หน้าแรก


ยินดีต้อนรับเข้าสู่คลินิกให้คำปรึกษา

       โครงการนักเรียน : เพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth conseler) สำหรับนำเรียนภูซางวิทยาคม  เราได้จัดทำโครงการนี้ผ่านวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ถายใต้ชื่อว่า คลินิกเพื่อนใจวัยทีน โดยเราได้ดำเนินการแก้ไขปัญหา  และการดำเนินการที่สอดคล้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
Comments