Звіт директора школи перед громадскістю

                  У 2017/2018 навчальному році педагогічний колектив реалізував завдання, визначені Законом України „Про загальну середню освіту“, Програмою щодо забезпечення рівного доступу якісної освіти, „Положенням про загальноосвітній навчально-виховний заклад“, виконував вимоги Закону України „Про загальну середню освіту“ щодо здобуття випускниками 9-го ,

11-го  класів загальної середньої освіти.

           Колектив школи працював над методичною проблемою «Компетентне використання інтерактивних форм і методів навчання педагогами – умова забезпечення ефективної і якісної освіти». Діяло чотири методичних обєднань учителів-предметників, спрямовані на розвиток інтересу до навчання, розвиток особистості, творчих здібностей та всебічного виховання учнів. Кожне з них проводило практичні заходи з учнями як на уроках, так і в позаурочний час.  Найефективніше працювало методичне об’єднання учителів природничо-математичного циклу, учителів початкових класів,  керівники МО Зубрицька Г. М. та Гончар Т. Т.  Де традиційно проводились  конкурси, вікторини, участі вихованців у Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах, предметні тижні, є призери предметних олімпіад з математики.

     Підсумком і стимулом у роботі вчителя є атестація. В 2017/2018 навчальному році атестувалось 6 педагогів, які  підтвердили свою кваліфікацію.

          На кінець 2017/2018 навчального року у школі працювало 24 педагогічних працівники, які мають таку кваліфікацію: «спеціаліст» - 1 «спеціаліст другої кваліфікаційної категорії»  – 3 , «спеціаліст першої кваліфікаційної категорії» –7,   «спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії» – 12, неповна вища освіта - 1. Педагогічне звання  «учитель-методист» мають – 2 осіб та «Старший учитель» - 5 осіб. Нагороджено  нагрудним значком «Відмінник освіти України» –1 .

У школі створена система роботи спрямована на підвищення професійного рівня         педагогічних кадрів: семінари, семінари-тренінги, педагогічні читання, конференції, семінари-практикуми. Учителі беруть активну участь у районних, обласних заходах з метою підвищення професійного рівня. 6 учителів школи брали участь в Інтернет-семінарах на рівні області.

Педагогічний колектив школи створив належні умови для успішного навчання та виховання підростаючого покоління. Інваріантна складова навчальних планів доповнена предметами поглибленого вивчення : математики у 9 класі  та української мови і літератури у 8 класі. Учні 10 класу працювали за технологічним  і української філології  профілями, а 11 класу - за технологічним і математичним. Для розвитку інтересів та здібностей учнів введено  курси за вибором, факультативи:

За рахунок годин варіативної частини навчального плану введено:    

-      у 1 класі   для  удосконалення умінь і навичок учнів виділено по 1 год на підсилення вивчення  математики та української мови;

-     у 2-4 класах для  удосконалення умінь і навичок учнів виділено по 1 год на підсилення вивчення   української мови та заняття з логіки.

  Під час вивчення предмета інформатика учні 2, 3  класів  діляться на підгрупи.

   -  для 8-го класу вводиться додатковий час на поглиблене вивчення української мови та літератури – 4 години;

   - для 9-го класу вводиться додатковий час на поглиблене вивчення алгебри та геометрії– 4 години

Курси за вибором:

  -у 5 класі – «Етногеографія» 1 год;

  -у 6 класі – «Етногеографія» 1 год;

Факультативи:

  - у 7 класі – «Основи інформатики»  1,5 год;

  - у 8 класі – «Рівний рівному» 1 год; «Рідний край» та «Світ кімнатних рослин» по 0,5 год;

    Під час вивчення  інформатики учні 5, 6,7, 8, 9 класів діляться на підгрупи.

 

Старша (профільна) школа

     Навчальний план охоплює інваріантну частину, сформовану на  державному рівні та варіативну частину, в якій передбачено додаткові години на вивчення предмета на академічному  та профільному рівні,  курси за вибором, факультативні заняття.

