เผยแพร่เมื่อ 23 พ.ค. 2015

  คลิปสั้นผลงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบ­ัณฑิต คว้ารางวัลชนะเลิศ ในการ  ประกวดคลิปสั้น 'เล่าเรื่องด้วยหัวใจจากศิษย์ถึงครู&#­39; งานนี้จัดโดย มูลนิธิรางวัล  สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียน­รู้และคุณภาพเยาวชน  คุรุสภา และกระทรวงศึกษาธิการ

ปฏิทินนิเทศโรงเรียนในฝัน59

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ระบบคลังความรู้ออนไลน์ TEDET‏ โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สสวท. เปิดระบบคลังความรู้ออนไลน์ TEDET ให้นักเรียนทุกคนทั่วประเทศสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเข้าฝึกฝนทักษะและพัฒนาตนเองได้ตลอดทั้งปีฟรี!!! ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นบรรยากาศการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 ให้มีทักษะและความรู้ความสามารถได้ทัดเทียมนานาชาติสมัครสมาชิกฟรีที่นี่ คลิก http://goo.gl/ox9GWqโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ TEDET คลิก http://tedet.ac.th/index.html?menuid=1
  ส่ง 17 พ.ค. 2559 21:10 โดย อารีย์ ทิมเมือง
 • Piktochart ตัวช่วยคุณครู สร้าง Infographics ระยะนี้คุณครูคงคุ้นตากับการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศ ด้วย Infographics ...Infographics มาจากคำว่า Information + graphics อินโฟกราฟิกส์ (Infographics)หมายถึง การนำข้อมูลหรือความรู้มาสรุปเป็นสารสนเทศ ในลักษณะของข้อมูลและกราฟิกที่อาจเป็นลายเส้น สัญลักษณ์ กราฟ แผนภูมิ ไดอะแกรม แผนที่ ฯลฯ ที่ออกแบบเป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว ดูแล้วเข้าใจง่ายในเวลารวดเร็วและชัดเจน สามารถสื่อให้ ผู้ชมเข้าใจความหมายของข้อมูลทั้งหมดได้โดยไม่จำ เป็นต้องมีผู้นำ เสนอมาช่วยขยายความเข้าใจอีก ( จงรัก เทศนา , อินโฟกราฟิกส์  Infographics , http://www.krujongrak.com/infographics/infographics_ information.pdf   สืบค้นเมื่อ 6 พฤษภาคม 2559 )>> คลิกอ่านเพิ่มเติม....Infographics สามารถใช้โปรแกรมสร้างได้หลายโปรแกรม เช่น กลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี สำนักเทคโนโลย ...
  ส่ง 16 พ.ค. 2559 23:31 โดย อารีย์ ทิมเมือง
 • 7 ทักษะที่นักศึกษาจบใหม่ยังขาด จ๊อบไทยดอทคอม (JobThai.com) ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ และแคเรียร์วีซ่า เผยผลวิจัย "ช่องว่างทักษะที่สำคัญในโลกการทำงาน" (Career Readiness-Skill Gap Research) เพื่อค้นหาคุณลักษณะที่นิสิต นักศึกษาจบใหม่ยังขาด และเป็นสิ่งที่บริษัทหรือองค์กรต่างๆ ต้องการ ได้แก่ มองทุกอย่างคือการเรียนรู้ ทำได้ทุกบทบาท คิดเองได้ทำเองเป็น แสดงออกถึงความอยากสำเร็จ ประยุกต์ได้ มืออาชีพ และสื่อสารโดนใจ"แสงเดือน ตั้งธรรมสถิตย์" ผู้ร่วมก่อตั้งและหัวหน้าผู้บริหารด้านปฏิบัติการ เว็บไซต์จ๊อบไทยดอทคอม (JobThai.com) กล่าวว่า สภาวะการแข่งขันสูงของตลาดแรงงานในปัจจุบันมีอัตราผ ...
  ส่ง 4 พ.ค. 2559 02:19 โดย อารีย์ ทิมเมือง
 • ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 188/2559 ประชุมชี้แจงโครงการโรงเรียนประชารัฐ "โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ" จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ ให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบโครงการระยะที่ 1 ทั่วประเทศ 3,342 โรงเรียน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าทีมภาครัฐ รวมทั้งนายศุภชัย เจียรวนนท์ หัวหน้าทีมภาคเอกชน และ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา พร้อมด้วยคุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ ผู้แทนภาคประชาสังคม ร่วมเปิดการประชุมในครั้งนี้เมื่อวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี, พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร ...
