Presentació

L'objectiu d'aquesta activitat és aprofundir en els fonaments de la fotografia i descobrir aquells elements que incideixen directament en la captació d'una imatge, en la seva forma i aspecte.
Mitjançant l'ús d'un objectiu concret, la velocitat d'obturació, el diafragma i l'ISO podem controlar el resultat final d'una fotografia.


Temporització: 5 sessions de dues hores, un total de 10h lectives


Una Cacera del Tresor de l'àrea d'Arts plàstiques i adreçada a l'alumnat de Batxillerat
Creada per Maria Ivanova e-mail: mivanova@xtec.cat
Gener, 2015