Рівні змісту освіти

Назва предмета

10 клас

11 клас

Академічний рівень

 

Фізика

Профільний рівень

Українська мова

Українська література

Зарубіжна література

 

 

Алгебра

 

Геометрія

 

Технології

Технології

 

         Забезпечення у старшій школі профільності навчання є пріоритетом змісту освіти. Запроваджена  аналітично-діагностична  і  моніторингова  діяльність  показала необхідність формування  10 класу з двох профілів навчання: української фолології та технологічного, в 11 класі з математичного та технологічного.

Варіативна складова старшої школи містить:

-   в 11 класі для навчання за  математичним профілем виділяються додаткові години для вивчення алгебри та геометрії по 3 год;

 -  в 10 класі для навчання за профілем української філології виділяються додаткові години для вивчення  української мови 3 год,  української  літератури та світової літератури по 2 год;

- в 10 та 11 класах для навчання за технологічним профілем  відводиться, відповідно по 5 год на вивчення технологій.

     Під час вивчення курсу  інформатики  та  Захисту Вітчизни учні 10 і 11 класів  діляться на підгрупи.

     Для задоволення потреб учнів і реалізації профільного навчання в школі ІІІ ступеня виділяються години варіативної складової, а саме:

 Курси за вибором:

    -  у 10 класі – «Школа проти СНІДу» та «Розвязування задач за параметрами» по 1 год;                  

   -  у 11 класі – «Практикум з синтаксису української мови»  0,5 год.

  Факультативи:

    - в 10 класі -  «Шлях до ЄС», «Основи Web-дизайну» по 1 год;

    - в 11 класі – «Психологія»,  «Основи Інтернету»,  «Фізика. Науково-дослідницький аспект»,   «Історія України багатокультурна» по 1 год

     

     Вивчення технологій та професійної підготовки  здійснюватиметься на базі Рижавського  МНВК.

        У школі оформлено предметні кабінети, матеріальна база яких дає можливість забезпечувати високий рівень викладання предметів. На допомогу вчителям та учням працює комп’ютерний  кабінет,  в якому встановлено інтерактивний комплекс, всі компютери підключено до мережі Інтернет. Цей кабінет використовується учнями та вчителями як ресурсний центр. Тут можна готуватися до уроків, здійснювати дистанційне навчання, знаходити інформацію через мережу Інтернет необхідну для саморозвитку. Окрім цього, комп’ютерами оснащені кабінет директора школи, секретаря, бібліотека, методичний кабінет, кабінет музичного мистецтва, математики, зарубіжної літератури, української мови та літератури, географії, англійської мови.  Кабінети фізики та математики обладнані  інтерактивними комплексами. Школа має постійно діючий власний сайт, який є важливим засобом поширення та отримання інформації й працює на створення позитивного іміджу школи.

Так протягом 2016 року навчальний заклад нагороджено 5-ма грамотами: за ІІ рейтингове місце у  конкурсі ЗНЗ України  «Кращий сайт ЗНЗ», ІІІ місце – «Кращий персональний сайт педагога»,  ІІ місце - «Кращий кабінет інформатики ЗНЗ» серед 100 кращих ЗНЗ України, І місце – серед ЗНЗ Черкаської області та І – серед ЗНЗ Уманського району. 

       На допомогу вчителям стає  методичний кабінет школи, на базі якого проводиться виставка  методичних  розробок  учителів: „Зернини  педагогічного досвіду“,  пропонується  кращий педагогічний досвід учителів району, області, України. Чотири педагоги школи є керівниками районних методичних об’єднань, творчих  груп та школи молодого вчителя.  

        До картотеки передового педагогічного досвіду  району занесено прізвище Ратушного В. П., вчителя трудового навчання, Мельник Тамари Олексіївни, учителя біології, Панченко Л.І., учителя математики. До обласної картотеки – Мусатенко Н. В., практичного психолога,  Зубрицької  Г. М., учителя інформатики, Шабаліної Л. В., учителя образотворчого мистецтва, Панченко Л.І., учителя математики.