  ส่ง 4 พ.ค. 2559 02:13 โดย อารีย์ ทิมเมือง
 • ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 158/2559 ความก้าวหน้าการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ เมษายน 2559ณ ห้องประชุม MOC โดยมี รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาผศ.ดร.ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ, ผู้บริหารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), ผู้แทนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันคีนันแห่งเอเช ...
  ส่ง 25 เม.ย. 2559 01:36 โดย อารีย์ ทิมเมือง
 • เร่งรัดกรอกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในเว็บไซต์โรงเรียนในฝัน โครงการโรงเรียนในฝัน กำหนดให้โรงเรียนในโครงการกรอกข้อมูล ในเว็บไซต์โรงเรียนในฝัน เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาและการประเมินรับรองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งระยะเวลาการเปิดปิด ระบบรายงานผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รอบ ๖ เดือน โดยระหว่างวันที่ ๑ – ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ ให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา รายงานผลการดำเนินงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ขอให้โรงเรียนกรอกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในเว็บไซต์โรงเรียนในฝัน http://www.labschools.com/ ให้แล้วเสร็จภายในว ...
  ส่ง 8 เม.ย. 2559 01:37 โดย อารีย์ ทิมเมือง
 • ด่วนที่สุด! สำรวจข้อมูลโรงเรียนในฝัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๘ / ว ๒๓๑ ลงวันที่  ๓๐  มีนาคม  ๒๕๕๙ เรื่อง สำรวจข้อมูลโครงการโรงเรียนในฝัน  แจ้งให้โรงเรียนกรอกข้อมูลในระบบออนไลน์     ที่ https://docs.google.com/forms/d/1W0ZbNytzEEc5xR9nJrnvIbdkYYekN09WWj XuasLBK7g/viewform?c=0&w=1 ภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ได้รับหนังสือ วันศุกร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา  ๑๖.๓๐ น.ขอให้โรงเรียนในฝัน สพม.๘ ทุกโรงเรียนกรอกข้อมูลโดยเร็วที่สุด...โรงเรียนคลิกเข้ากรอกข้อมูลที่นี่หนังสือถึง ผอ.สพม. ทุกเขตตัวอย่างแบบสำรวจข้อมูลโรงเรียนในฝัน 
  ส่ง 3 เม.ย. 2559 20:07 โดย อารีย์ ทิมเมือง
 • "ดาว์พงษ์" ฮึ่มพวกบิดเบือนคำสั่ง เมื่อวันที่ 28 มี.ค. ที่กระทรวงศึกษาธิการ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) แถลงข่าวการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ ศธ.ในภูมิภาค ตามคำสั่งมาตรา 44 ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดย พล.อ.ดาว์พงษ์กล่าวว่า ขณะนี้ มีการเคลื่อนไหวและบิดเบือนข่าวจากคำสั่งดังกล่าวจนทำให้ครู ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดความเครียดและกังวลใจ ทั้งการให้ครูไปสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น ให้ครูเป็นพนักงานราชการ ครูไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เงินวิทยฐานะจะหายไป ยุบเขตพื้นที่การศึกษา และยุบคุรุสภา ตนขอยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องจริงเพราะท ...
  ส่ง 29 มี.ค. 2559 01:43 โดย อารีย์ ทิมเมือง
 • โครงการโรงเรียนในฝันได้จัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๙ ด่วน ! สพฐ. โดยโครงการโรงเรียนในฝันได้จัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๙ งบดำเนินงาน กิจกรรมหลักโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในฝัน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาความยั่งยืนของโรงเรียน ตามบัญชีจัดสรรและรายละเอียดประกอบการจัดสรร โดยให้โรงเรียนดำเนินการดังนี้ให้โรงเรียนในฝันทุกโรง พัฒนาคุณภาพผู้เรียน วิชาการ และผลงาน พร้อมทั้งกรอกข้อมูลในเว็บไซต์ www.labschools.com โดยจัดสรร งปม. ให้โรงเรียนละ ๒๐,๐๐๐ บาท[ดูรายละเอียด ดาวน์โหลด หนังสือถึง ผอ.สพม.] หมายเหตุ: แก้ไขเบอร์โทรติดต่อ นางธนิตา สุขสมบูรณ์ เป็น 097-996 3649 [ดาวน์โหลดเอกสารที่แก้ไข "การจัดทำแผนปฏิบัติการและโครงการพัฒนาโรงเรียนในฝัน"] ส่ง สนก. ภายในวันท ...
