''s (2): Facebook Nieuwsbrief
Comments