       Своїми здобутками ділились на сторінках преси та на порталі «Учительський журнал он-лайн» видавничої групи «Основа» Панченко Л.І.,   Мусатенко Н. В.,  Шабаліна Л. В., Зубрицька Г. М., Єфіменко Н.С. Педагоги школи беруть активну участь у виставці передового педагогічного досвіду «Освіта Уманщини» та «Освіта Черкащини».

       Контингент учнів у школі становив 230 учнів, які навчалися в 12 класах. Із 11 класу випущено 18 учнів, із 9 класу – 27.  

       За підсумками участі у предметних олімпіадах  п’ять  учнів є переможцями та призерами ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з базових предметів.

        

      Дитяча шкільна організація «Криниченьки» в 2017/2018 н. р. налічувала                 230 учнів 1 – 11 класів.

Працюючи над програмою-орієнтиром «Сім криниць людяності», для ефективного виконання заходів, спрямованих на реалізацію науково-методичної теми школи «Компетентне використання інноваційних форм і методів навчання педагогами – умова забезпечення ефективної і якісної роботи», в школі було проведено низку заходів.

У вересні відбулись збори первинного колективу «Криниченьки», затверджено річний план роботи організації, класи отримали завдання на І семестр. Головою координаційної ради шляхом голосування всіх учнів школи  обрано Горенко Євгенію, ученицю 11 класу. У січні прослухано звіт голови координаційної ради. У квітні відбулись звітно-виборні збори.

Протягом року в школі діяв осередок Ліги старшокласників, який активно співпрацював з волонтерським загоном «Чорнобривець» та волонтерами села.

Засідання координаційної ради первинного дитячого колективу «Криниченьки» проходили згідно з планом 1 раз на місяць.Виховуючи патріотів рідної школи, виконали такі завдання:

-              до Дня педагогічних працівників провели загальношкільну лінійку;

-              відбулась виставка стінгазет «Мій класний керівник»;

-              пройшов традиційний День самоврядування, під час якого учні виступали в ролі працівників школи;

-              проведено традиційний День відкритих дверей;

-              усі класи поповнювали папки або альбоми «Мій клас – моя родина» або створювали відеопрезентації;

-              учні випускного класу організували загальношкільні заходи «Перший дзвінок», «Новий рік», «Останній дзвінок», Випускний вечір (класний керівник – Сісецька Л.Г., педагог-організатор Романюк Н.С.);

В школі проходить змагання «За честь школи і класу», створено екран  змагання, підсумки проводяться 2р. на рік.

 В рамках конкурсу-змагання на кращу організацію правової освіти в школі 2016/2017 н. р. проведено:

-заходи Тижня правознавства (3-7 жовтня), протягом якого проведено єдиний урок «Україна на шляху до правової держави»; лекторською групою підготовлено матеріали до створення пам’ятки для учнів та батьків  «Стоп - насильство»;  проведено виставку літератури на правоосвітню тематику в бібліотеці школи; виставку дитячих малюнків «Світ без насильства»; класними керівниками проведено анкетування учнів; керівником гуртка «Дивослів»  проведено конкурс віршів «Щастя моєї родини»; учнівською лекторською групою – диспут «Торгівля людьми. Чи є це злочином проти людства?»; проведено вікторину з правознавства;

- 18 жовтня 2016 року активно взяли участь в інформаційній кампанії до Європейського дня протидії торгівлі людьми.  Переглянуто з учнями та обговорено матеріали навчально-методичного посібника «Творимо разом світ, безпечний для дитини», програми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція», електронного курсу «Торгівля людьми – сучасне рабство». Особливо цікавими для дітей виявилися фільми  «Станція призначення - життя», «Дві дівчинки» та відеозвернення переможниці «Євробачення» Джамали;

- 14-18 листопада 2016 року практичним психологом Мусатенко Н.В. та соціальним педагогом Панченко Л.І. організовано заходи до Дня толерантності: тренінг для підлітків «Як захистити себе від насильства»; виступ інформаційної групи «Толерантність – основа спілкування», години спілкування «Толерантність врятує світ» та «Правила безпечної поведінки», переглянуто та обговорено фільм «Як не потрапити в тенета рабства»; дискусію «Ризикована поведінка: умій сказати «ні»; виставку агітаційних плакатів «За життя без насильства»;

