Przedszkolaki


W naszym przedszkolu realizowany  był Projekt "Dziecko - symbol naszej przyszłości" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem tego projektu było zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Czas trwania projektu 1.09.2010 do 30.06.2011.

W ramach tego projektu realizowane były następujące zajęcia dodatkowe dla 70 dzieci.
 
Zajęcia logopedyczne
Wtorek      10:00 - 11:00
Środa        8:00-9:00

Zajęcia z psychologiem
Trzeci i czwarty wtorek każdego miesiąca 8:00-10:00

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej
Poniedziałek     9:45-10:45
Wtorek                9:00-10:00

Zajęcia z rytmiki
Wtorek         12:45-14:15
Piątek           12:45-14:15

Zajęcia z języka angielskiego
Poniedziałek     12:45-14:15
Czwartek            9:30-11:00


Grupa I


Grupa IIGrupa III