Оформлення методичного кабінету              Методичний кабінет – центр навчальної, науково-методичної роботи з учителями

 Це – робочий куточок.  Структура і наповнюваність кабінету продумані і створені так, що матеріали, які є в наявності і зберігаються в ньому, розміщені раціонально і зручно для використання.

 У своїй діяльності методичний кабінет керується законами, постановами, указами, інструкціями Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Президента України, Міністерства освіти і науки України, рішеннями педагогічної та методичної ради школи.

 У ньому проводяться педагогічні ради, інструктивно-методичні наради, засідання методичних обєднань та методичної ради школи, семінари, педагогічні читання, засідання творчих груп, «Школи молодого викладача» та «Школи передового досвіду», уроки, навчально-виховні заходи, здійснюється самоосвіта педагогів.                                                                                                                                                   Мета методичного кабінету – сприяти впровадженню науково-педагогічних знань, нових досягнень у галузі навчання та виховання учнів.

Основні завдання методичного кабінету:

- пропаганда серед учителів досягнень педагогічної науки, психології, методики навчання та виховання учнів;

- допомога  з питань організації, планування і методики навчально-виховної роботи;
-
 підвищення кваліфікації та вивчення і поширення досвіду роботи кращих педагогів;
-
 налагодження і підтримання зв’язків з навчальними кабінетами інших навчальних закладів з питань впровадження нових форм і методів навчання;
-
 накопичення та систематизація методичних матеріалів, які надсилаються з навчально-методичного центру, друкуються в періодичній пресі та розробляються в навчальному закладі, пропаганда форм і методів інтенсивного навчання та дієвого виховання, оцінка їх ефективності за дієвими результатами;
-
 створення бази матеріалів;
-
 розробка рекомендацій щодо удосконалення організації навчального процесу, розробка положень і орієнтовних завдань для проведення олімпіад,конкурсів;
-
 організація виставок методичних розробок учителів. Участь у педагогічних виставках.

        Безпосереднє керівництво роботою кабінету в школі здійснює заступник директора з навчально-виховної роботи,  а також  організовує роботу з вивчення,пропаганди та запровадження в навчально-виховний процес передового педагогічного досвіду. Підібрані адреси передового педагогічного досвіду Черкаськоі області,Уманського району систематизовані.

 Створено і постійно поновлюється банк методичних матеріалів відкритих занять, виховних заходів, семінарів, конференцій.

 Для організації методичної роботи в школі, розробки документів для забезпечення оптимальних умов для розгортання науково-методичної роботи, експертизи та діагностики якості роботи методоб'єднань, розробки рекомендацій щодо удосконалення роботи над науково-методичною проблемою в школі функціонує методична рада. Складений план роботи методичної ради затверджений на педраді. В ньому накреслені основні напрямки діяльності шкільного методичного кабінету.

     Зміст і форми роботи методичного кабінету школи спрямовані на виконання основних завдань поставлених перед ним, відображаються в плані методичної роботи. Форми роботи умовно можна поділити на масові, групові та індивідуальні. Масові форми роботи – конференції, семінари, наради, зустрічі за круглим столом, анкетування тощо. Групові форми – відкриті заняття, виховні години, виїзд в інші навчальні заклади і т. д. Індивідуальна форма роботи – робота з молодими викладачами, співбесіди, консультації тощо. Всі матеріали зібрані в методичному кабінеті направлені на становлення, розвиток та вдосконалення педагогічної майстерності вчителя.

 У цьому році методичний кабінет школи поповнився матеріалами:

 тематичними розробками вчителів,

 доповідями на засіданнях МО,

 матеріалами, зібраними під час проведення семінарів, атестації.

 Значна увага приділяється написанню вчителями  статей, методичних розробок уроків, виховних заходів та публікації їх у фахових газетах та журналах (Мусатенко Н.В.,  Зубрицька Г.М, Маковійчук П.В,Шабаліна Л.В., Савін О.Ф.), залученню педагогічних працівників до участі у різного роду професійних конкурсах (Маковійчук П.В,учитель музичного мистецтва став дипломантом Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2009» в номінації «Музичне мистецтво», володар премії імені О.Захаренка, Манькута Олена Миколаївна, учитель англійської мови, переможець районного конкурсу «Учитель року 2011» в номінації «Англійська мова»), конференціях, семінарах. Так  Історичні нариси «Ладижинка», «Збережемо пам’ ять про подвиг», «З історії освіти» користуються популярністю не лише серед учителів, а і серед жителів села. Регулярно проводяться предметні тижні, так, у 2011 – 2012 н.р. проведено тижні світової літератури, права, інформатики, математики, географії, писемності, рідної мови. Матеріали яких оформляються головами методичних об’єднань та зберігаються у методичному кабінеті. Творчі доробки педагогів збираються та систематизуються.

          Методичний кабінет є своєрідним інформаційним центром, до якого надходять:
-
 інформаційний вісник Міністерства освіти і науки України;
-
 науково-методичний збірник „Нові технології навчання”;
-
 газети „Освіта України”,  „Завуч”, „Директор школи”.
 На основі цих надходжень в методичному кабінеті існують як постійно діючі, так і змінні експозиції:
-
 діючі в поточному навчальному році програми;
-
 атестаційний куточок;
-
 склад методичних обєднань, існуючих в школі;
-
 зразки оформлення навчально-методичної документації; 
-
 стенди з узагальнюючою інформацією.

Методичним кабінетом щорічно розробляються зразки навчально-методичної документації для педагогічних працівників школи:
- індивідуальний план роботи учителя;
- рекомендації по заповненню журналів навчальних занять;
- інструктивно-методичні картки проведення навчальних занять, в тому числі лабораторних та практичних;
- форми обліку навчальних досягнень;
- форми екзаменаційної документації;
- форми, необхідні для проведення атестації педагогічних працівників школи;
форми моніторингових дослідженнь.

       Методичний кабінет забезпечений комп’ютером та телевізором, що дозволяє оперативно забезпечувати учителів необхідними зразками навчально-методичної документації. Зроблено та оформлено ряд тематичних підбірок матеріалів у папках.

 В ньому кожен учитель може знайти собі методичну літературу за фахом, визначити для себе проблему, над якою він буде працювати, методичні рекомендації щодо проведення сучасного уроку і виховних заходів. Представлені нагороди, матеріали атестаційної експертизи, літописи.

 Вся робота, що проводиться в школі, висвітлюється у місцевих засобах масової інформації.

 Отже, в нашому навчальному закладі створені належні умови для проведення колективної та індивідуальної методичної роботи, вивченню та поширенню кращого передового педагогічного досвіду, науково-технічної та педагогічної інформації.

Comments