- 25 листопада – 10 грудня 2016 року школа традиційно взяла участь у акції «16 днів проти насильства». Роботу координували Мусатенко Н.В. та Панченко Л.І. Було відзначено Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства над жінками (виставка літератури, виготовлення та розповсюдження соціальної реклами). Проведено конкурс малюнків «Щасливе дитинство»,тестування ,виставку плакатів, тематичний захід для старшокласників «Молодь проти насильства». Під час Дня боротьби з ВІЛ/Снідом подивились та обговорили   профілактичний фільм з учнями,  переглянуто відеоролики, проведено діагностику розуміння школярами гендерних питань;

- 5-9 грудня 2016 року пройшов Всеукраїнський тиждень права. Проведено Єдиний Всеукраїнський урок «Права людини» з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини; засідання круглого столу «Актуальні питання забезпечення прав і свобод людини в Україні» ( 9-11 класи); виставку літератури, виготовлення тематичних мультимедійних проектів-перезентацій;

-6-15 березня 2017 року відбулась Декада правових знань, протягом якої проведено виховну годину «Україна на шляху до правової держави»; учнівський лекторій «Декларація прав людини та громадянина»; зустріч з інспектором кримінальної міліції у справах дітей, засідання круглого столу правознавців «Шляхи побудови громадянського суспільства і правової держави в Україні»; правову вікторину (8-11 класи), бесіди з молодшими школярами «Мої права та обов’язки “ .

Координувала роботу з правового виховання Рада профілактики правопорушень, створена адміністрацією школи. Нею щороку визначається група дітей з емоційними розладами та проявами шкільної дезадаптації, з якими проводиться необхідна робота. Нинішнього року в списку важковиховуваних 16 дітей. Це на 10 учнів більше, ніж було в минулому навчальному році.  А тому,  превентивну роботу в школі необхідно посилити.

Школа активно співпрацює з РЦСССДМ. В нинішньому році зустріч з працівниками соціальних служб відбулася 22 березня.

Працівники правоохоронних органів брали участь у загальношкільних заходах, проводили індивідуальні бесіди з учнями, відвідували їх за місцем проживання. В нинішньому році з учнями активно працювали правоохоронці Медведєв Олександр Валерійович, Гончаренко Віктор Олександрович, Матрос Володлимир Васильович.

Протягом навчального року в класах було проведено  цікаву роботу:

- години класного керівника «З Україною в серці» (1-11 класи, 01.09.2016);

- захід «Вогонь – ворог чи друг» (11.10.2016, Єфіменко Н.С.), «Прощавай,         дитинство» (24.05.2017, Єфіменко Н.С.);

- конкурс «Веселі кухарі» (20.10.2016, Гончар Т.Т.);

- свято «Криниця народної мудрості» (18.10.2016, Мельниченко Т.І.);

- вогник до Дня Збройних сил України (13.10.2016, Манькута О.М.);

- «Українські вечорниці» (16.12.2016, Сісецька Л.Г.);

- лялькову виставу «Рукавичка» (21.10.2016, Гура Л.М.);

- «День святого Миколая» (19.12.2016, Гура Л.М.);

-«День матері» (12.05.2017, Гончар Т.Т.)

Насиченими були такі тематичні тижні, місячники, декади:

·        Декада початкової освіти (10-21 жовтня, учителі 1-4 класів)

·        Тиждень  математики (7-11 листопада, Козієнко Т.А., Панченко Л.І)

·        Тиждень основ здоров’я (6-10 лютого, Горенко Т.В.)

·        Тиждень інформатики (6-10 лютого, Зубрицька Г.М.)

·        Шевченківський тиждень (7-11 березня, учителі мови)

·        Тиждень психологічної служби (18-21 квітня, Мусатенко Н.В.)

