Al-Baqarah 1~286

                                                            [Previous] [Next] [Home]

Al-Baqarah, ayat Ayat 271~280 

271. Jika kamu nampak kan sedekah-sedekah, maka iaitu sebaik-baiknya, tetapi jika kamu sembunyikan dia dan kamu berikan dia kepada orang-orang fakir, maka iaitu terlebih baik bagi kamu, dan ia akan hapuskan sebahagian daripada  dosa-dosa kamu, dan Allah itu amat mengetahui apa yang kamu buat.

272. Bukan kewajipan atas mu memimpin mereka itu, tetapi Allah memimpin sesiapa yang ia kehendaki, dan apa-apa kemampuan yang kamu belanjakan itu adalah untuk diri-diri kamu dan tidak boleh kamu belanjakan sesuatu melainkan kerana mencari keredaan Allah dan apa-apa kemampuan yang kamu belanjakan akan disempurnakan ganjaran nya kepada kamu, dan kamu tidak akan dianyanyai.

273. Bagi orang-orang yang fakir yang tertentu untuk berperang dijalan Allah, yang tidak boleh pergi berusaha dibumi, yang disangka mampu oleh orang yang tidak tahu, lantaran tidak tamak, yang engkau boleh kenal mereka dengan tanda mereka, yang tidak minta-minta kepada orang-orang dengan paksa, dan apa-apa kemampuan yang kamu belanjakan, maka sesungguhnya Allah itu mengetahui akan dia.

274. Orang yang mendermakan hartanya siang dan malam, dengan rahsia dan dengan terang-terang itu, akan dapat ganjaran mereka disisi Tuhan mereka, dan tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak akan mereka dukacita.

275. Orang-orang yang memakan riba itu tidak akan berdiri melainkan sebagaimana  pendirian orang yang diharuk syaitan dengan tamparan nya yang demikian, lantaran mereka berkata; “perdagangan itu tidak lain melainkan seperti riba”. Dan Allah halal kan perdagangan dan haramkan riba. Lantaran itu, barang siapa kedatangan nasihat dari Tuhan nya, lalu ia berhenti, maka bagi nya lah apa yang telah lalu dan urusan nya terserah kepada  Allah, tetapi barang siapa kembali lagi, maka mereka itu jadi ahli neraka yang mereka akan kekal didalam nya.

276. Allah hapuskan berkat riba dan ia suburkan berkat derma-derma, dan Allah itu tidak suka kepada tiap-tiap orang yang tak mengenang budi, pendusta.

277. Sesunguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan pekerjaan yang baik-baik dan menetapi sembahayang dan mengeluarkan zakat itu, akan dapat ganjaran disisi Tuhan mereka, dan tidak ada kekuatan atas mereka  dan mereka tidak akan dukacita.

278. Hai orang-orang yang beriman ! berbakti lah kepada Allah, dan tinggalkan lah sisa dari riba itu, jika memang kamu orang-orang yang beriman,

279. Tetapi jika kamu tidak berbuat bagitu, maka terimalah pernyataan  satu peperangan dari Allah dan rasul nya, dan jika kamu bertaubat, maka kamu boleh ambil modal-modal kamu, jadi kamu tidak menganyayai dan tidak pula kamu dianyanyai. 

280. Dan jika ada yang kepayahan, maka berilah tempoh hingga waktu kelapangan, tetapi bahawa kamu bersedekah itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui.

 

Sumber dari;
[] http://www.facebook.com/groups/226218894163550/doc/252380571547382

Following Twitter;
[] https://twitter.com/LaburLesap/status/655913079411118080Comments