La força de la gravetat

La força de la gravetat és la força responsable del fet que els cossos siguen atrets cap a la superfície de la Terra, per això quan saltem tornem a caure a tera. La força de la gravetat afecta al moviment, bàsicament en dos casos:

1. Amunt i avall.


Si deixem caure una pilota cap avall, aquesta serà atreta per la Terra i la seua velocitat de caiguda serà major contra més alt es deixe caure.

Si enlloc de deixar-la caure la llancem cap amunt, la pilota només soltar-la anirà frenant-se, atreta per la força de la gravetat, per lotant pujarà, es frenarà i a continuació començarà a caure cap avall.

2. Llançaments.
Quan llancem la pilota, exercim sobre aquesta una força i li comuniquem una velocitat cap avant. Però al mateix temps, la gravetat exerceix sobre la pilota una força cap avall. Per consegüent, en el moment que amollem la pilota, la gravetat fa que comence a moure's cap avall, cada vegada a més velocitat. El resultat d'aquestos dos moviments, cap avant i cap avall, és que la pilota es desplaça seguint una trajectòria corba.Comments