·        Тиждень екології (10-14 квітня, Мельник Т.О.)

·        Тиждень безпеки життєдіяльності (3-12 квітня, Мельник Т.О.)

Місячник по благоустрою, озелененню, поліпшенню стану довкілля (квітень)

Найактивніші учні школи:

·             Горенко Євгенія, 9 клас – голова координаційної ради школи;

·             Гарматівська Валентина, 1 клас – учасниця художньої самодіяльності (вокал), переможець  конкурсів районного та всеукраїнського рівня;

·             Копитчак Олексій, 10 клас -  призер  предметної  олімпіади з математики та конкурсів, ведучий шкільних свят;

·             Манькута Євгенія – юна поетеса, призер районного конкурсу;

·             Власюк Ірина. 11 клас – призер районного конкурсу-захисту робіт МАН ;

·             Голік Анна, 7 клас – юна поетеса, художниця, переможець конкурсів;

·             Печена Анна,7 клас – призер районного етапу предметної олімпіади з математики, всеукраїнських конкурсів;

·             Решетніков Олександр, 3 клас - призер районного етапу предметної олімпіади з математики ;

·             Попенко Євгеній, 7 клас - призер районного етапу предметної олімпіади з фізики;

·             Чолинець Яна, 11 клас – призер конкурсу МАН, предметної олімпіади з інформаційних технологій, спортивних змагань.

Учні охоплені гуртковою роботою, заняттями в музичній школі, спортивних клубах:

·             75 учнів відвідують гуртки Ладижинської ЗОШ;

·             43 особи навчається в Ладижинській ДМШ;

·             18 учнів є гуртківцями Ладижинського БК;

·             15 дітей є вихованцями гуртка ЦДЮТ;

·             2 учні відвідують заняття в клубі-школі айкідо «Саторій»

      Багатогранною та результативною була робота з обдарованими дітьми,  що стали призерами районних, регіональних, обласних, всеукраїнських, міжнародних конкурсів, ігор, фестивалів та олімпіад.

·             Призерами предметних олімпіад стали Чолинець Яна, 11 клас   ( ІІІ м. в районі – інформаційні технології), Копитчак Олексій, 10 клас  (ІІ м. в районі з математики). Решетніков Олександр, 3 клас (ІІ м. в районі з математики), Печена Анна,7 клас (ІІ м. в районі з математики). Попенко Євгеній, 7 клас (ІІІ м. в районі з фізики).  Педагоги:  Зубрицька Г.М., Козієнко Т.А., Кочмар Н.Г., Гончар Т.Т.

·             У Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник» взяли участь 38 учнів школи. 28 з них стали призерами. 14 – Всеукраїнського рівня, 6 – регіонального рівня, 8 – переможці в початковій школі. Призерів підготували: Єфіменко Н.С., Гончар Т.Т., Гура Л.М., Терехова Н.І.,  Шабаліна Л.В.,       Сісецька Л.Г.

·             Взявши участь у Всеукраїнській природознавчій грі «Геліантус» з 35 учасників від школи дипломи отримали 7 осіб, грамотами з окремих предметів нагороджено 7 учнів. Це грамоти з географії, біології, хімії, фізики. Учителі: Горенко Т.В., Андрух О.В., Мельник Т.О., Кочмар Н.Г.

·             Активно співпрацюючи з сільською бібліотекою школярі взяли участь у  творчих змаганнях. Гончар Діана (7 клас) – ІІІ місце конкурсу «Кращий читач» в районі.

·             Команда «Тінейджери» (учитель Горенко Т.В.) здобула ІІІ місце на районному географічному фестивалі «Уманський меридіан».

·             ІІІ місце районного конкурсу юних поетів  до Дня матері виборола Манькута Євгенія, 5 клас ( учитель – Терехова Н.І., керівник гуртка – Шабаліна Л.В.).

·             Переможцями ІІ етапу конкурсу «Мистецький дивокрай Уманщини» став хореографічний колектив «Вікторія» ( керівники – Юрійчук О.С. (ДМШ) та Романюк Н.С.)

