Witamy

Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Łącku ogłasza zapisy dzieci do przedszkola na rok szkolny 2016/2017

Do przedszkola przyjmowane będą dzieci od 3 do 6 lat z terenu Gminy Łącko

W terminie od 1 marca 2016 r. do 25 marca 2016 r. należy pobrać i zwrócić wypełniony „Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola”

Wyniki rekrutacji ogłoszone zostaną dnia 14. 04.2016 r. poprzez wywieszenie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.

 Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone zostaną dnia 25. 04. 2016 r.

  poprzez wywieszenie list  na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.