Jäsenasiaa‎ > ‎

Koulutus ja tutkinnot

Lahden Navigaatioseuran järjestämää koulutusta

Lahden Navigaatioseura järjestää yhteistyössä Lahden Wellamo-opiston ja Heinolan Kansalaisopiston kanssa Suomen Navigaatioliiton laivurikursseja:

Saaristomerenkulkuopin kursseja  pidetään sekä syys- että kevätlukukautena, mutta rannikkomerenkulkuopin kurssi on vain kevätkaudella.

Avomeren- eli tähtitieteellisenmerenkulkuopin kurssi alkaa joka toinen syksy ja se kestää molemmat lukukaudet.

Tarkempia tietoja kurssien pitopaikoista, ajankohdasta ja niille ilmoittautumisesta saat suoraan opistojen sivuilta. Tutustu opistojen ohjelmaan ajoissa sillä kokemuksen mukaan paikat täyttyvät hetkessä kun opistojen ilmoittautumisaika alkaa.

Jos olet kiinnostunut veneilyharrastuksen aloittamisesta, tervetuloa kursseillemme!

Saaristomerenkulkuopin kurssi on maantieteellisen merenkulkuopin peruskurssi. Sillä käsitellään merikartta ja sen käyttö, kompassi ja sen virheet, nopeuden, syvyyden ja matkan mittaaminen, veneen paikan määrittäminen, viitoitusjärjestelmät ja merenkulun turvalaitteet sekä meriteiden säännöt ja muuta veneilyyn liittyvää lainsäädäntöä. Kurssin kesto on 33 oppituntia. Kurssin päätteeksi on mahdollisuus osallistua Suomen Navigaatioliiton saaristolaivuritutkintoon.

Samoin kuin kaikkiin muihinkin Suomen Navigaatioliiton jäsenyhdistyksiin, niin liittyminen Lahden Navigaatioseuran jäseneksi edellyttää hyväksytysti suoritettua saaristolaivuritutkintoa.

Rannikkomerenkulkuopin kurssi on Suomen Navigaatioliitto ry:n kurssivaatimusten mukainen liiton laivuriopintojen toinen taso. Kyseessä on saaristomerenkulun kurssin tietoja täydentävä kurssi, jonka ohjelmassa on lisää paikanmääritystekniikoita, paikanmääritys sorron ja virran vallitessa, vuorovesiopin perusteet, merkintälasku, veneen elektroniset laitteet, veneilijän sääoppi ja ulkomaanliikenteen säädökset.

Kurssille osallistujilta edellytetään saaristomerenkulun kurssin suorittamista tai vastaavia tietoja. Kurssin päätteeksi järjestetään halukkaille mahdollisuus suorittaa rannikkolaivurin tutkinto. Rannikkolaivurin tutkintoa ei voi suorittaa suorittamatta ensin saaristolaivurin tutkintoa, mutta ne voi suorittaa samassa tutkintotilaisuudessa peräkkäin. Kurssin kesto on 39 oppituntia.

Myös itseopiskelijat ovat tervetulleita tenttitilaisuuteen. Heidän pitää ilmoittautua kyseisen kurssin opettajalle neljä viikkoa ennen tenttiä.

Avomeren merenkulkuopin kurssilla  käsitellään tähtitieteellisen merenkulkuopin perusteet: taivaankappaleet, aika ja aluksen paikan määrittäminen taivaankappaleiden avulla. Osallistuminen kurssille edellyttää rannikkomerenkulkuopin tutkintoa tai vastaavia tietoja. Kurssin kesto on 72 oppituntia.

Avomerilaivuri tutkintoon on mahdollista osallistua edellyttäen, että rannikkomerenkulkuopin tutkinto on suoritettu hyväksytysti. Rannikko- ja avomeritentit voi periaatteessa suorittaa peräkkäin samana päivänä, mutta jos rannikkotentti tulee hylätyksi, niin avomeritutkintoakaan ei silloin hyväksytä.
 
Navigaatioliiton kursseista saat lisätietoa myös Navigaatioliiton sivuilta.

Muuta kurssitarjontaamme:

Rannikkolaivurin VHF-kurssi sisältää rannikkolaivurin VHF-radioliikennetutkintoon kuuluvan materiaalin. Kurssi päättyy erilliseen tutkintoon. Kurssin pituus 14 oppituntia.

Elektroninen navigointi veneilijöille: elektroniset navigointilaitteet, satelliittipaikantimet, karttaplotterit, elektroniset kartat, tutka. Kurssin pituus 16 oppituntia.

Veneilyturvallisuus ja ensiavun peruskurssi EA I veneilijöille. Kurssin pituus 16 oppituntia.

Seuraavat tutkinnot:

   

Suomen Navigaatioliiton seuraavat laivuritutkinnot järjestetään perjantaisin:

 21.04.2017 (S + R)

15.12.2017 (S + R)
20.04.2018 (S + R + A)
14.12.2018 (S + R)