·             Переможцями районного конкурсу патріотичної пісні стали одинадцятикласниці Попенко Тетяна та Ромасевич Яна (І м., учитель Маковійчук П.В.), Гарматівська Валентина, 1 клас ( викладач – Шишина Н.А., ДМШ);

·             Вихованці Ладижинської ДМШ стали призерами обласного конкурсу солістів-вокалістів та ансамблів малих форм ( Голік Анастасія та Гарматівська Валентина – вокальний дует, Савранський Андрій – ансамбль акордеоністів), хореографічний колектив став лауреатом конкурсу ім. В. Костриці (м.Умань);

·             Призерами 24 районних комплексних навчально-виховних заходів з легкої атлетики стали Чолинець Яна,11 клас (ІІ місце, біг на 400 м.), Якименко Тарас, 11 клас (ІІІ місце, біг на 200 м.), Гарбуз Дмитро, 11 клас (ІІІ місце, стрибки в довжину). Учитель – Ратушний В.П.;

·             Призерами районного конкурсу-захисту робіт МАН стали Чолинець Яна,11 клас (ІІ місце з математики, Панченко Л.І.) та Власюк Ірина, 11 клас ( ІІІ місце з медицини, Мусатенко Н.В.).

·             5 вихованців О.М.Манькути стали призерами всеукраїнського конкурсу з англійської мови «Гринвіч»: 4 – золотий сертифікат, 1 – срібний;

·             У всеукраїнському фізичному конкурсі «Левеня» взяли участь 10 учнів. 3 показали добрий результат (учитель – Кочмар Н.Г.);

·             Гарматівська Валентина (1 клас) – І місце Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Квітуча країна» (естрадний вокал). Викладач – Шишина Н.А. (ДМШ)

Нині Україна переживає непрості часи. Не випадково пріоритетним напрямком виховної роботи в 2016/2017 н.р. було патріотичне виховання. Причому здійснювалось воно на зразках героїчного минулого України та сучасності.

Педагогом-організатором Романюк Н.С. проведено такі загальношкільні заходи цього спрямування: «Пам’ять про минуле» (22 вересня), «День Захисника Вітчизни» (13 жовтня), День пам’яті жертв Голодомору (22 листопада), зустріч з воїнами АТО (6 грудня), День  Соборності України (23 січня), дні пам’яті героїв Крут (23-30 січня), Дні вшанування ліквідаторів аварії на ЧАЕС, День Перемоги над нацизмом  (9 травня). Керівником шкільного методоб’єднання, вчителем української мови та літератури Сісецькою Л.Г. організовано відзначення Дня української писемності та мови (9 листопада), Шевченківські дні (березень), День рідної мови (22 лютого). Класоводами та Шабаліною Л.В. проведено конкурси декламаторів «Дивовижний світ віршів» (19 жовтня), «З Кобзарем у серці» (15 березня). Учні школи взяли участь у заходах, присвячених 25-річчю Незалежності України ( с.Паланка, 23 серпня), у районному фестивалі «Щедрівка лунає – до свята скликає» (14 січня), у районному патріотичному конкурсі «Сокіл (Джура)», у флеш-мобі до Дня добровольця (15 березня). Грамотою районного відділу культури з нагоди 203-ї річниці з дня народження Т.Шевченка нагороджено юного декламатора Тарахтій Альону, 6 клас.

Здійснююючи завдання проекту «Покоління небайдужих», волонтерський загін школи «Чорнобривець» взяв участь в благодійній акції «Їм потрібна наша допомога», відвідав з концертом та гостинцями Рижавський Будинок-інтернат для людей похилого віку (Романюк Н.С., Шабаліна Л.В.).  Подяками організаторів ХІІ Всеукраїнської акції «Серце до серця» було нагороджено волонтерів Андрух Юлію (10 клас) та Зінченко Валентину (10 клас) за збір коштів на підтримку хворих дітей ( координатор участі – Панченко Л.І.), школу за активну участь у допомозі воїнам АТО.

