תריסר הנחות יסוד למען חברה ללא אלימות Twelve theses for a non-violent society

מאת דיטר דוהם תורגם מאנגלית על ידי ליאור ואופק

האלימות הגלובלית כלפי חיות, ילדים, ואומות דורשת הגדרה חדשה של תרבות אנושית. המשברים הפנימיים והחיצוניים הם שני היבטים של אותה הבעיה -- בעייה אותה נוכל להביא או לפתור רק אם ניקח בחשבון את שני ההיבטים.

1. בית למען הילדים

בעולם ללא אלימות ילדים גדלים בבטחון ואמון. עתיד האנושות תלוי בגורל ילדיה. ילדות בה ניכרים חוסר אמון ואלימות לא תצמיח אנשים עם יכולת חמלה. נעניק לילדים בית בו יוכלו שוב לתת אמון בהוריהם.

2. אהבה ואמון

אהבה היא המקור לחמלה והתחשבות ומעשים שאינם אלימים. אהבה נובעת מאמון ואמון נובע מאמת. ניצור סביבת מחיה בה לאנשים אין שום סיבה לשקר או לפחד. ניצור את התנאים החברתיים והסביבתיים למען אהבה. בטחון ואהבה הם הכוחות הבסיסיים ביותר בבריאה.

3. מיניות

מיניות היא כוח בסיסי של החיים ושל חדוות הקיום. מיניות היא חופשיה. היא לא יכולה להיות מוגבלת לא על ידי הסכמי נישואין ולא על ידי הגבלות מוסריות לוחצות, במקום אלה היא זקוקה לאמת ולאמון. ניצור את התנאים המוסריים והחברתיים למיניות חופשיה.

4. שותפות

שותפות היא הצורה הנעלה ביותר של מערכת יחסים בין המינים. השורשים שלה נמצאים בדרך חשיבה משותפת. שותפות לחלוטין אינה מנוגדת למיניות חופשיה, כיוון שהשותפות עצמה משוחררת מקנאה. שותפות אמת היא הצורה הרדיקלית ביותר למערכת יחסים בין אנשים שהיא חופשיה מאלימות ומפחד. נייסד את הבסיס המחשבתי והרגשי לשותפות משוחררת מקנאה.

5. קהילה

הסביבה החיונית לאנשים היא הקהילה. ערכים טבעיים כמו אמת, אמון, אחווה, ערבות, והשתתפות אחראית ללא התפלספויות קטנוניות, מסוגלים להתממש רק בתוך קהילות שהתפתחו באופן טבעי. החברה האונשית הלא-אלימה היא רשת של קהילות קהילתיות. רק בדרך הזו הרעיון המקורי של סוציאליזם יתממש באופן מתחשב ואנושי. ניצור קהילות מתפקדות.

6. חופש וריבונות אישית


עולם חופשי מכיל אנשים שאומרים מה הם חושבים ומשתפים אחרים במה שהם חשים. הם אינם כפופים לדבר מלבד הידע והמצפון שלהם. הקהילה הבוגרת היא דמוקרטיה עממית של אנשים חופשיים. זהו קולקטיב אנושי שאינו מובל באופן קולקטיבי בשמו של מנהיג או אידאולוגיה. היחיד והקהילה הם כוחות שווים ומשלימים בעולם ללא אלימות.

7. חשיבה

התבונא המשקפת היא פרי צעיר ורב עוצמה בעץ האבולוציה. חשיבה חופשית ויצירתית ממוססת את כל האידאולוגיות הנוקשות. סודות הקיום הם מעבר לכל מינוח מדעי או דתי. ריבונות אישית היא תוצאה ישירה של חשיבה שהיא חופשיה מפחד. נתגבר על כל האמונות והדוגמות של מערכות מדעיות ופוליטיות. ניצור מרכזי למידה עבור כוחות הצמיחה הטמונים בחשיבה חופשית.

8. דת

בדיוק כמו ארוס והשכל, רוחניות היא אחת מהעוצמות הבסיסיות של הקיום האנושי. אנו חיים ביקום קורן אינסופי. כל דבר שהיננו וכל דבר שמקיף אותנו בסיסם ביקום. אהבה רוחנית היא המחוברות עם השלם. על כן לא דרושים לנו וידוי דתי או תשובות מוכנות מראש. התשובה תגיע דרך הפתיחות הרוחנית של התודעה. ניצור דת רוחנית חופשית ללא חוקים וללא דוגמות.

9. טבע

טבע הוא החיבור שלנו לבריאה. אנו התולדה של הטבע כמו ילד שנולד מתוך רחם אמו. סוד הקיום האנושי הוא חלק מסוד הטבע. כל מה שאנו עושים לטבע אנו עושים לעצמנו. הסביבה החיצונית והפנימית הן שני היבטים של אותו עולם. הבה נדאג לאמא טבע ונהפוך מודעים לתהליכי הצמיחה ולמקצביהם ויחסי הגומלין בינהם. שיתוף פעולה עם כל כוחות החיוּת וכבוד לחיים הם התנאים המוקדמים לתרבות אנושית מתחשבת ללא אלימות.

10. חיות

נפסיק כל אכזריות כלפי חיות. כמותינו, גם הן חלק מהאורגניזם החי של הביוספרה. כמונו, הן בעלי חיים עם נשמה, רק בשלב אחר בהתפתחות. בתרבות ללא אלימות לא הורגים לווייתנים, לא מגדלים חיות לשחיטה ותעשיית פרוות לא קיימת. נאפשר מרחב נטול פחד לקיום משותף של כלל החיות כולל אנשים. חיות לא קיימות בשבילנו או לשימושינו, אלא כדי לסייע לנו ללמוד לראות יותר.


