News‎ > ‎

LacViet Christmas Party - December 19, 2015

posted Dec 10, 2015, 1:03 PM by CubScout LacViet   [ updated Dec 10, 2015, 1:08 PM ]
Tiệc mừng Giáng Sinh hằng năm của LD Lạc Việt sẽ được tổ chức vào thứ Bẩy 12-19-2015 lúc 2:00PM - 5:30PM tại Hội Trường Mẫu Tâm thuộc Giáo Xứ Ngôi Lời .   Xin kính mời quý Trưởng, phụ huynh và các em tham dự .
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
All pack 999 members and families are invited to join LD Lạc Việt 's annual Christmas Party on Saturday Dec. 19, 2015 @ 2:00PM -5:30PM at the Parish Hall Mẫu Tâm . 
Comments