  ส่ง 10 ม.ค. 2559 23:54 โดย อารีย์ ทิมเมือง
 • หนุ่มกาญจน์จบ ม.6 ประดิษฐ์เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า หนุ่มกาญจน์จบ ม.6 ประดิษฐ์เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าจากแรงดันน้ำ 20 กิโลวัตต์ ใช้ได้เกือบยกหมู่บ้านในอำเภอท่าม่วง เจ้าตัวมั่นใจน่าจะเป็นเครื่องแรกของโลก วอนรัฐสนับสนุน พัฒนาต่อยอดเพื่อนำไปช่วยชาติ...เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 58 จากกรณีมีข่าวแพร่สะพัดว่า มีคนคิดค้นเครื่องผลิตไฟฟ้าจากน้ำได้และให้ชาวบ้านได้ใช้ไฟเกือบทั้งหมู่บ้าน ในอำเภอท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ผู้สื่อข่าวจึงเดินทางไปตรวจสอบพบ นายชัยพจน์ สิริศักดิ์ธเนศ อายุ 45 ปี อยู่บ้านเลขที่ 42 หมู่ 2 ต.ท่าตะคร้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นผู้ที่คิดประดิษฐ์เครื่องผล ...
  ส่ง 17 เม.ย. 2558 00:46 โดย อารีย์ ทิมเมือง
 • โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเดน ดานคุณธรรมและจริยธรรม ประจําป ๒๕๕๘ โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเดน ดานคุณธรรมและจริยธรรม ประจําป ๒๕๕๘ โดย ธนาคารออมสิน รวมกับ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการการสมัครเขารวมโครงการ ภายในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ขอรับใบสมัครรายละเอียดโครงการไดที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแหง หรือสอบถามเพิ่มเติมไดที่ สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เว็บไซต : www.obec.go.th , http://inno.obec.go.th โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๘๙-๙๐ หรือ ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th โทร. ๐ ๒๒๙๙ ๘๐๐๐ ตอ ๑๕๑๐๖๗ – ๑๕๑๐๗๐รายละเอียดโครงการ >> http://www.vitheebuddha.com/files/news/d6d0299a5f8a35d47d0a3524cda90c1f0.pdf
  ส่ง 17 เม.ย. 2558 00:41 โดย อารีย์ ทิมเมือง
 • การจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ การจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘หนังสือถึงผอ.สพม.รายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณ 1รายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณ 2รายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณ 3บัญชีจัดสรรรายโรงเรียน (มัธยมศึกษา)บัญชีจัดสรรรายเขตพื้นที่การศึกษา (มัธยมศึกษา)
  ส่ง 4 มี.ค. 2558 23:11 โดย อารีย์ ทิมเมือง
 • สสวท.ร่วมมือกับ สพฐ.ยกระดับผลการประมิน PISA พัฒนา “ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA” สสวท.ได้พัฒนา“ระบบออนไลน์ข้อสอบPISA”ซึ่งประกอบด้วยข้อสอบคณิตศาสตร์ข้อสอบวิทยาศาสตร์และข้อสอบการอ่านที่ผู้ใช้สามารถเลือกทำข้อสอบได้สองรูปแบบได้แก่ 1)การทำข้อสอบแบบจัดชุดระบบจะทำการสุ่มชุดข้อสอบที่ประกอบด้วยข้อสอบคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และการอ่าน2)การทำข้อสอบแบบเลือกเองผู้ใช้สามารถเลือกทำข้อสอบวิชาต่างๆ ได้โดยเลือกทำทีละเรื่องซึ่งไม่ว่าจะเลือกทำข้อสอบรูปแบบใดหลังจากทำข้อสอบครบทุกข้อในชุดนั้นๆ หรือเรื่องนั้น ๆ แล้วระบบจะทำการตรวจคำตอบให้อัตโนมัติสำหรับข้อสอบแบบเลือกตอบหากคำตอบยังไม่ถูกต้องระบบจะยังไม่เฉลยคำตอบเพื่อให้ผู้ใช้สามารถทำข้อสอบเรื่องนั้นได้ใหม่ส่วนข้อสอบแบบพิมพ์คำตอบระบบจะไม่สามารถตรวจคำตอบได้จึงมีแนวคำตอบไว้ให้ซึ่งผู้ใช้สามารถตรวจคำตอบได้ด้วยตัวเองระบบออนไลน์ข้อสอบPISAสามารถใช้ได้ก ...
