Apie mus

Tatjana Ščiurina - asociacijos „Laisvas žmogus" prezidentė2002 gruodžio 26 d. su sūnumi baigėme Šičko (kelio į blaivybę) kursus. Po Naujųjų metų mūsų gyvenimas tapo kitokiu. Kiekvieną ketvirtadienį dalyvavome kursus baigusiųjų klube, kuriame su kitais dalyviais dalindavomės patirtais blaivaus gyvenimo privalumais. Džiaugėsi mano sūnus Dionisas, džiaugiausi ir aš. Aktyviai įsitraukėme į visuomeninę veiklą, savišvietą ir nenutrūkstamą mokymąsi. Žinios, patirtis ir noras padėti kitiems netilpo manyje -kelią į blaivybę stengiausi parodyti ir kitiems -  konsulatavau, kaip įveikti žalingus įpročius, pritaikant pasaulyje sėkmingai naudojamas psichologines metodikas ir vėl sugrįžti į pilnavertį gyvenimą.

Sužinojau, kad per 18 Nepriklausomybės metų Lietuvoje 24 kartus buvo keisti įstatymai alkoholio liberalizavimo kryptimi, taip alkoholine banga dar labiau užpylė mūsų kraštą ir kelis kartus padidino alkoholizmą. Supratau, prisukti alkoholio nuodų čiaupus ir pagerinti situaciją galima tik pakoregavus senus ir išleidus naujus priešalkoholinius įstatymus.

Pradėjau konkrečią veiklą - įsijungiau į piketus prie Seimo,  Vyriausybės ir Prezidentūros, dalyvavau tarptautinėse konferencijose, bendravau su žmonėmis, aiškindama jiems alkoholinių problemų priežastis.

Su bendraminčiais dalyvavome Seimo posėdžiuose, filmavome ir įrašinėjome medžiagą, galinčią teigiamai įtakoti įstatymų pakeitimus. 2007 m. pradėjome aktyviai reikalauti, kad 2008-ieji. taptų Blaivybės metais. Seimas, nors sunkiai, bet sutiko su mūsų reikalavimais.

Nuo 2008 m. sausio mėn. pirmos dienos įsigaliojo įstatymas, 3 mėnesius dienos metu apribojantis alkoholio reklamą. Seimo nariai labai sunkiai supranto (o gal kai kurie ir nenorėjo suprasti), kaip negatyviai veikia jaunimą reklama. Balandžio 22 d., nugalint didžiulius sunkumus, mums pavyko pasiekti, kad alkoholio reklama Lietuvoje nuo 6 val. iki 22 val. būtų uždrausta. Aktyvia veikla prisidėjome prie to, kad būtų priimtas įstatymas, panaikinantis naktinę alkoholio prekybą. 2009 m., Vyriausybės Saulėlydžio komisija sugalvojo panaikinti VTAKT (Valstybinę tabako ir alkoholio kontrolės tarnybą), kad ši tarnyba netrukdytų nekontroliuojamai pardavinėti alkoholio ir tabako gaminius. 2009 m. Ūkio ministerija pasiūlė Seimui priimti įstatymą, legalizuojantį modifikuotų kanapių auginimą. Ir vėl įrodėm, kad žmonių labui geriau atsisakyti tokių užmačių.

Šiemet sausio 6 d. Teisingumo ministras Šimašius sugalvojo, kaip įrengti įkalinimo įstaigose kabinetus, kad saugiai galima būtų kaliniams leistis „geros kokybės” heroiną. Už mūsų, mokesčių mokėtojų pinigus, dar gyvuoja metodono programa. Užkirsti kelią šiems nevykusiems sumanymams - mūsų visuomeninės veiklos užduotis.

Ir dar ne vakaras. 2010 metų pradžia. Ką sukurs mūsų valdžios vyrai - dar neaišku. Bet, jeigu Lietuvos piliečiai nesnaus, o prisidės prie tvarkos savo galvose, vėliau kieme, mieste, tai ir šalyje bus tvarka. Tik nuo mūsų mąstymo ir veiksmų priklauso ateities rezultatai.

Asociacijos „Laisvas žmogus" prezidentės Tatjanos Ščiurinos gyvenimo aprašymas CV

Asociacija „Laisvas žmogus“ vienija asmenis, kurie padėjo artimiesiems žmonėms išbristi iš alkoholizmo liūno ir asmenis, kurie patys yra patyrę priklausomybių skausmą, tačiau išsivadavę iš jų pagal G. Šičko metodą. Asociacijos nariai visuomeniniais pagrindais padeda kaliniams įveikti priklausomybes, vykdo alkoholio, tabako ar narkotikų prevencinę veikla mokiniams ir jaunimui. Dalyvauja įstatymų leidyboje, susijusioje su psichotropinių medžiagų vartojimo mažinimo politika. Asociacija vykdo laisvalaikio praleidimo veiklas išsivadavusiems iš alkoholio, tabako ar narkotikų priklausomybės bei jų artimiesiems. 


Asociacijos „Laisvas žmogus" 
 
MISIJA

Vienyti žmones, propaguojančius blaivų, sveiką gyvenimo būdą, sportą ir turizmą;
 
TIKSLAI

1) sveikos, blaivios gyvensenos, žmogaus dvasinio ir fizinio tobulėjimo idėjų skleidimas ir įgyvendinimas;

2) teminių seminarų, paskaitų, publikacijų, televizijos laidų rengimas, leidyba;

3) sporto renginių, turistinių išvykų ir kitų laisvalaikio formų organizavimas;

VEIKLOS SRITYS

1) leidybinė veikla;

2) kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla;

3) nuoma ir išperkamoji nuoma;

4) sportinis ir rekreacinis švietimas;

5) kultūrinis švietimas;

6) kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas;

7) švietimui būdingų paslaugų veikla;
8) kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla;
9) sporto ir poilsio organizavimo veikla;
10) narystės organizacijose veikla.


2017 metų Asociacijos "Laisvas žmogus" veiklos ataskaita

Pažyma dėl Tatjanos Ščiurinos vykdomos veiklos Vilniaus pataisos namuose


Žiūrėti filmą apie alkoholio vartojimo priezastis ir gyvenimą be jo:


 

 Papildomi puslapiai (1): Atsiliepimai
Comments