Виконуючи роботу, спрямовану на допомогу армії України, учні та вчителі школи взяли участь у Всеукраїнській освітній кампанії «Голуб миру». Виготовлено листівки-голуби, оформлено виставку малюнків «Моя Україна». Проведено акції «Борщик для солдата» (зібрано 500 кг овочів), «Зігріємо воїнів добротою сердець» (передано до волонтерських центрів чай, мед, цукор, печиво, каву, варення). Координатори співпраці з волонтерськими центрами району Романюк Н.С. («До Перемоги») та Шабаліна Л.В. («Разом»).

3 листопада 2016 року учні, батьки та вчителі відвідали виступ ВІА «Оршанець», прикордонних військ України, прочитали та обговорили книгу про генерала  І.Ф.Момота. 21 листопада відзначили разом з волонтерами та сільською громадськістю День Свободи та Гідності. Школі передано з передової бойовий прапор.  Регулярно надсилались гостинці воїнам АТО. Так 16 грудня керівнику місцевої самооборони Бовкуну Р.І. для воїнів-земляків передано 10 пачок чаю, 6 малюнків, 4 ангели-обереги, 4 банки варення.

6 грудня відбулась зустріч учнів з учасниками бойових дій на сході України Захарчуком С.А., Манькутою М.Ю.,  Горенком А.С., Глушком С.І. Стаття Л.В.Шабаліної про цей захід була надрукована в міськрайонній газеті «Уманська зоря» в січні 2017 року. Школу було нагороджено «Подякою» волонтерського центру ГО «До Перемоги» за активну участь у волонтерському русі, направлену на підтримку військовослужбовців у зоні АТО та небайдужість до долі України.

      Спрямовуючи роботу в школі на досягнення виховної мети, педагогічний колектив дбав про виховання в учнів почуття громадської та національної гідності, самосвідомості, патріотизму, націлював дітей на опанування засад Конституції України, виховував повагу до державної символіки, приділяв увагу пропаганді здорового способу життя.

       Протягом року виявлялись проблеми виховного характеру і проводилась робота, спрямована на їх розв’язання з залученням батьків. Зокрема потребує більшої роботи виховання поваги до інших людей (учителів старшого віку, батьків, ровесників).

      Виховну роботу в класах, заплановану на навчальний рік, виконано.  Середній рівень вихованості класних колективів не зазнав суттєвих змін в порівнянні з попереднім роком. Він складає 75%.

       Виховна робота в школі має національну спрямованість, і це забезпечує її ефективність.

      Практичним психологом та класними керівниками щороку апробуються нові форми та методи виховання, запозичені завдяки вивченню передового педагогічного досвіду.

       Педагогічно занедбані учні об’єднані в групу ризику, за якою ведуть спостереження класні керівники та шкільна Рада профілактики правопорушень. Цих дітей часто відвідують вдома, залучають їх до позакласної та позашкільної роботи.

       Методоб’єднання класних керівників працювало згідно з планом, вирішуючи проблемне питання, яке випливало з науково-методичної теми школи. Більшість нагальних справ вирішувалась індивідуально, в порядку їх надходження.

       Діяло учнівське самоврядування.  Робота велась задовільно, але шкільний учнівський актив виявив недостатньо самостійності та ініціативності під час виконання завдань обласної Ліги старшокласників.

       Виховна робота школи базувалась переважно на ідеях О.А.Захаренка. Впроваджувались також інноваційні ідеї (інтерактивність, метод проектів, МІГ, КТД, різні форми співпраці з батьками тощо).

       Класні керівники працювали над згуртованістю учнівських колективів, формуванням усвідомленої виконавської дисципліни учнів і водночас над розвитком їх креативного мислення, над їх громадською активністю, старанністю, працелюбністю.

       В школі працювали класні та шкільний батьківські комітети, рада школи, шкільна піклувальна рада, діяла тристороння угода про співпрацю між учнівським, батьківським та педагогічним колективами.

      З батьками учнів, які потребують посиленої уваги, проводилась індивідуальна робота.

