Principal‎ > ‎

2. Les xarxes informàtiques

2. Les xarxes informàtiques

Conjunt d'ordinadors que estan connectats entre ells, ja sigui amb cable o sense i que entre ells comparteixen recursos, informacions, fitxers, els recursos que poden compartir poden ser tant de maquinari (impressora), com de software, entre el programari poden compartir tant el hardware i el software. Hi ha dos tipus de xarxes en funció de com són de grans:

 • Xarxa d'àrea local (LAN), les trobem en llocs de dimensions reduïdes. (escoles, oficines, casa, petites empreses).

 • Xarxa d'àrea estesa (WAN), el trobem en grans universitats, llocs molt grans.


Encara podem distingir dos tipus de xarxa més:


 • Xarxa amb servidors: Hi ha un sol servidor que concentra tots els recursos que compartira amb la resta d'ordinadors del àrea, aquest ordinador s'anomena servidor (host).


 • Xarxa igualitària: La manera de funcionar d'aquí es diferent ja que tots els ordinadors comparteixen els recursos, fan de servidors. Això diferencia a la xarxa amb servidor ja que en l'altre xarxa no tots els ordinadors no tenen servidor. El servidor és el qui decideix.


La connexió entre els equips d'una xarxa pot ser amb fil o sense.

Quan la connexió és en fil el més normal és que sigui amb fibra òptica.

Quan la connexió és sense fil, la primera possibilitat es sense wifi i la segona bluetooh, els dos tipus de connexions funcionen en ones electromagnètiques, la més ràpida es el wifi.


Exercici 1

 1. Kernel, programes

 2. Microsoft, Appel, Linux

 3. L'extensió, executable, imatge

 4. Òptics, CD, DVD

 5. Pistes, sectors, bytes

 6. S-ATA, ATA, transferència.

 7. Incremental,dades,seguretat.2.1. Les xarxes d'àrea local

Hi ha dues maneres de classificar-les:

 • En forma d'estrella: disposem d'un servidor que distribueix la informació a diferents equips.(imatge)

 • En forma d'arbre: disposem normalment de més d'un servidor que comparteix la informació no només amb la resta d'equips sinó que amb la resta de servidors. (imatge)En qualsevol xarxa tingui la disposició que tingui hi ha una quantitat de cables que necessiten ser centralitzats. Existeixen uns dispositius que ens permeten centralitzar tot el cablejat de la xarxa, aquests dispositius són de dues classe:


 • Concentradors: Funciona rebent les dades que entren per un port i després les distribueix per els altres equips de la xarxa. D'aquesta manera el concentrador permet a tots els equips de la xarxa compartir una informació que d'una altra manera només hagués anat a un sol lloc. Un dels problemes que tenen la xarxa amb concentrador és que a vegades es col·lapsen quan el volum de paquets d'informació és molt elevat. (imatge)


 • Commutadors: Ens permet distribuir la informació als equips connectats a una xarxa però té una bentatja respecta el concentrador, el commutador pot enviar només la informació a un sol equip deixant lliure als altres. (imatge)


El Router


També s'anomena encaminador, és un dispositiu que connecta diferents xarxes entre si. Ens permet connectar una xarxa LAN amb una xarxa WAN o ve permet connectar un equip al Internet. El router treballa amb dos tipus de connectivitat, la més estesa és l'ADSL però que cada vegada més trobem la connexió per fibra òptica. En el nostre ús diari d'Internet la funció del router és connectar la xarxa a la que pertany el nostre ordinador, és una xarxa LAN amb la xarxa coneguda amb el nom d'Internet.


En casa meva tinc connectats a la xarxa 2 ordinadors de taula, 2 mòbils, la PlayStation 3, PSP, Itouch.


Per tal de connectar els nostres ordinadors al router i tenir accés a Internet ens fa cal un cable que s'anomena cable d'aparell trenat, (té 4 parells de fils que estan trenats). Aquest tipus de cable té en els extrems un connector que permet connectar l'ordinador al router. El connector de xarxa s'anomena RJ-45. El problema que tenen aquests cables és que presenten atenuacions, la qual cosa vol dir que perden la senyal per interferències electromagnètiques produïdes per aparells elèctric.(imatge cable RJ-45).


Connexió per fibra òptica


La connexió per fibra òptica es fa a partir d'uns filaments tant prims com els del cabell , tenen la capacitat de transportar la informació molt superior a les altres. El cable de fibra òptica no té els filaments trenats, sinó que el que hi ha són 3 nivells diferents:

 1. Nucli del cable on trobem els filaments conductors. Aquests filaments es comporten d'una manera molt semblant a un efecte produït a un raig de llum produïda per un raig laser.

 2. Revestiment és una protecció que consisteix en una capa protectora que la protegeix, aquest també permet que la llum que generen els filaments quedi retinguda a dins.

 3. Cobert és la protecció més externa del cable, té dues funcions, protegir el filament i donar consistència al cable.


Els protocols de xarxa


Són un conjunt de regles que els diferents dispositius que es connecten a la xarxa han de respectar per que així es puguin comunicar bé entre ells. El protocol més utilitzat avui en dia, tant en les xarxes locals o Internet s'anomena protocol TCP/IP. La funció d'aquest és controlar la comunicació entre diferents equips que estan connectats en una xarxa. Mentre que el protocol TCP és l'encarregat de garantir la comunicació, el protocol IP és l'encarregat de garantir la transmissió de informació.


Tinc una part als apunts

Xarxes client servidor.

Aquest tipus de xarxa es caracteritza perquè hi ha un equip d'ordinadors que s'anomenen servidors i la resta d'ordinadors s'anomenen clients.

Avantatges d'una xarxa client servidor:

 • El servidor respon més ràpidament a qualsevol petició que fem de compartir recursos. Això és així perquè l'ordinador que fa de servidor només es dedica a fer aquesta feina. Per tant pot dedicar tot el seu potencial a fer de servidor. (En una xarxa igualitària, com que tots els ordinadors són clients i servidors el temps de resposta de qualsevol petició és més lent )

 • Quan es tracta de fer copies de seguretat és més senzill fer-ho des de el servidor, ja que és l'equip de encarregat de centralitzar totes les copies.

 • Una xarxa client servidor és més segura que una igualitària ja que el des de el servidor podem decidir quins permisos tindrà.


Desavantatges:


 • El cost econòmic de manteniment és més alt, a de ser més potent per poder compartir tots els recursos d'una xarxa.

 • En una xarxa client-servidor els ordinadors depenen massa del servidor, si el servidor s'espatlla tots els equips que formen part de la xarxa deixen de compartir els recursos amb ells. En llocs on la presencia dels servidors és molt important, acostuma haver-hi un de reserva per si s'espatlla, aquest secundari no té tanta potencia que el principal, la seva funció és simplement és de fer de substitut temporal.

 • El fet que totes les peticions per compartir recursos vagin dirigides al servidor fan que el transit de dades faci que el servidor sigui lent i per això es necessita tenir un equip potent.

Pregunta:

Dir quina xarxa pot ser millor per una escola com projecte i justifiquem la resposta.


Crec que és millor la xarxa client-servidor ja que et dona una rapidesa per poder instal·lar i des-instal·lar arxius i programes, també crec que es millor ja que com que és una escola i hi han bastants ordinadors si haguessis de instal·lar tots els arxius i demés 1 per un seria molt lent.

Comments