Velkommen

 
 
Dette er en digital læringsressurs med tema formal stil og digitale verktøy. Målgruppen er VG2 blomsterdekoratør, men kan selvfølgelig benyttes av andre som måtte ønske å lære mer om formal stil innen blomsterdekoratørfaget.
 
På denne siden blir du presentert for flere ulike digitale program som du kan bruke når du skal dokumentere din læring i skolearbeidet.
 
I blomsterdekoratørfaget jobber vi utifra fem ulike stilformer
  • Dekorativ
  • Klassisk
  • Vegetativ
  • Transparant
  • Formal

I dagens binderi blander vi ulike stilformer. Vi finner dekorative blomsterarbeider med et formalt utrykk. Eller et klassisk blomsterarbeid med dekorativt punkt. For å kunne blande stiler og utrykk er det viktig for en blomsterdekoratør å kunne skille stilformene fra hverandre og kunne kjenntegnene til de ulike stilformene.

 
Formal stil er inspirert av arkitektur med klare former og tydelige kontraster. Som blomsterdekoratør handler den formale stilen om å kunne lage arbeider som forsterker det minimalistiske utrykket i arkitekturen og i interiøret.
 
 
Denne filmen kan gi deg et innblikk i hva formal stilform er og inspirasjon til å jobbe videre med stilformen.
Hvordan vil du laget  buketter og dekorasjoner eller andre blomsterarbeid til dette interiøret?
 

YouTube-video

 
 
 
Læringsmål
 

 
Målet med denne læringsressursen er at elevene skal lære og bli bedre kjent med den formale stilen innen blomsterdekoratørfaget, samtidig som de opparbeider seg digital kompetanse ved benytte digitale verktøy til presentasjon av kunnskapen elevene har opparbeidet ved å jobbe med denne læringsressursen.
Kompetansemål som du vil arbeide med i denne læringsressursen

 
Produktutvikling

- presentere og dokumentere produksjonsprosess og produkt, visuelt og verbalt og ved hjelp av digitale verktøy

- finne fram til og vurdere aktuelle produkt, teknikker, uttrykk og trender etter markedes behov.
 
Produksjon
 
- analysere botaniske materiale og deira eigenskapar som grunnlag for å lage faglege produkt i ulike stilar og uttrykk
 
- vurdere og analysere ulike faglege produkt i lys av stilhistoria, tradisjonane og historia til handverket
 
-lage faglege produkt i ulike stilar, uttrykk og teknikkar relaterte til ulike kulturar
 
  
Undersider (1): For eleven