Looduskaitseala

Et Laine talu asub Matsalu looduskaitsealal, kehtivad meil mõned eritingimused.

Kuna Laine talu paikneb Matsalu looduskaitsealal, tuleb meil ja meie külalistel järgida kaitseala põhimäärusest ja kaitse-eeskirjast tulenevaid teatud piiranguid. Lindude kevadisel pesitsemisajal ei lubata rannaniidul liikuda.

H O I A T U S !
Eriti mitte teretulnud on Matsalus aktiivsete veespordialade harrastajad, lärmakad autodega piknikulised,
isetegevuslikud jahi- ning kalamehed
ja sõnakuulmatud vabalt ringi jooksvad koerad.

 

Kõigist eeskirjadest saab täpsemat infot
Matsalu looduskaitseala keskusest,
loomulikult on asjadega kursis ka pererahvas
.