Kristillinen Päiväkoti Ilo

Päiväkoti avoinna: klo 6.30-17.00

Päiväkodin johtaja Hellevi Jokinen p. 044 5544590, hellevi.jokinen@krkoulu.com

Pilvenhattarat-ryhmä 1-3 v. p. 044 7471072
Päivänsäteet-ryhmä 3-5 v. p. 044 0330130
Eskareiden aamu-/iltapäivähoito p. 044 5544590

Päiväkodin toiminta-ajatus

Lahden kristillisessä päiväkodissa tarjoamme asiakasperheille turvallista ja laadukasta lapsen yksilöllisyyden huomioivaa varhaiskasvatusta kristilliseltä arvopohjalta yhteistyössä vanhempien kanssa.


Päiväkotimme arvot

Kasvatuksemme pohjautuu kristilliseen arvomaailmaan. To
imintamme kantavana voimana on juuret Jumalan sanassa. Päiväkodissamme on vallalla tekemisen ilo ja rohkaisun ilmapiiri, jossa jokainen kuuluu joukkoon eikä kukaan jää yksin. Arjessa tärkeitä asioita ovat myös turvalliset ja lämpimät ihmissuhteet niin lasten, vanhempien kuin myös työntekijöiden kesken. Aikuisen läsnäolo, kannustaminen ja syli ovat osa jokapäiväistä toimintaamme.

Olemme 1.8.2018 alkaen Lahden kaupungin palvelusetelituottaja. Perhe tekee ensin hoitosopimuksen päiväkodin kanssa ja hakee sen jälkeen palveluseteliä kaupungilta. Lapsi voi aloittaa päiväkodissa vasta, kun perhe on saanut myönteisen palvelusetelipäätöksen. Palveluseteliä ei myönnetä takautuvasti. Palvelusetelijärjestelmässä perheen maksettava osuus on sama kuin kunnallisessa päivähoidossa. Järjestelmän mahdollistamaa lisämaksua emme peri.

Tällä hetkellä vielä t
ulorajat ja yksityisen hoidon tuen hakemisen tiedot löytyvät Kelan sivuilta tästä linkistä

Päiväkoti on suljettuna heinäkuussa, heinäkuu on maksullinen. Joulun väliviikon päiväkoti on avoinna tarpeen mukaan. Päiväkodin ollessa suljettuna päiväkoti ei ole velvollinen järjestämään varahoitoa.

1.8.2018 alkaen varahoito tarvittaessa järjestetään jonkin kristillisen päiväkodin kanssa Lahdessa.

Päivähoitopaikan irtisanomisaika on yksi kuukausi.

Ulkopaikkakuntalaisille vanhempien maksettavaksi jäävä osa lasketaan asumiskunnan kuntalisän mukaan. Tarkista kuntasi kotisivuilta kuntalisän suuruus.  Perheen maksettavaksi jäävä hoitomaksu on enintään 289 €/kk.


Esikoululaisen aamu- ja iltapäivähoito
Esikoululainen kuuluu varhaiskasvatuksen piiriin ja esiopetusta järjestetään klo 8.15-12.15. Aamu- ja iltapäivähoitoa voidaan järjestää heille, joille on myönnetty oikeus saada varhaiskasvatusta esiopetuksen lisäksi. Käytännössä oikeus edellyttää sitä, että kumpikaan huoltaja ei ole esim. työttömänä. Tällöin päiväkoti saa Kelalta yksityisen hoidon kuntalisää 450 €/kk sekä hoitorahaa 63,38€/kk. Esikoululaisen Kela-tukien hakemisessa ohjeistaa Hellevi Jokinen.

Esioppilaan aamu- ja iltapäivähoito ("esiopetuksen lisäksi annettava varhaiskasvatus") maksaa siihen oikeutetuille perheelle:
Esiopetus 20h/vko + hoitoa max 22 h/vko = 110 €/kk
Esiopetus 20h/vko + hoitoa yli 22 h/vko = 120 €/kk
Esiopetus itsessään on perheelle maksutonta.


Toimintaympäristö

Kristillinen päiväkoti toimii Teinintiellä Kiveriössä vanhassa koulurakennuksessa. Samassa kiinteistössä toimii Lahden kristillinen koulu ja koulun kanssa luomme yhdessä lapselle turvallisen kasvupolun 1-vuotiaasta aina yläasteen yhdeksänteen luokkaan asti.

Päiväkodin piha leikkivälineineen ja metsikköineen sekä ympäristön metsät ja leikkikentät tarjoavat hyvät mahdollisuudet ulkoiluun, liikkumiseen ja vuodenaikojen vaihtumisen havainnointiin.

Kielikasvatus

Elokuussa 2017 alkaa päiväkodin ja koulun yhteishanke ”Also in English, please”, joka tutustuttaa lapset englannin kieleen jo päiväkodista alkaen.

Varhaiskasvatuksessa esiopetus mukaanlukien se tarkoittaa, että järjestetään säännöllisiä toiminta- ja leikkituokioita, joissa tutustutaan leikin sanastoon ja kohteliaisuusfraaseihin englanniksi. Sanaston karttumista edistetään nimeämällä päiväkodin ja koulun esineistöä englanninkielisillä lapuilla.

Tavoitteena esikouluun siirryttäessä on tuntea mm. viikonpäivät, kuukaudet, vuodenajat sekä arjessa yleisimmin käytössä olevat esineet ja huonekalut englanniksi. Esiopetuksessa ymmärretään esim. näytettävän englanninkielisen videopätkän tarkoitus ja aihepiiri.

Kielitietoisen kasvatuksen ja opetuksen avulla tuetaan lapsen kielellisten taitojen, valmiuksien ja identiteetin kehittymistä sekä kielellisen ja kulttuurisen moninaisuuden arvostamista.Ilmoittautumiset päiväkodin johtaja Hellevi Jokiselle 0445544590, hellevi.jokinen@krkoulu.com
ĉ
marita liljeqvist,
6.4.2018 klo 4.04
Ċ
marita liljeqvist,
17.5.2018 klo 23.06
ĉ
Aleksi Rinne,
29.6.2016 klo 22.37
Ċ
marita liljeqvist,
17.6.2018 klo 22.22
Ċ
marita liljeqvist,
17.6.2018 klo 22.27
Ċ
marita liljeqvist,
17.6.2018 klo 22.24
Ċ
marita liljeqvist,
21.11.2016 klo 22.47
Ċ
Aleksi Rinne,
15.7.2016 klo 1.19