  ส่ง 15 ธ.ค. 2557 22:58 โดย อารีย์ ทิมเมือง
 • กรมประชาสัมพันธ์ จัดประกวดการเขียนเรียงความ "ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ" กรมประชาสัมพันธ์จัดประกวดการเขียนเรียงความ "ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ"  หวังจุดประกายความคิด และถ่ายทอดความเข้าใจจากเยาวชนและประชาชน เป็นการเปิดโอกาสให้กับคนไทยได้แสดงความคิดเห็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งทำอย่างไรให้ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ไปสู่การปฏิบัติ เพราะฉะนั้นเนื้อหาของเรียงความจะเป็นเรื่องไปสู่การปฏิบัติว่าจะทำอย่างไร และมีรางวัลตอบแทนเป็นทุนการศึกษาให้กับเยาวชน โดยผู้เข้าประกวดสามารถนำค่านิยม ๑ ใน ๑๒ ประการ มาถ่ายทอดได้อย่างอิสระ สำหรับการประกวด แบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่ สำนักพัฒนาการประชาส ...
  ส่ง 19 ต.ค. 2557 20:46 โดย อารีย์ ทิมเมือง
 • นิเทศประเมินความยั่งยืนคุณภาพการศึกษาโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม วันพุธที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗  เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น.   นายสรศักดิ์ ไสยะหุต ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม (โรงเรียนในฝัน รุ่นที่ ๑)  นำคณะครูและนักเรียนจัดกิจกรรม นำเสนอผลงานที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโครงการโรงเรียนในฝัน เน้นคุณภาพ ๖ ด้าน คือ คุณภาพนักเรียน คุณภาพครู คุณภาพของแหล่งเรียนรู้ คุณภาพกิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิต คุณภาพการส่งเสริมสุขภาพอนามัย และคุณภาพการบริหารจัดการ แก่คณะกรรมการนิเทศประเมินความยั่งยืนในด้านคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ประกอบด้วย ดร.ธวัชชัย พิกุลแก้ว ประธานกรรมการ  นายขนาน ชิตณรงค์ ผู้แทนคณะผู้บริหารโครงการโรงเร ...
  ส่ง 13 ส.ค. 2557 10:35 โดย อารีย์ ทิมเมือง
 • นิเทศประเมินความยั่งยืนด้านคุณภาพการศึกษาโรงเรียนหนองรีประชานิมิต นางอาลัย พรหมชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองรีประชานิมิต (โรงเรียนในฝัน รุ้นที่ ๓) พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา นำคณะครูและนักเรียนจัดกิจกรรมนำเสนอผลงานที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโครงการโรงเรียนในฝัน เน้นคุณภาพ ๖ ด้าน คือ คุณภาพนักเรียน คุณภาพครู คุณภาพของแหล่งเรียนรู้ คุณภาพกิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิต คุณภาพการส่งเสริมสุขภาพอนามัย และคุณภาพการบริหารจัดการ แก่คณะกรรมการนิเทศประเมินความยั่งยืนในด้านคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ประกอบด้วย ดร.ธวัชชัย พิกุลแก้ว ประธานกรรมการ นายขนาน ชิตณรงค์ ผู้แทนคณะผู้บริหารโครงการโรงเรียนในฝัน สพฐ. (ผู้แทนส่วนกลกาง) นายปกรณ์ วงศ์สว ...
  ส่ง 13 ส.ค. 2557 10:27 โดย อารีย์ ทิมเมือง
 • นิเทศประเมินความยั่งยืนคุณภาพการศึกษาโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม วันศุกร์ที่ ๘  สิงหาคม ๒๕๕๗  เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น คณะกรรมการนิเทศประเมินความยั่งยืนคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘  ประกอบด้วยดร.ธวัชชัย พิกุลแก้ว ประธานกรรมการ   นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ คณะนิเทศโรงเรียนในฝันระดับเขตตรวจราชการ (Roving Team)  และ นายขนาน  ชิตณรงค์ ผู้แทนคณะผู้บริหารโครงการโรงเรียนในฝัน สพฐ. (ผู้แทนส่วนกลาง) ได้นิเทศประเมินความยั่งยืนในด้านคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน ปีการศึกษา ๒๕๕๗  ณ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี นายสุริยะ  จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม (โรงเรียนในฝัน รุ่นที่ ๑)  คณะครูและนักเรียน จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานที่เก ...
