Nieuws

  Activiteiten van het St. Lambertus Gilde voor 2017.

 • Woensdag 1 Maart algemene ledenvergadering in onze schuilhut. Aanvang 20:00 uur.
 • Zondag 28 Mei afsluiting van de Meimaand. Verzamelen bij ons gildehuis “Hof van Holland”. 0m 14:30 uur. Na afloop wordt er een borrel geschonken in de pastorij.
 • Zondag 5 Juni Kring gildedag Evoluon Eindhoven Alle Gildebroeders en zusters worden een ½ uur voor aanvang van de optocht verwacht op het feestterrein in Eindhoven Eenieder draagt zelf zorg voor zijn vervoer.
 • Zaterdag 10 Juni Kermis schieten op ons schietterrein aan de Blaartemseweg te Zeelst, met aansluitend een (beperkte) koffietafel. Samenkomst om 09:30 uur.
 • Daarna gaan we rondtrekken via: “De kleine man”;  “Hof v. Holland.”.
 • Maandag 12 Juni zomerkampioen schieten op ons schietterrein aan de Blaartemseweg te Zeelst. Aanvang 19:00 uur.
 • Maandag 15 Augustus lichtprocessie van Meerveldhoven. Verzamelen bij ons gildehuis “Hof van Holland”. 0m 19:30 uur.
 • Op Zaterdag 26 Augustus gemeenteschild schieten bij St Badtist Gilde Oerle Aanvang vanaf 14:00 uur.
 • Woensdag 13 September Doden herdenking in Waalre; zijn er gildebroedres of zusters die hier aan deel willen nemen ?.
 • Zondag 17 September de heilige mis ter ere van onze patroon heilige St. Lambertus. Verzamelen bij ons gildehuis “Hof van Holland”. 0m  9.30 uur.
 • Op Zaterdag 23 September houden we onze jaarlijkse teeravond. Met daarbij de uitreiking van het “Theo Gijsbers wisselschild”. Details volgen later.
 • Zaterdag 7 Oktober Hoofdlieden dag ’s-Hertogenbosch; zijn er gildebroedres of zusters die hier aan deel willen nemen ?.
 • Gemeenteschild schieten 2016

Subpagina''s (2): Facebook Nieuwsbrief
Comments