Etusivu

Tervetuloa Lähemäen koulun kotisivuille!

Koulun toiminta-ajatus

Lähemäen koulussa oppilas on aktiivinen toimija, joka opiskelee ahkerasti ja vastuullisesti. Oppilas kunnioittaa ympäristöä ja ottaa toiset huomioon.

Koulun visio

Kouluyhteisömme tukee oppilaan oppimista ja kasvua laadukkaasti ja monipuolisesti säilyttäen oppimisen ilon ja innokkuuden.


Oppimiskäsitys

Lähemäen koulussa oppilas nähdään aktiivisena toimijana. Oppilas oppii ottamaan vastuuta omasta työskentelystä ja tehtävien hoidosta. Oppilaan oma asenne on tärkeää oppiaineiden opiskelussa.

Oppilas saa vahvat perustyöskentelytaidot. Toteuttamista tukevat vaihtelevat ja monipuoliset työskentelytavat. Edellä mainittuja asioita ohjaavat toiminnalliset ja monialaiset oppimiskokonaisuudet, koulumme retkisuunnitelman mukaiset retket, teemapäivät ja projektityöt. Opettajat arvioivat monipuolisesti oppilaan työskentelyä ja osaamista. Oppilasta kannustetaan ja hänelle annetaan rakentavaa palautetta.