  ส่ง 12 ส.ค. 2557 10:52 โดย อารีย์ ทิมเมือง
 • นิเทศประเมินความยั่งยืนด้านคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง คณะกรรมการนิเทศประเมินความยั่งยืนคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘  ประกอบด้วยดร.ธวัชชัย พิกุลแก้ว ประธานกรรมการ   นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ คณะนิเทศโรงเรียนในฝันระดับเขตตรวจราชการ (Roving Team)  และ นายขนาน  ชิตณรงค์ ผู้แทนคณะผู้บริหารโครงการโรงเรียนในฝัน สพฐ. (ผู้แทนส่วนกลาง) ได้นิเทศประเมินความยั่งยืนในด้านคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน ปีการศึกษา ๒๕๕๗  ณ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ใน  วันศุกร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๓๐ น. นางอรณิชชา คชนา ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง  (โรงเรียนในฝัน รุ่นที่ ๑)  คณะครูและนักเรียน จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานที่เกิดข ...
  ส่ง 12 ส.ค. 2557 10:50 โดย อารีย์ ทิมเมือง
 • นิเทศประเมินความยั่งยืนคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี วันพฤหัสบดีที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗  เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น คณะกรรมการนิเทศประเมินความยั่งยืนคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘  ประกอบด้วยดร.ธวัชชัย พิกุลแก้ว ประธานกรรมการ   นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ คณะนิเทศโรงเรียนในฝันระดับเขตตรวจราชการ (Roving Team)  และ นายขนาน  ชิตณรงค์ ผู้แทนคณะผู้บริหารโครงการโรงเรียนในฝัน สพฐ. (ผู้แทนส่วนกลาง) ได้นิเทศประเมินความยั่งยืนในด้านคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน ปีการศึกษา ๒๕๕๗  ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายคณิต  ชูลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี (โรงเรียนในฝัน รุ่นที่ ๑)  คณะครูและนักเร ...
  ส่ง 12 ส.ค. 2557 10:47 โดย อารีย์ ทิมเมือง
 • นิเทศประเมินความยั่งยืนคุณภาพการศึกษาโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม คณะกรรมการนิเทศประเมินความยั่งยืนคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘  ประกอบด้วยดร.ธวัชชัย พิกุลแก้ว ประธานกรรมการ   นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ คณะนิเทศโรงเรียนในฝันระดับเขตตรวจราชการ (Roving Team)  และ นายขนาน  ชิตณรงค์ ผู้แทนคณะผู้บริหารโครงการโรงเรียนในฝัน สพฐ. (ผู้แทนส่วนกลาง) ได้นิเทศประเมินความยั่งยืนในด้านคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน ปีการศึกษา ๒๕๕๗  ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๓๐ น. นายอำนาจ  ทัดสวน ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม  (โรงเรียนในฝัน รุ่นที่ ๑)  คณะครูและนักเรียน จัดก ...
  ส่ง 12 ส.ค. 2557 09:30 โดย อารีย์ ทิมเมือง
แสดงบทความ 1 - 20 จาก 212 รายการ ดูเพิ่มเติม »เอกสาร บทความ

ปฏิทินโรงเรียนในฝัน สพม.8


รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา SAR


ชุมชนสนทนา
แบ่งปัน
ผลงานนักเรียน ครู โรงเรียนข้อมูลติดต่อ


http://www.trueplookpanya.com/new/aec
http://www.rusiedotton.thai.net/main_page.html

http://www.kroobannok.com/teacher-room/index.php
http://www.scimath.org/
https://picasaweb.google.com/109269272625622840498/Banner02#5945628110311426642
http://walktour.tourismthailand.org/rattanakosin.html
 น้องอุ่นใจ

 http://www.thaiwhic.go.th/photo_post.aspx