    Батьки брали участь у проведенні дня відкритих дверей,  відкритих уроків, позакласних та позашкільних заходів, надавали посильну допомогу в ремонті та оснащенні школи, разом з дітьми займались благодійністю, допомога українській армії.

         У школі проводиться робота щодо поповнення бібліотеки підручниками, художньою та методичною літературою. Розподіл і використання підручників  здійснюється пропорційно до кількості учнів у класах. Забезпеченість підручниками у 2016/2017 навчальному році становила 100%. Усі підручники, які використовуються, мали гриф МОН України. У закладі проведено передплату на серію періодичних видань видавництва „Основа“, інших фахових періодичних видань та збірник  наказів МОН України.

Проведення медичного огляду учнів свідчить про високий рівень захворюваності дітей, але відсоток нижчий в порівнянні з районним. 40% учнів хворіють хронічними захворюваннями. Але моніторингові дослідження показали незначне зниження.

Покращилось гаряче харчування учнів. Забезпечено обідами 100% школярів.

Добре працювала група продовженого дня для учнів 1-4, 5-8 класів. Але тут існували проблеми з харчуванням, не всі батьки зацікавлені в здоровї своїх дітей. Причиною є матеріальне забезпечення сімей.

З  30 травня по 18 червня 2018  року на базі школи працював літній табір  праці та відпочинку «Лад»,  де діяло 7 загонів, метою яких було відпочинок дітей та розвиток їхніх творчих здібностей, в якому відпочивало 140 учнів(79% від кількості усіх учнів 1-10 класів).

     За спонсорський  кошт харчувались 63 учні. 37 дітей з багатодітних сімей, 4 дитини, позбавлених батьківського піклування, 1 дитина-інвалід, 27 обдарованих дітей, всі харчувались за рахунок коштів сільської ради(субвенція 15 тис грн.) .

     Для повноцінного харчування дітей було залучено кошти ПрАТ «Укрзерноімпекс» та ТОВ «Агросс-М» - продукти для харчування та кошти сільської ради.

      Поряд із позитивними показниками слід відзначити, що не всі резерви підвищення якості навчально-виховного процесу використані на 100%. Методичні об’єднання учителів школи формально підійшли до планування своєї роботи, а тому в планах МО допомога  не була адресною, не враховано проблеми і потреби кожного вчителя. Не досягнуто високих результатів з предметних олімпіад на районному та обласному рівні, не всі педпрацівники  ефективно використовували сучасні інноваційні методи навчання,  недостатній  рівень науково-дослідницької роботи, про що свідчать лише поодинокі призові місця в районних олімпіадах. Достатній та середній  рівень якості знань   показали учні 11- го класу на незалежному зовнішньому оцінюванні. Учителі, які мають вищу кваліфікаційну категорію та педагогічні звання  не всі  вирощують  призерів олімпіад. Не ефективно підвищують свій фаховий рівень учителі, 22% педагогів не виписують фахової преси, лише 18% друкуються в періодиці, 12% - брали участь у Всеукраїнських освітянських конкурсах (Зубрицька Г. М.,  ), 12 % - у Інтернет - семінарах (Кочмар Н. Г., Козієнко Т. А., Шабаліна Л. В., Гончар Т. Т.,

Гура Л. М.)

        

Враховуючи здобутки та недоліки в роботі школи в 2017/2018 н. р., педагогічний колектив ставить перед собою такі завдання:

 

1.     Продовжувати забезпечувати широке впровадження у навчальний процес  інформаційних технологій, продовжити підготовку педагогічних працівників до використання комп’ютерної техніки у навчально-виховному процесі.

2.     Продовжити оновлення змісту форм і методів роботи з обдарованими дітьми, поповнювати інформаційний банк даних „Обдаровані діти школи“.

3.     Забезпечити високу якість результатів ЗНО та ДПА.

4.     Спланувати і запровадити систему заходів з соціально-психологічної допомоги учасникам  навчально-виховного процесу.

5.     Забезпечити якісний ремонт актової зали.

 

Comments