ParamaAsociacijos "Laisvas žmogus" nariai nėra abejingi mūsų šaliai pražūtingai alkoholio ir kitų narkotinių medžiagų vartojimo problemai ir didelę savo laiko bei energijos dalį skiria prevencinei, intervencinei veiklai, skatinančiai gyventojus
  • būti laisvais nuo alkoholio, narkotikų ir kitų psichotropinių medžiagų,
  • rinktis sveiką, blaivų ir pilnavertį gyvenimo būdą.
Žalingų įpročių prevencijai, intervencijai vykdyti reikalinga metodinė, padalomoji medžiaga, jos paruošimo, demonstravimo, sklaidos priemonės ir kt.

Susitelkime ir įgyvendinkime prasmingas veiklas Lietuvos ir jos žmonių labui.


Maloniai kviečiame nelikti abejingais asociacijos "Laisvas žmogus" narių veiklai ir ją paremti.

Asociacija „Laisvas žmogus" yra paramos gavėja nuo 2010-04-29.
 
Juridinio asmens kodas: 302504589;

Norėdami prisidėti prie organizacijos veiklos, galite pervesti paramą į mūsų oficialią sąskaitą banke:

Banko pavadinimas: AB SEB bankas,
Banko sąskaita: LT567044060007513874,
Banko kodas: 70440

 
 


DĖKOJAME UŽ JŪSŲ PARAMĄ !


 
Comments