11. חיים בסביבה שמאפשרת ריפוי

כל המחשבות לעיל מצטרפות יחד ליצירת בית גידול (ביוטופ) חדש לריפוי. בית גידול כזה מכיל את מכלול הידע לקיום ללא אלימות על כדור הארץ. ניצור דגמי ניסיון למכלול הידע הזה. ניצור מרכזי ידע בהם המבנים החברתיים, הטכניים, האקולוגיים והרוחניים הם כאלו שמקדמים את עוצמות החיים המרפאות - אמון, ארוס (תשוקה), לוגוס (היגיון), וסימביוזה - בדרך הטובה ביותר האפשרית.

12. רשת של אנשים

כיום, בתוך כל המדינות והתרבויות על פני האדמה ישנם אנשים שהבינו באופן בלתי הפיך את נחיצותה של מהפכה מבפנים ומבחוץ. כל אלה תורמים מחשבות מסוימות, הכרות מסוימות, והיבטים מסוימים למבט הכללי על המשימות שניצבות בפנינו. לא מכונות אלא אנשים הם אלו שמחליטים אם אפשרי לנו עתיד הראוי לחיים. ברוח זו אנו מזמינים אתכם להצטרף לרשת למען עולם ללא אלימות.

The worldwide violence against animals, children and nations demands a new concept of human civilization. The inner and outer crises are two aspects of the same problem--a problem that can only be understood or resolved if both aspects are considered.

1. Home for the children

In a non-violent world children grow up in confidence and trust. The future of humanity depends on the fate of its children. A childhood marked by distrust and violence will not bring about humane beings. Provide a home to children where they can again trust their parents.

2. Love and trust

Love is the source of humane thinking and non-violent action. Love comes from trust and trust comes from truth. Create living environments where human beings have no reason for lies and fear. Create the social and ecological conditions for love. Confidence and love are the most fundamental powers in all of creation.

3. Sexuality

Sexuality is an elementary force of life and of the joy of existence. Sexuality is free. It can neither be confined by marriage pledges nor by tight moral constrictions, instead it needs truth and trust. Create the moral and social conditions for free sexuality.

4. Partnership

Partnership is the highest form of relationship between the sexes. It has its roots in a common way of thinking. In no way is partnership in opposition to free sexuality, because it is itself free of jealousy. True partnership is the most radical model for a relationship between human beings that is free of violence and fear. Create the mental basis for a partnership free of jealousy.

5. Community

The organic environment for human beings is the community. Natural values like truth, trust, solidarity and responsible participation without philosophical nit-picking, can only be realized within communities that have developed organically. The non-violent society of human beings is a network of communitarian communities. Only in this way can the original concept of socialism be brought to reality in a humane way. Create functioning communities.

6. Freedom and autonomy of the individual

A free world comprises individuals who say what they think and share what touches them. They are not subordinate to anything but their own knowledge and consciousness. The mature community is a grassroots democracy of free individuals. It is a human collective that is not led collectively in the name of a leader or an ideology. The individual and the community are equal and complementary forces in a non-violent world.

7. Thinking

The reflecting intellect is a young and powerful fruit on the tree of evolution. Free and creative thinking dissolves all rigid ideologies. The secrets of existence are beyond all scientific or religious terminology. Individual autonomy is a direct result of a thinking that is free of fear. Overcome all creeds and dogmas of scientific and political systems. Create universities for the powers of growth inherent in free thinking.

8. Religion

Just like Eros and the intellect, spirituality is one of the elemental powers of human existence. We live in an endless radiant universe. Everything we are and everything surrounding us has roots in the universe. Spiritual love is the connectedness with the whole. Therefore we do not need a religious confession nor predetermined answers. The answer will come through the spiritual opening of the mind. Create a free religious spirit without laws and without dogmas.

9. Nature

Nature is our link with Creation. We are its offspring like a child that is born from its mother’s womb. The secret of human existence is part of the secret of nature. Whatever we do to nature we do to ourselves. The outer and inner environment are two aspects of the same world. Let us take care of Mother Nature and become aware of the processes of growth and their rhythms and interrelatedness. Cooperation with all vital energies and respect for life are the prerequisites for a non-violent and humane civilisation.

10. Animals

Stop all cruelty toward animals. Like us they are part of the living organism of the biosphere. Like us they are beings with souls, just at a different level of evolution. In a non-violent culture whales are not killed, animals are not kept for slaughter, and fur farming does not exist. Create spaces for a co-existence of human beings and animals that is free of fear. Animals do not exist for us to slaughter but to help us to learn to see.

11. Biotopes for healing

All of the thoughts above join together to form a new biotope for healing. Such a biotope contains the informational totality for a non-violent existence on Planet Earth. Create pilot models for this informational totality. Create international centers where the social, technical, ecological and spiritual structures are such that the healing powers of life - trust, Eros, Logos and symbiosis - are promoted in the best possible way.

12. Network of human beings

Today, within all countries and cultures on earth there are people who have irrevocably understood the necessity of a positive inner and outer revolution. They all contribute certain thoughts, certain convictions, and certain aspects to the overall view of the tasks at hand. It is not machines but people who decide if a future worth living is possible. In that spirit we want to invite you to join the network for a non-violent earth. 
Comments